Jste zde


Pozor na promiskuitu aneb Kosmické zákony a my
Magica Bohemica

Světem vládne Král Mamonu a Mistr Sex, promiskuita a nevěra se stala, společně s honbou za penězi, běžnou součástí života, jen málokdo z nás se nad tím pozastaví a zamyslí se. Kde se poděl Kosmický řád, Spravedlnost, LÁSKA, PRAVDA, BOŽSKÁ PODSTATA?

 

Vždy musí být vše v rovnováze, když dáváme lásku, porozumění či políček vždy se nám to vrátí podle toho jak si zasluhujeme. Když pomáháme, milujeme, projevujeme city a ten druhý to nepřijímá, zbytečně se energicky vyčerpáváme, ale i to nás má něco naučit. A to větší obezřetnosti, pokoře. Poučení se z chyb a odpuštění jsou velmi povznášející úkony. Když je láska, pokora, soucit, něha přijímána a nemusí to být zákonitě jen při sexuálním aktu, obohacujeme tak druhého člověka, i sami sebe - dáváme a přijímáme, což je vzájemná výměna energií či sloučení čaker partnerů do Božského jasu barevného spektra čaker duhového mystéria kdy na mikrosekundu zapomeneme na svá těla a stáváme se součástí Spiritu - Universa a to je to pravé krásné kouzlo ...a rozjímání zahalené láskou a citem ...mystérium PRAVÉ KOSMICKÉ LÁSKY, kdy jsou si partneři vzájemně léčiteli a to je ona PRAVDA - BOŽSKÁ PODSTATA! Všichni jsme byli stvořeni v LÁSCE a v HARMONII z jednoho Paprsku SVĚTLA. Všichni jsme bohové a bohyně a jsme zde JEN a JEN PRO LÁSKU, jeden pro druhého, tak jako ADAM a EVA.


...a Bůh hadem se stal
a zašeptal:
"Jablko staň se poznáním
ve věčném hledání..."


Bůh je vše pozitivní a krásné v NÁS i kolem nás. Bůh je světlo i tma, slunce i měsíc, květina i zvířátko, kámen i bolest, je planetou i souhvězdím...je Vesmírem v nás, Láskou, Pokorou, Obezřetností i Odpuštění, je Univerzem pocitů i cítěním, je něžným slovem i objímáním, je Porozuměním i Láskyplným pohlazením...


A toto vše je podstatou Stvoření - KOSMICKÝ ZÁKON SEXU:
Sloučení muže a ženy, kdy dochází z sexuálnímu propojení všech energetických center - čaker v mentální a spirituální extázi a je dosaženo zplození nového života doprovází vzájemná Láska a Cit. Lidstvo bylo stvořeno aby se vzájemně milovalo a plodilo děti JEN z čisté lásky.


LÁSKA JE ONEN TOLIK HLEDANÝ A VĚČNĚ POSTRÁDANÝ RÁJ BOŽSKÉ PRAVDY A PODSTATY. KAŽDÝ Z NÁS JEJ MÁME NA DOSAH JEN OTEVŘÍT OČI A VNÍMAT MATKU PŘÍRODU, INTUICI, MYSLET POSITIVNĚ, JEDNAT SPRAVEDLIVĚ A Z ROZMYSLEM JÍT KLIDNĚ VSTŘÍC VŠEM NÁSTRAHÁM ŽIVOTA SE VZTYČENOU HLAVOU, VŠE MÁ SVŮJ ČAS.

ŠTESTÍ JE LÁSKY HLAS,
ZDRAVÍ Z RÁJE KLAS.


Sex bez Lásky, je Peklo na Zemi.
Hlavní příčnou všech přírodních katastrof především podzemského charakteru jako je posun zemské kůry, zemětřesení, rozpoutaná sopečná činnost, znečištění spodních vod …je PROMISKUITA!


Promiskuita - tedy nečistý sexuální akt pudového charakteru, při němž se spojí mezi partnery pouze základní čakra, která přísluší zemi a dochází při něm jen k vybití pudu, z těl odchází negativní energie, která se zavrtává do země, kde se městná a hromadí a pokud je jí až příliš je prostřednictvím př. sopečného výbuchu vyvrhnutá na povrh Země a vrací se zpět či je rozpoutáno jiné živelné peklo. U promiskuitně žijících lidí má tato záliba za důsledek časté jak osobní, tak majetkové ztráty, nehody, úrazy, a především vznik onemocnění zbytnění prostaty, impotence /frigidity, neplodnosti jak u mužů tak u žen a celkově potíže s funkcí pohlavních orgánů. Ty to nemoci mohou vzniknout také z opačné příčiny, tedy z nedostatku sexu - z absence milování se s láskou.Prostata tvarem připomíná srdce - srdce mužského pohlavního orgánu se nachází v první čakře neb základní, která má barvu srdce tedy červenou. Proto si logicky žádá lásku, orgasmus tak obohacuje pozitivně organizmus, kdy jsou mezi partnery spojena všechna energetická centra, tedy tři spodní čakry a je otevřena vzájemně srdeční čakra, positivní energie v orgasmu obsažená dále prochází krční čakrou, čakrou třetího oka a vyúsťuje korunní čakrou, vznáší k oblakům a rozplývá se v Kosmu ve svém prapůvodním životadárném prameni z kterého dopadá zpět na Zemi a do lidí, kteří ji vyslali jako vodopád LÉČEBNÉ KOSMICKÉ ENERGIE.


