Jste zde


Tvůrčí představa a prohlášení "Já jsem" je jediným zákonem ve Vesmíru - je vším
Jiří Goldman

1. Budeš milovat svou nejkrásnější představu, jakou jsi kdy o sobě měl, z celého srdce, z celé mysli a z celé duše, neboť nejsi nic menšího než nejkrásnější představa Boha, jakou kdy Bůh o sobě měl. A nebudeš milovat, ctít a dávat přednost žádné jiné představě než té, kterou sis vždycky přál prožívat a být. Tak poznáš, kdo skutečně jsi, a osvobodíš se od všech falešných představ, které jsi kdy o sobě a Bohu měl.

 

2. Nebudeš přemýšlet a mluvit o své nejkrásnější představě jako o něčem fiktivním a nereálném, ale použiješ veškerý um, abys svou představu prožíval jako realitu. Tak vytvoříš dokonalý obraz sebe sama. Tvé myšlenky, slova a činy mají tvůrčí moc, proto je používej vědomě v souladu se svou nejkrásnější představou, aby se na tobě brzy projevila skutečná moc a láska Boží.


3. Zasvětíš jeden den v týdnu tomu, že jej budeš prožívat jako svou nejkrásnější představu, jakou jsi kdy o sobě měl. Neuděláš ten den nic, co bys jinak nedělal, kdyby ses cítil jako dokonale šťastná bytost, jejíž nejkrásnější představy jsou již zrealizované. Uvědomíš si, že bys takhle mohl prožívat každý den v týdnu, kdybys opravdu chtěl.


4. Budeš ctít každou novou duchovní inspiraci, jež předčí vše, co sis o sobě a Bohu doposud kdy myslel; a budeš ctít všechny fyzické podmínky, ve kterých ses kdy ocitnul, a všechny lidi (nejen otce a matku), místa a události, k nimž máš osobní vztah, neboť to všechno ti umožňuje prožívat tu nejkrásnější představu, jakou jsi kdy o sobě měl.


Když přijmeš, zakusíš a pochopíš tenhle úžasný zákon bytí, potom:

5. Budeš opravdu milovat.
6. Budeš opravdu žít.
7. Budeš duchovně růst.
8. Budeš poznávat pravdu.
9. Budeš si hledět především sebe
10. a také toho co máš a co děláš.


Tak poznáš, že kráčíš po cestě nejvyšší SEBEREALIZACE.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno