Jste zde


Je-li život hra, pak má tato pravidla - I.
Katka Svobodová

První pravidlo Dostanete tělo
Ať se vám to líbí nebo ne, bude vaše po celou dobu trvání vašeho pozemského života.

 

Vztah mezi vámi a vaším tělem je totiž ten nejzásadnější a nejdůležitější vztah vašeho života. Ať už ke svému tělu cítíte cokoli, je to vaše tělo a vztah, jaký si k němu vybudujete, bude značnou měrou ovlivňovat kvalitu vašeho života.
Výzvou prvního pravidla je dosáhnout souladu s vlastním tělem, aby mohlo efektivně sloužit svému účelu a poskytnout vám hodnotné lekce o přijetí, sebeúctě, pocitu vlastní hodnoty a radosti. Každý musí vstřebat tyto základní principy ještě dřív, než bude schopen úspěšně proplouvat vlastním životem.Sebepřijetí
"Zjišťujeme, že když opravdu milujeme a přijímáme sami sebe právě takové, jací jsme, v životě pak všechno funguje."
Louise Hayová


Sebepřijetí znamená kladný přístup k tomu, čím vás život obdařil.
To, jak vnímáme své tělo, je přímo závislé na tom, nakolik jste zvládli lekci o sebepřijetí.
Přijetí vlastního těla se tak nestává pouze nutností pro dobrý citový vývoj. Je nezbytné též pro fyzické zdraví. Odpírat vlastnímu tělu úplné přijetí může vést k nemocem, kdežto procvičování sebepřijetí může chorobu vyléčit. Touha po sebezdokonalování je zcela zdravá, pokud vzniká spíš z lásky k sobě než z pocitu nedostatečnosti. Svým studentům a klientům často říkám: "Milujte všechny části své osoby. Když je nedokážete milovat, změňte je. Když je nedokážete změnit, přijměte je takové, jaké jsou."
Co na svém těle nemůžete přijmout vy?Sebeúcta
"Nikdo ve vás nemůže vyvolat pocit méněcennosti bez vašeho souhlasu."
Eleonor Rooseveltová


Sebeúcta je pocit vlastní hodnoty a schopnosti zdolávat životní výzvy.
Je-li sebeúcta lekcí, které se musíte naučit, budete znovu a znovu podrobováni zkouškám, dokud se nebudete cítit jistě v tom, kým jste, dokud nebudete chápat vlastní vnitřní hodnotu a věřit v ni.
Proces budování sebeúcty probíhá ve třech fázích. Prvním krokem je určit, co vám stojí v cestě. Když rozpoznáte omezující přesvědčení, které o sobě máte, můžete přejít k druhému kroku: Studujte svou duši, abyste objevili hlubší pojítko s tím, kým ve skutečnosti jste. Za třetí jednejte, ať už to znamená uvědomit si vlastní hodnotu, nebo provést pozitivní změnu.
Často si připomínejte, že sebeúcta je pomíjivá. Budete ji mít, ztrácet, pěstovat, budovat a budete nuceni znovu a znovu ji vytvářet. Není to něco, čeho můžete dosáhnout a udržet si to. Jde o celoživotní proces objevování a kultivování.
Odkud pramení pocity vaší vlastní hodnoty? Pátrejte po cestě k tomuto zdroji, neboť v průběhu života se k němu budete muset znovu a znovu vracet.Respekt
"Vaše tělo je nádobou života. Dokud jste zde, žijte v něm. Milujte je, ctěte je, važte si jej a opatrujte je, dobře s ním nakládejte a bude vám ochotně sloužit."
Suzy Pruddenová


Respektovat vlastní tělo znamená jednat s ním jako s hodnotným a vážit si ho.
Chovejte se ke svému tělu jako k objektu hodného úcty a ono bude reagovat vstřícně. Poškozujte ho či ignorujte a ono se bude porouchávat nejrůznějšími způsoby, dokud se nenaučíte lekci respektu.
Skutečný respekt vzniká, když se učíte, co vaše tělo potřebuje, aby pracovalo s optimální výkonností, a rozhodnete se tyto potřeby akceptovat.
Naslouchejte svému tělu a jeho moudrosti; řekne vám, co potřebuje, budete-li se ho tázat. Poslouchejte a poslechněte.Potěšení
"Není žádný hřích, když jste rádi, že žijete."
Bruce Springsteen


Potěšení je fyzickým projevem radosti. Tělo vás učí potěšení prostřednictvím vašich pěti smyslů. Jediné tajemství, jak se naučit lekci potěšení, spočívá v tom, abychom si pro ně v životě vytvořili čas a prostor. Pokud si však budete odpírat potěšení, váš život jednoduše nebude plynout tak kvalitně. Jestliže se tu a tam nezastavíte a nepotěšíte své smysly, může se stát, že jednoho dne zjistíte, jaký šedivý život to vlastně žijete. Co vám přináší potěšení? Dělejte to, a dělejte to často, neboť potěšení přidá na lehkosti vašemu srdci a pro duši vykoná učiněné zázraky.
Pokračování příště


Použitá literatura: Je-li život hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2000Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více