POZOR! LÉČEBNÁ KOSMICKÁ ENERGIE je zcela zdarma, není třeba žádné zasvěcení za úplatu, duchovno nemá nic společného s MATERIÍ. Je spoustu "reikistů", kteří neustále trpí nemocemi či duševní nevyrovnaností. Nezdá se vám to divné, vždyť zasvěcením dostávají vyšší ochranu, která je má chránit před zneužitím či ztrátou vlastní energie. Co je nemoc? Pouhá ztráta energie tedy poškození energetického centra. Ptáte se co poškozuje energetická centra? Jen a jen NEGATIVNÍ MYŠLENÍ.
CO JE PROMISKUITA? Nic jiného než NEGATIVNÍ MYŠLENÍ.
LÁSKA je pouze LOGIKA - POSITIVNÍ MYŠLENÍ.


MOUDRÝ JEŽÍŠ PRAVIL: "VĚŘ a VÍRA TVÁ, TĚ UZDRAVÍ"
To jest odvěké moudro, které posílí každého z nás na pouti životem při věčném hledání pravdy a lásky. Nikdy nemůže přijít konec hledání, protože pak bychom už neměli co hledat. A pokud jednou přijde konec hledání bude to konec i nás a následovně všeho.


VŠE SE TOČÍ V KRUZÍCH, Z JEDNOHO BODU VYŠLEME POZITIVNÍ MYŠLENKU, KTERÁ KRUH OPÍŠE A VRÁTÍ SE DO BODU Z KTERÉHO VZEŠLA A PO CESTĚ POSBÍRÁ VŠECHNA POZITIVA, NĚKDY JE CESTA KRATŠÍ JINDY DELŠÍ PODLE TOHO S JAK OU INTESITOU BYLA VYSLÁNA.
VYŠLEME-LI Z JEDNOHO BODU NEGATIVNÍ MYŠLENKU, NEOPÍŠE KRUH, ALE NABERE OPAČNÝ SMĚR A PO CESTĚ HRNE VŠE NEGATIVNÍ. NEPŘIPOMÍNÁ VÁM TO SPIRÁLY? ČI BUMERANG? A ZNÁMOU FRÁZI: "NIKDY NAVSTUPUJ DO STEJNÉ ŘEKY" …NENÍ CESTY ZPĚT …CESTA ZPĚT JE MOŽNÁ JEN TRPKÝM VYKOUPENÍM, BOLESTÍ A STRACHEM ZE ZTRÁTY VLASTNÍ OSOBNOSTI …A TO JE TAKÉ PŘÍČINOU PROMISKUITNÍCH SKLONŮ ("ZTRACENÁ BOŽSKÁ PODSTATA = ZBYTNĚNÁ PROSTATA") ČI JINÝCH ZÁLIB V ČEMKOLIV JINÉM (alkoholismus, drogy…), ZTRÁTA OSOBNOSTI, POKŘIVENÍ EGA - POTŘEBA ZA KAŽDOU CENU SI NĚCO DOKAZOVAT A ZAMOTÁVAT SE ČÍM DÁL VÍC DO PROBLÉMU, ZA KTERÝ SI MŮŽEME JEN A JEN SAMY.


Jeden z řady Kosmických zákonů je: "Můžeš zkusit, ale nesmíš podlehnout." Ale kde se nachází ona hranice mezi zkusím - podlehnu? To ať si každý určí sám a nalezne v sobě sílu a víru říci si dál už nepůjdu, již znám i vím dost. Má rada: Naučte se zkoumat, rozlišovat a analyzovat svůj nynější život a ty minulé se vám připomenou samy, jako chyby na které jste zapomněli a musíte je napravit …každý z nás je v dosahu pravdy i balancuje nad propastí …každý z nás žije TEĎ!


A PROTO MYSLEME POZITIVNĚ A LOGICKY S LÁSKOU V SOULADU S UNIVERSÁLNÍM KOSMICKÝM ZÁKONEM PŘÍČINY A NÁSLEDKU. Jen tak se nám bude v životě nesmírně dobře dařit a vše půjde svižně a lehce. Vyhneme se tak osobním i planetárním katastrofám.


POZNÁMKA: KOSMICKÝ ZÁKON SEXU je zde interpretován jen částečně.
Všem, které jsem jakkoliv pobouřila se omlouvám a srdečně děkuji za váš čas, který jste věnovali pro přečtení tohoto příspěvku.
S láskou Vaše M.B.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více