Jste zde


Je-li život hra, pak má tato pravidla - VII.
Katka Svobodová

Sedmé pravidlo Ostatní jsou jen vaším odrazem
Nemůžete milovat ani nenávidět něco na druhém člověku, pokud to neodráží něco, co milujete nebo nenávidíte na sobě.

 

Když se s někým potkáte poprvé, v prvním okamžiku si o něm v mysli uděláte obrázek. Vaše reakce na ostatní lidi však fungují pouze jako barometr toho, jak ve skutečnosti vnímáte sami sebe. Vaše odezvy na druhé vypovídají víc o vás než o nich. Zkuste však k životu přistupovat tak, jako by ostatní lidé jako zrcadlo odráželi pro vás důležité informace. Jestliže budete k životu přistupovat s tímto postojem, budete schopni vidět ty, s nimiž máte to největší soužení, stejně jako ty, které obdivujete a milujete, jako zrcadlo, které vám ukazuje, jak přijmout ty části sebe sama, jež odmítáte, a pomáhá vám získat ty nejvyšší kvality. Výzvou sedmého pravidla je změnit zásadně úhel pohledu z odsuzování druhých a vnějších okolností na celoživotní zpytování sebe a svého nitra. Lekce předkládané v sedmém pravidle zahrnují toleranci, jasnost, uzdravení a podporu. Když se těmto lekcím naučíme, uskutečníme tak klíčový krok k tomu, abychom přesunuli ohnisko své pozornosti z druhých na sebe.


Tolerance
"Všechno, co nás irituje na druhých, nás může vést k pochopení sebe samých."
Carl Jung


V prvním pravidle jste zvládli lekci přijetí, v níž jste se učili přijmout všechny části své osoby. Vnějším rozšířením přijetí je tolerance. Jde o to, naučit se přijmout všechny části ostatních lidí a umožnit jim, aby existovali a vyjadřovali se plně jako jedinečné lidské bytosti, jimiž jsou. Kdykoli se přistihnete, že jste k někomu netolerantní, položte si otázku: "Co je to za nepříjemný pocit, skrývající se za tímto soudem?" M"že se projevovat jako nepohodlí, rozpaky, nejistota, úzkost nebo nějaký hanlivý dojem, jenž ve vás dotyčný člověk vyvolává. Soustřeďte se na skutečné prožití toho pocitu, aby se vaše netolerantnost mohla rozplynout. Tak dostanete pod kontrolu jak své vlastní emoce, tak jednání či chování člověka, nad nímž svůj soud vynášíte. Jakkoli mohou být soudy a netolerantnost tvrdé a přísné, nikdy vás neochrání před ničím - kromě lásky.


Jasnost
"Někdy spatříte světlo na těch nejpodivnějších místech, když se na ně díváte správně."
Jerry García


Jasnost je stav, kdy vidíte jasně. Jasnosti dosáhnete ve chvílích, kdy do situace nečekaně "vhlédnete", kdy jste schopni změnit svůj úhel pohledu a dívat se na situaci v novém světle. Jasnosti se můžete naučit v kterémkoli okamžiku, jakmile otevřete své vnitřní oči tomu, co vaše soudy nad ostatními vypovídají o vás. Nejlepším způsobem, jak se naučit jasnosti, je všimnout si chvil, kdy ji neprožíváte. Momenty mlhavosti mohou být indikátorem, že právě nastává lekce jasnosti. Jsou to chvíle, kdy se máte zastavit a zeptat se sami sebe, co cítíte a skrz jaký filtr se na okolnosti díváte. Jakmile máte takové zrcadlo, začnete se přibližovat jasnosti.


Uzdravení
"Uzdravení je otázkou času, ale někdy také otázkou příležitosti."
Hippokrates


Uzdravení je obnova stavu celosti a zdraví. Uzdravení je celoživotní proces, v němž usilujete o odkrytí problémů, které vás tíží, a o zacelení pomyslných děr v duši. Každý negativní prožitek je příležitostí k uzdravení něčeho ve vašem nitru. Lidé, kteří vám v přítomnosti slouží jako zrcadlo, vám mohou dát dar uzdravení ran z minulosti. Jaké rány, které volají po uzdravení, v sobě nosíte?


Podpora
"Jsou dvě metody šíření světla: být svíčkou, nebo zrcadlem, které ji odráží."
Edith Whartonová


Podpora je to, co vás drží, co vás podepírá. Podporu někomu poskytnete tehdy, když jste ochotni vykročit k němu, abyste ho posílili, dodali mu energii a pomohli mu projít obtížným obdobím. Velkým paradoxem je, že zatímco podporujete druhé, zároveň tím podporujete sami sebe. Nejočekávanější podpora je podporování druhých v přátelství. Když zjistíte, že nemůžete podporovat někoho jiného, podívejte se do sebe a ověřte si, jestli ve vás třeba není něco, čemu neposkytujete podporu. A naopak, když budete dávat plnou podporu ostatním, bude to zrcadlit ty oblasti vašeho nitra, které vyžadují stejnou míru pozornosti.
Pokračování příště


Použitá literatura: Je-li život hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2000Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více