Jste zde


Probuzení srdečních center I.
Mgr. Libor Čtvrtlík

Probuzení srdečních center I.

část 1.: Příprava - práce se světlem 

Vstupujeme do dramatické a vzrušující doby. Naší Galaxií prochází vlna světla, která mění charakter energií a hmoty, kterých se dotkne, neboť je přivádí k vyšším vibracím. Naši dávní proroci tuto vlnu předpověděli. Myšlenka velkého přerodu byla rozšířena, abychom se na něj lépe připravili. Můžeme se vést na této vlně a zažívat daleko více radosti, míru a lásky, než jsme kdy poznali. 

Máme příležitost využít energii i současnou atmosféru přeměny a nechat se jí vynést do vyššího vědomí. Naše možnosti růstu a materializace jsou při spojení s novou vlnou světla enormní. Této skutečnosti si byli mnozí z nás před narozením do současné doby vědoma. 

Už dávno nejde o to, jak získat, co chceme. Je lépe se ujistit, že opravdu toužíme po tom, oč žádáme, protože to dostaneme. Vše co vytváříme se objevuje stále rychleji, protože zákony manifestace ve hmotě přebírají charakter vyšších úrovní reality. 

V příštích dvaceti letech se velmi promění masové myšlenkové formy na naší planetě. Můžeme pomoci zasévat nové myšlenky. Abychom mohli využívat novou energii a přicházející změny, budeme potřebovat rozvinout duchovní kvality jako jsou mír, jas, láska a radost.

Díky tomuto novému, masovému přílivu světla se v lidské auře začíná vyvíjet světelné tělo. Nejprve se tvoří kolem srdce. Naše intelektuální mysl zůstává při budování světelného těla silná, splyne však hlouběji s myslí intuitivní. Přitahují nás činnosti, které souzní s hlubší úrovní naší bytosti. Připravujeme se na masový rozvoj telepatických schopností a součástí této přípravy je dovednost uvědomit si mnoho jiných realit. Až budeme telepaticky plně otevření, bude důležité umět si vybrat, co přijmout do pole svého vědomí. To znamená umět setrvat ve svém středu a uchovat si odstup od názorů a přesvědčení, které nejsou v harmonii s vašimi vlastními. 

Mnoho lidí může zpočátku tyto změny odmítat, protože by to znamenalo změnit úplně způsob, jak chápou a žijí své životy. Někteří podlehnou pocitu, že nedokáží tyto energie zvládnout a pokusí se vyhnou jejich vlivu pomocí drog. Jiní mohou tvrdošíjně setrvávat na všem starém a "prověřeném", ale postupně zjistí, že to vyžaduje stále větší úsilí a boj. U jiných se vzdor projeví neustálým kritizováním nových přístupů a jejich reakce budou silně skeptické a pochybovačné. Někteří z nás musí projít bojem a bolestí, než začnou věnovat pozornost zprávám z jejich nitra.

Světlo je jednou z nejmocnějších sil ve vesmíru, je to živá přítomnost a transformační síla. Proto také nová vlna světla šířící se naším vesmírem vede k tolika změnám. Světlo reaguje na myšlenky o něm, pouhé pomyšlení na světlo nám jej přitahuje. Zavoláme-li k sobě světlo, otevírá se naše srdce, snadněji pocítíme důvěru k vesmíru a uvědomíme si, že není nic, co by nám mohlo ublížit. V počátcích je snazší světlo přitahovat, než jej vyzařovat. Čím více světla dokážeme postupně pojmout, tím vyšší budou naše vibrace a možnosti transformovat vše v našem okolí do vyššího řádu. 

   Pokročilá práce se světlem umožňuje transformovat náš genetický kód, naše DNA není neměnná, lze ji přetvořit lidskou myslí. DNA nese životní kód, podle nějž je stvořeno naše tělo. Ve chvílích, kdy se soustředíme na světlo, skládají se vaše právě vznikající buňky z mnohem jemnější hmoty obsahující více světla. 

