Jste zde


Je-li život hra, pak má tato pravidla - II.
Katka Svobodová

Druhé pravidlo Budete absolvovat lekce
Jste studenty denního studia v neformální škole zvané "život". Každý den budete mít v této škole příležitost absolvovat určité lekce. Můžete je mít rádi, nebo je nenávidět, ale byli jste to vy, kdo je učinil součástí svých osnov.

 

Každý člověk má svůj význam a rozdílnou cestu, jedinečnou a oddělenou od všech ostatních. Na svém putování po cestě životem budete absolvovat dlouhou řadu lekcí, které budete muset zvládnout, než naplníte smysl svého života. Lekce, které absolvujete, jsou vytvořené specificky pro vás. Naučit se těmto lekcím je klíčem k objevení a naplnění smyslu a významu vašeho vlastního života.
Výzva druhého pravidla tedy zní: Naučte se svým individuálním lekcím a držte se tak své jedinečné cesty. Neporovnávejte svou cestu s cestami jiných lidí, ani se nezaměřujte na rozpory mezi jejich lekcemi a vašimi. Zapamatujte si, že budete procházet pouze těmi lekcemi, které jste s to zvládnout a které jsou specifické pro váš osobní růst.
Když se budete snažit objevovat a učit se znát sami sebe, velmi pravděpodobně se setkáte se základními lekcemi otevřenosti, volby, spravedlnosti a milosti. Dívejte se na tyto lekce jako na nástroj, který vám pomůže odhalit váš jedinečný význam.Otevřenost
"Když se na zkušenosti díváme z určitého úhlu, představují bránu do království duše."
Jon Kabat-Zinn


Otevřenost znamená být vnímavým. Život vám přinese bezpočet lekcí, z nichž žádná vám nebude k užitku, pokud ji nerozpoznáte a nebudete otevřeni její základní hodnotě.
Jak můžeme postoupit od vzdoru k otevřenosti? Nejprve musíme pocit vzdoru rozpoznat. Vzdor neboli odpor se projevuje fyzicky - zatnutými zuby, napětím v hrudi nebo vzdechy. Duševně o sobě dává vědět myšlenkami jako: "Proč se takovým problémem vůbec musím zabývat? Nechci to, nepotřebuji to, nelíbí se mi to!" Jakmile zjistíte, kde ve vaší mysli a těle vzdor sídlí, budete v budoucnu schopni jej snáze rozpoznat.
Pamatujte, že pokud chcete opravdu žít podle svého skutečného já, musíte být otevřeni všem lekcím, jež jsou vám předkládány, abyste mohli vyrůstat v člověka, jímž se chcete stát.
Jakým lekcím vzdorujete?Volba
"Jako že je slunce a měsíc nade mnou, budu si stát na svém, ať mě v nitru těší cokoli a ať mé srdce cokoli žádá."
Ralph Waldo Emerson


Volba znamená prozkoumat touhu a potom si vybrat skutek, který vykonáte. V každé vteřině volíte: Buď se vydáte na svou pravou cestu, nebo se od ní odkloníte. Neexistují žádné neutrální skutky. Volba a rozhodnutí nejsou totéž. Rozhodujeme se v mysli, zatímco volba probíhá v srdci. Rozhodnutí vzniká z racionálního rozumového zvažování okolností, volba pochází z vaší podstaty a v harmonii s vaší vyšší formou bytí.Spravedlnost
"Plakal jsem, poněvadž jsem neměl boty, až jsem spatřil muže, který neměl nohy." neznámý autor


Naše chápání spravedlnosti je očekávání rovnosti - předpoklad, že všechno je rovnocenné a že právo vždy zvítězí. Život ale ve skutečnosti není spravedlivý a vy můžete mít opravdu obtížnější cestu než druzí, ať už zaslouženě či nikoli. Zaměříte-li se na nespravedlnost okolností, povede vás to k porovnávání se s druhými, místo abyste si připustili svou specifičnost a jedinečnost. Jaký pocit nespravedlnosti svazuje vás?Milost
"Svou duši sytíte tím, že naplňujete svůj osud."
Herold Kushner


Lidé těšící se milosti jako by snadno proplouvali životem. Vytvářejí iluzi jakéhosi vnitřního světla, které je patrné všem okolo.
Žít ve stavu milosti znamená být plně v souladu s vlastní duchovní přirozeností a vyšší mocí, zdrojem vaší síly. Tím, že budete pevně věřit, že vám bude dáno to pravé, bez ohledu na to, jak vzdálené vašim osobním plánům to může být, můžete takového požehnaného stavu dosáhnout.
Ve stavu milosti důvěřujete sobě a vesmíru. Dokážete se radovat z požehnání druhých, protože víte, že jejich dary jsou správné a hodící se právě pro ně, zatímco dar pro vás už má vesmír schovaný za zády.
Pokračování příště


Použitá literatura: Je-li život hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2000Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více