Jste zde


Je-li život hra, pak má tato pravidla - VI.
Katka Svobodová

Šesté pravidlo "Tam" není o nic lepší než "tady"
Když se vaše "tam" změní v tady, obdržíte zkrátka další "tam", které vám bude připadat lepší než vaše současné "tady".

 

Mnoho lidí věří, že budou šťastnější, jakmile dosáhnou nějakého konkrétního cíle, který si pro sebe sami stanovili. Ať už je vaším "tam" cokoli, můžete žít v přesvědčení, že až se "tam" dostanete, naleznete pokoj, o němž jste vždy snili. Když však "tam" dorazíte, velice často pociťujete neuspokojení a přemístíte svou vizi "tam" do dalšího bodu v budoucnosti. Tím, že se vždy honíte za dalším "tam", nikdy ve skutečnosti nedoceníte to, co už máte právě "tady". Jelikož se ustavičně uzavíráte v bludném kruhu touhy, nikdy si vlastně neumožníte být v přítomnosti. Ve skutečnosti však máte jen jeden bod - ten, který je právě teď, právě tady. Pokud při své honbě za "tam" přeskakujete "tady", odpíráte si celou škálu pocitů a vjemů, jež lze prožívat pouze v přítomnosti. Výzvou šestého pravidla je žít v přítomnosti. Není nic špatného na tom, že chcete zlepšit své okolnosti. Je však třeba zaměřit se na přítomnost a na to, co máte v tuto chvíli, a přitom neztrácet ze zřetele své budoucí cíle. Tajemství spočívá v tom, že balancujete na tenkém předělu mezi životem v přítomnosti a kýženými sny a vizemi do budoucna, jež si uchováváte jako poklad v srdci. Až se naučíte lekcím vděčnosti, nezávislosti, hojnosti a pokoje, budete se moci přiblížit naplnění výzvy žít v přítomnosti.


Vděčnost
"Až přestanete porovnávat to, co je teď a tady, s tím, co byste rádi, aby bylo, budete se moci radovat z toho, co je."
Cheri Huberová


Být vděčný znamená, že si ceníte toho, co v tuto chvíli máte a kde se na své cestě nacházíte. Vděčnost naplňuje vaše srdce radostným pocitem z toho, že jste požehnáni mnoha dary, a umožňuje vám plně si cenit všeho, s čím se na své cestě setkáte. Vděčnost je lekce, kterou si musíte často opakovat. Velmi snadno přehlédnete dary, které máte, když se upnete na ty, v jejichž nabytí doufáte, a snižujete hodnotu místa, na němž se na své cestě nacházíte, pokud se často nezastavujete, abyste je ocenili.


Nezávislost
"Snad nejtěžší lekcí je naučit se nezávislosti na výsledcích svého jednání."
Joan Borysenková


Nezávislost znamená oprostit se od potřeby či očekávání spojeného s určitým výsledkem. Život však často má své vlastní plány a my jsme odsouzeni k utrpení, dokud se nevzdáme své závislosti na tom, aby věci fungovaly přesně tak, jak chceme. Nezávislosti se naučíme, když dokážeme opustit svou víru v tom, že "tam" je lepší než "tady". Prožívání touhy se pojí s pocitem nespokojenosti a přináší nám soužení. Cestou ke štěstí je eliminovat touhu a cestou k eliminaci touhy je eliminovat závislost. Nezávislost znamená, že nejste v zajetí svých očekávání toho, jak by věci měly dopadnout, a že jste ochotni se něčeho vzdát. Je důležité si uvědomit, že vaše touha nebo záměr se mohou naplnit v jiné formě, než byste očekávali. Mějte pro dary z vesmíru otevřené oči, poněvadž někdy přicházejí v nečekaném balení.


Hojnost
"Nejbohatší člověk je ten, kdo je spokojený s tím, co má."
Robert C.Savage


Obava z nouze je jednou z nejrozšířenějších lidských obav. Hojnost znamená, že všechno je možné a všechno je dost pro všechny, hned tady a teď. Vědomí nouze vyvěrá z toho, čemu říkám "syndrom děravé duše". Tehdy se snažíme zaplnit prázdná místa v životech věcmi z vnějšího světa. Vychutnávejte si svou vnitřní hojnost a nikdy se nebudete muset shánět jinde.


Pokoj
"Není třeba nic dělat, jedině být."
Stehen Levine


Relaxovat v přítomnosti znamená vytvořit mentální i fyzický stav klidu a pokoje. Ať už se v tuto chvíli zabýváte čímkoli, nemá smysl zaměřovat se na vzdálenost mezi vaším očekáváním a realitou toho, co je, nebo mezi místem, kde jste a kde si myslíte, že byste měli být. Mnozí z nás se životem ženou velkou rychlostí; neustále někam chvátáme. Pochopitelně tím nemám na mysli, abyste životem jen proplouvali, naprosto odděleni od minulosti a slepí k budoucnosti. Jen tolik chci říci, abyste se tu a tam zastavili, vžili se do přítomného okamžiku a pocítili pokoj, který z něj vyvěrá.
Pokračování příště


Použitá literatura: Je-li život hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2000Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více