Jste zde


Je-li život hra, pak má tato pravidla - VIII.
Katka Svobodová

Osmé pravidlo

Je jen na vás, co ze svého života učiníte
Máte k dispozici všechny nástroje a zdroje, které potřebujete. Záleží jen na vás, jak jich využijete.

 

Každý člověk vytváří svou vlastní realitu. Lidé tak často popírají, že by měli schopnost vytvářet scénář života, jaký by si představovali. Přehlížejí základní pravidlo, že o našem úspěchu či neúspěchu nerozhodují žádné vnější zdroje, ale naše víra v sebe a naše ochota vytvářet život podle svých nejvyšších cílů.
Jakmile plně rozpoznáte své výzvy, své dary a individuální situaci a přijmete životní cestu, kterou představují, svět vám poskytne vše, co potřebujete k úspěchu.
Výzvou osmého pravidla je jednoznačně vytvořit a uchopit svou vlastní realitu, svou vlastní životní situaci.
Když začnete žít svůj život s porozuměním, že to, co z něj uděláte, je na vás, budete s to upravit si jej podle svých individuálních představ a tužeb. S tímto pravidlem se budete učit lekcím odpovědnosti, opuštění, odvahy, moci a dobrodružství, jež vás povedou k životu, kvůli němuž jste přišli na tento svět.


Odpovědnost
"Celý život musíme přijímat důsledky každého svého skutku, slova i myšlenky."
Elizabeth Kübler-Rossová


Převzít odpovědnost znamená, že přiznáte váhu svým skutkům a svůj vliv na okolnosti, v nichž se právě nacházíte, a svou úlohu v nich. Znamená to, že odpovídáte za své chování a plně přijímáte všechny důsledky vzniklé vaším jednáním. Odpovědnost však není vina a ke zvládnutí této lekce je nutné tyto dva stavy rozlišit. Vina a pocit viny jsou negativní emoce, zatímco odpovědnost přináší úlevu, jelikož se už nemusíte vyhýbat celé pravdě, a stírá pocit viny. Vina ukazuje na to, že jsme se dopustili chyby, odpovědnost na to, že jsme "majiteli" situace. Odpovědnost je jednou z hlavních lekcí dospělosti. Pokud jste se lekci odpovědnosti ještě naučili, nikdy není pozdě.


Opuštění
"Učte se opouštět věci. To je klíčem ke štěstí."
Buddha


Opuštění znamená vzdát se něčeho. V každé situaci můžete buď převzít svou odpovědnost a pokusit se zajistit, aby se něco stalo, nebo se toho můžete vzdát. Lekci opuštění se naučíte, když se pro jednu z těchto možností začnete rozhodovat jako pro zcela vědomý skutek, a nikoli pasivní prostředek úniku od odpovědnosti.
Další emocí, která se často skrývá v lidských myslích, je hněv. Lidé si drží svůj hněv vůči vlastním rodičům za to, jak je vychovávali, nebo vůči svým partnerům za to, že je zklamali, nebo vůči osudu za to, že je vystavuje nespravedlnosti.
Negativní vzpomínky někdy mohou blokovat mysl a zabírat prostor potřebný k tomu, abyste si dokázali představit a vytvořit život na základě svých tužeb. Lidé dokážou překonat a opustit i ty nejhrůznější zážitky - pokud k tomu jsou ochotni.
Bez ohledu na emoce či přesvědčení, jež setrvávají ve vašem podvědomí a brání vám ve vytváření nové reality a nových situací, se můžete naučit opouštět je tím, že si budete připomínat dvě lekce, jimž jste se naučili: uvědomění a ochotu. Jakmile si uvědomíte, co vám stojí v cestě, a začnete být ochotni to opustit, dáváte vesmíru signál, že jste připraveni žít život, kvůli němuž jste přišli na svět.


Odvaha
"Odvaha je cena, jakou život vyměřuje za udělení pokoje."
Smelka Earhartová


Odvaha znamená nalézt vnitřní sílu a smělost, požadovanou pro střet s nebezpečím, obtížemi a odporem. Odvaha je proud energie, který stojí v pozadí všech velkých skutků, a jiskra, jež zažehne první krůčky vývoje.
Odvahy je zapotřebí, abyste přijali myšlenku, že je jen na vás, co se svým životem uděláte, a abyste skutečně udělali, co udělat máte.
Pochopitelně nastanou také chvíle, kdy ve svém nitru prostě dost odvahy nenaleznete. Potřebnou odvahu si můžete vypůjčit od druhých, kteří ve vás pevně věří.
Odvaze se naučíte ve chvíli, kdy uskutečníte krok víry a začnete jednat.
Jaké obavy vám stojí v cestě? Vyneste je na světlo, abyste se mohli zbavit jejich sevření. Obavy, ať už reálné či domnělé, vás pouze brzdí. Vytěsněte je, abyste se mohli naučit lekci odvahy a vytvořit si život podle svých představ.


Moc
"Není na světě člověk, který by nedokázal víc, než na kolik se cítí."
Henry Ford


Moc znamená projev vaší schopnosti ovlivňovat realitu. Učíme se ji využívat, když se rozhodneme utvářet život podle vlastní vůle. Moc je přirozený stav bytí - je to síla, na niž máme všichni právo a k níž máme všichni neomezený přístup.
Vaše moc vás den co den žene vpřed, drží vás nad vodou v těžkých chvílích, dává vám sílu udělat vše, co cítíte, že udělat máte.
Úniky moci se mohou projevovat v nejrůznějších podobách: např. zastrašování, odrazování, zklamání, nezdary, odmítnutí nebo ztráty. K úniku dochází pokaždé, když je narušena vaše houževnatost či snížen váš pocit sebeúcty. Nejlepší způsob, jak tyto trhliny utěsnit, je ohlédnout se za dřívějšími úspěchy a připomenout si tak, čeho jste schopni. Jakmile si jednou vyšlapete cestičku zpět ke zdroji moci ve svém nitru a začnete z něj žít, nebudete už nikdy pochybovat o myšlence, že záleží jen na vás, co ze svého života uděláte.


Dobrodružství
"Život je buď troufalé dobrodružství, nebo vůbec nic."
Helen Kellerová


Váš život má potenciál stát se přesánou poutí, plnou vzrušujících momentů a podivuhodných zážitků. Dobrodružství je důsledkem vaší ochoty žít život s duchem entuziasmu.
Dobrodružství je jakýkoli prožitek, který vás dovede za hranici vašeho pohodlí. Když zakoušíte experimentování s novými možnostmi a riziky, učíte se hodnotě dobrodružství pro život.
Život bez dobrodružství může být bezpečný, ale postrádá tvar i barvu. Pokud se nikdy neodhodláte vyrazit vpřed, nemůžete růst ani se rozvíjet.
Vzpomeňte si na dobrodružství, která jste v životě prožili. Ty chvíle, v nichž jste udělali krok víry a překročili hranice své zóny pohody, jsou vzácné dary, neboť vám mohou připomenout radost, jež vám je dostupná, berete-li život zvesela a směle.
Dokázali byste do svého života vpravit víc dobrodružství? Pokud ano, držte se Goethových slov:
"Existuje-li něco, co umíte, nebo o čem sníte, že umět budete, začněte to dělat. Smělost zahrnuje genialitu, moc a kouzlo."
Pokračování příště


Použitá literatura: Je-li život hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2000Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více