Naše duše je stvořená ze světla, je vtělením lásky, část nás samých. Při probouzení našich srdečních center navazujme spojení s naší duší, poznáváme sebe sama jako duši. Když prolínáme se svou duší a vyzařujeme její energii do každodenního života, velice tím sloužíme celému lidstvu. Prostřednictvím kontaktu s duší můžeme vyzařovat lásku, světlo, krásu a radost ke všem ostatním. 

Když probudíme naše srdeční centra, můžeme použít rozšířenou lásku k proměně svých vztahů k lepšímu. Toužíme milovat a odevzdáme pocity, myšlenky a jednání, které stojí naší lásce v cestě. Zesílí se naše schopnost opustit emoce a tužby, které nás dělí od druhých lidí i od lásky naší duše k nám. Naučíme se, jak pracovat s universálními nástroji vztahů, aby jsme si mohli ve svých vztazích vytvořit vše, co chceme prožívat. Odhalíme nové způsoby, jak milovat sebe i druhé. Můžeme se rozhodnou opustit lidi, kteří nemohou na naši lásku odpovědět, a přitáhneme si lidi nové, kteří to dokáží.

Naše probuzená láska otevírá dveře úžasné budoucnosti, uvolňuje skryté možnosti a dodává světlo, jež umožňuje všemu dobrému se vynořit, přijít na svět a rozkvést. Abychom měli pocit bezpečí, potřebujeme cítit, že rosteme, rozpínáme se a rozšiřujeme obzory našeho světa. Láska vytváří a přitahuje zázraky. Naše dovednosti vytvářet v naší realitě to, po čem toužíme se mohou každým dnem rozvíjet až do stádií, které si dnes mnozí z nás nedovedou představit.

Připravujeme se na dobrodružství, kdy se vydáváme do roviny duše. Svět světla se pro nás stane běžným světem. Naučíme se jazyku, který využívá obrazů a přenáší se telepaticky. Absolvování cesty do roviny duše a setkání s ní může pozitivně změnit náš život. Spojení s duší znatelně rozšíří naše vědomí, změní se naše myšlení, cítění i vztahy k druhým lidem. 

Soustředění na Solární světlo je jednou z mocných a účinných cest, jak rozšířit naše vědomí do roviny duše. Solární světlo je srdcem fyzického slunce, je to úžasná existence, která nese krásu, dokonalost a lásku. Cestu do roviny duší začínáme tak, že přivedeme Solární světlo do svého vědomí. Zdravíme jej jako milující a živoucí bytost. Podržme si obraz Solárního světla v našem vědomí tak dlouho, až si jej zřetelněji uvědomíme. Zatímco jej pozorujeme, stává se každým okamžikem krásnějším a dokonalejším. Naše vlastní vnitřní světlo je se rozjasňuje, je harmoničtější a zářivější.

Díky spolupráci se Solárním světlem můžeme učinit hluboké změny v našem životě, vědomí a na své duchovní cestě. Solární světlo je jedno z nejmocnějších sil ve vesmíru. Mysleme na něj co nejčastěji - při procitání, usínání i během dne. Tak budeme světlo lépe vnímat a vyzařovat. Tímto způsobem si můžeme v životě vytvořit mnoho úžasných změn. 

Vdechujeme Solární světlo a posíláme jej do naší DNA v centru každé buňky našeho těla. Rozvíjíme v sobě nový kód našeho života, kód nové evoluční úrovně. 

Po práci se světlem přichází práce na našich podosobnostech, které se brání růstu a pozitivním změnám. Následovat bude nástin procesu splynutí s duší, samotné probouzení srdečních center a rozšiřování bezpodmínečné lásky. 


 Tato série článků nastiňuje mimořádný potenciál konceptu S. Roman. Cílem je upozornit na něj širší veřejnost. Podrobné návody a postup probuzení srdečních center naleznete v knize S. Roman "Láska duše" (práci se světlem lze prostudovat v knize "Duchovní růst" téže autorky). Tyto mimořádné publikace u nás vydalo nakladatelství Šťastní lidé. podle konceptu S. Roman "Duchovní růst" a "Láska duše"

 Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Mgr. Libor Čtvrtlík

Zaměření: duchovní transformace,
channeling,
integrální použití mozku,
Orin & DaBen

Kontakt: Kopeckého 1
Praha 6

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více