Jste zde


Je-li život hra, pak má tato pravidla - X.
Katka Svobodová

Desáté pravidlo

To všechno zapomenete při narození
Když budete chtít, můžete si na to vzpomenout tak, že rozpletete dvojitou spirálu vnitřního poznání

 

Když jste přišli na tento svět, znali jste všechny informace obsažené v těchto deseti pravidlech. Jen jste je kdesi po cestě z duchovního světa do fyzického zapomněli. Když ve vás něco začne rezonovat a vy svou lekci zvládnete, pouze jste si vzpomněli na to, co jste už kdysi věděli.
Vzpomínání je moment, kdy procitnete do pravdy. Zapomínání je dočasná ztráta paměti, k níž dochází, když je pravda zastřená. Když cítíte, že jste se zasekli na jednom místě. Zapomněli jste pravdu.
Každý z nás v průběhu života prochází mnoha cykly vzpomínání a zapomínání.
Výzvou desátého pravidla je připomínat si pravdu, a to neustále dokola, a vyhledávat způsoby, jak najít cestu zpět, kdykoli zapomenete. Toho docílíte tak, že se naučíte pokročilým lekcím víry, moudrosti a nakonec neomezenosti. Jejich zvládnutí vás přivede k hlubší úrovni vašeho vědomí a k výrazně vyšší míře duchovního růstu.


Víra
"Víra je dar ducha, který umožňuje naší duši zachovat pozornost procesu svého vlastního odhalování." Thomas Moore


Mějte víru v sebe, věřte, že si vzpomenete na pravdu a na poznání uložené hluboko v duši. Víra prostě znamená věřit, bez jakéhokoli hmatatelného důkazu, že i když se pravda může zdát zastíněná, nikdy nezmizí navždy.
Obklopíte-li se lidmi, kteří znají důvěrně vás i vaši osobní pravdu, můžete si svou pravdu udržet.
Svou víru můžete udržet při životě také prostřednictvím "prubířských kamenů". Ve chvílích osvícení si shromáždíte věci, které vám pomohou spojit se se svým vnitřním zdrojem.
Víru lze také znovu zažehnout tím, že se budete věnovat jakékoli činnosti, která vás přivádí ke koncentraci. Co vám dodává takovou duchovní energii? Co působí jako konzervační činidlo na váš život? Jaký skutek vás vytáhne vzhůru, když začínáte klesat?
Jen vy sami víte, co vám pomůže, abyste se rozpomněli a spojili se s vlastní podstatou.


Moudrost
"Moudrost nedostáváme. Musíme ji sami objevit na cestě, kterou za nás nemůže nikdo vykonat, ani nás jí ušetřit." Marcel Proust


Konečným cílem vaší životní cesty je moudrost. Moudrost je nejvyšším i nejhlubším stupněm poznání, chápání a porozumění. Když naleznete svou moudrost, žijete ve světle.
Moudrost není stav, kterého byste mohli docílit, ale spíš stav, na nějž je nutno si vzpomenout.
Moudrost není totéž co inteligence. Moudrost je nejvyšší hladina emocionálního, duchovního a mentálního vývoje, v němž se hodnotí intuice stejně jako informace, ochota stejně jako schopnost a inspirace stejně jako poznání. Je to stav, kdy své nejhlubší poznání uvádíte do harmonie s každodenními činnostmi.
Prací na lekcích, jež vám jsou každým dnem předkládány, se soustavně přibližujete jednotě s tím, co Emerson nazýval "duší světa" a co Carl Jugn pojmenoval "kolektivní nevědomí".
Učte se svým lekcím, abyste mohli nalézt spojení s tímto zdrojem a vzpomenout si na svou moudrost.
Vaše moudrost se rozšíří pokaždé, když se o ni s někým podělíte. Ti, kdo jsou oslavováni pro svou moudrost, jsou lidé, kteří ji zdarma šířili, aby druhým pomohli růst.
Pokaždé, když uzříte svůj život z makroperspektivy, nabudete určité moudrosti. Nalézt v nitru moudrost a dosáhnout nejvyšší úrovně vývoje může být jednou z nejobtížnějších lekcí v odvykání vlastnímu egu, jaké se můžete naučit. Ale pozvedne vás a posune vpřed na vaší cestě, abyste výsledky všech svých lekcí mohli posloužit zbytku světa.


Neomezenost
"To, čemu říkáme výsledek, je teprve začátek."
Ralph Waldo Emerson


Neomezenost vám dá schopnost vytrvat i poté, co dočtete tuto knihu. Neomezenost je stav, kdy vnímáte, že neexistují žádné hranice toho, čím se můžete stát nebo co můžete dokázat. Této lekci se naučíte, když poznáte, že váš vývoj nikdy nekončí a možnosti růstu kulminují v nekonečnu.
Hranice jsou vytyčeny pouze ve vaší mysli. Jakmile se vám podaří překročit je, naučíte se lekci neomezenosti.
Dokážeme cokoli, co si usmyslíme, bez ohledu na to, jak se to může zdát nemožné a jak ztěžka to může jít.
Základní pravda. Neexistuje nic, co byste nemohli dělat nebo mít, čím byste se nemohli stát. Všechno máte na dosah. Poznejte své limity, nikoli abyste je respektovali, ale abyste je roztříštili na kusy a vztáhli se po něčem velkolepém.
Výkony nemusejí být hrdinské, aby mohly ilustrovat neomezenost.
Neexistují hranice vašeho soucitu ani trpělivosti, ani vaší ochoty, odevzdanosti, tolerance, ani žádné oblasti porozumění, o niž usilujete. Disponujete nekonečnou schopností milovat, růst a znovu si vybavovat veškerou moudrost skrytou ve vašem nitru.
Příště pár slov závěrem


Použitá literatura: Je-li život hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2000Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více