Jste zde


Je-li úspěch hra, pak má tato pravidla - VI.
Katka Svobodová

Sedmé pravidlo Každá porážka znamená cenné poučení
Po cestě nutně dojde ke zklamáním a k selháním, která se vám vryjí do paměti. Poučení z těchto zkušeností vám nabízí cenné proniknutí do podstaty věcí, které může vést k budoucím úspěchům.
Nemůžete plně ocenit radost z naplnění svých přání, pokud jste neprošli peklem protivenství, nebyli vážně poraženi nezdary, drtivá vlna zklamání vás nesklátila natolik, že jste si mysleli, že už se nikdy nezvednete. Snad každý musel čelit frustracím, odmítnutím, zklamáním a naučit se způsobům, jak se vzpamatovat z porážek. Skutečný život není nikdy bez problémů. Máte-li uspět a nalézt plné uplatnění, pak se musíte naučit čelit zklamáním a prohrám, které vám život nastraží, a objevit hodnoty, které jsou v nich skryté.

 

Vzdát se, nebo jít pořád dál?
Neúspěch mě nezbaví odvahy, protože každý neúspěšný pokus je jenom dalším krokem vpřed. Thimas Alva Edison
Když prožijete zklamání, okamžitě čelíte volbě. Máte na vybranou jednu ze dvou možností. Můžete upadnout a zůstat ležet zničení sebeobviňováním a pocitem naprostého selhání, nebo si můžete poradit se zklamáním a vytrvat ve svém úsilí buď tak, že se vrátíte na svou původní cestu, nebo tak, že si naplánujete cestu novou. První stadium utrpěného nezdaru obvykle spočívá v odmítání všeho, stejně jako je tomu u zármutku. Podřizovat se takto porážce je nesmysl. Druhá volba, zvednout se a jít dál, je zřejmě optimální. Jestliže se soustředíte víc na to, co mohlo být, než na to, co opravdu je, pak popíráte momentální skutečnost. Jste-li zajatci své minulosti, jak můžete očekávat, že se pohnete vpřed?


JAK VLASTNĚ VYPADÁ ODHODLÁNÍ?
Odhodlání je stav mysli, kdy jste plně zaměřeni na určitý cíl a víte, že učiníte vše, co je ve vašich silách, abyste ho dosáhli. Odhodlaní a rozhodní lidé nedopustí, aby se na jejich cestě navršily překážky. Rozdíl mezi lidmi průměrnými a úspěšnými tkví v tom, že ti úspěšní neztrácejí čas nářky nad svými omezenými možnostmi, prostě je neberou na vědomí. Nesou následky svých činů a umírněně pokračují ve své cestě.


Osten zklamání - CO NEJHORŠÍHO SE MŮŽE STÁT?
Než se do něčeho pustíte, musíte myslet na všechno. Předvídat nezdar je něco podobného jako předvídat zranění. Můžete té možnosti vyhradit určitý prostor, ale nesmíte se na ni soustředit natolik, abyste si ji sami přivodili. Pamatujte, že čím víc se k něčemu upínáte, tím pravděpodobnější je, že se to opravdu stane. A obráceně: To, co se ze všech sil snažíte popřít, si nakonec najde cestu na povrch.


Odrazte se! Mírou úspěchu není to, co děláte, když jste na vrcholu. Úspěch spočívá v tom, jak vysoko se dostanete, když jste předtím narazili na dno. George S.Patton
Utrpíte-li neúspěch, nejdříve truchlíte, pak se seberete a začnete znovu - odrazíte se ode dna. To je jeden z hlavních předpokladů úspěchu. Jakmile začnete uvažovat o budoucnosti, znamená to, že jste připraveni dívat se zase dopředu a víte, že máte opět možnost volby. Po zklamání nebudou vaše počáteční aktivity nijak monumentální. Tyto nové kroky budou mířit vpřed, do budoucnosti. Vaše nová budoucnost se pravděpodobně ani nebude podobat minulosti, jež předcházela nezdaru. Můžete však svou budoucnost vidět jasnějším pohledem a využít získané moudrosti. Přestože nejde o bůhvíjak obrovské kroky a neprovázejí je žádné významné činy, vaše nové cíle jsou naplánovány správně, vezměte je s povděkem na vědomí. Je důležité, abyste si v budování nového života udělali přestávku a poděkovali těm, kdo vás v době nezdarů podporovali. A nezapomínejte na ně ani ve chvílích, kdy získáte novou sebedůvěru a znovu vyrazíte na cestu za úspěchem. A co je ještě důležité? Zastavte se a oslavte skutečnost, že jste přežili těžké časy a že jste zase na cestě k nové budoucnosti.


Jak hledat poučení
Žádná škola vás nenaučí tolik jako protivenství. Benjamin Disraeli
Selhání jsou bohatou a úrodnou půdou, která vám poskytne možnost získat cenná poučení, pokud jste ochotni je přijmout. Těžce získané poznatky nejenže přispívají k růstu vaší osobnosti, ale také vám ukazují, čemu jste se potřebovali naučit, aby vaše budoucí úsilí přineslo lepší výsledky. Žádné zklamání, žádný nezdar ani žádné trauma nebo tragédie nejsou tak ničivé, abyste z nich nemohli získat něco cenného, co si s sebou odnesete do budoucna. Úspěšní lidé se učí ze všeho, co se jim přihodí. Musíte získat určitý odstup, než uvidíte, jaké poučení z toho pro vás plyne. První krok tedy je: Prožít si naplno všechny emoce, ať jsou jakékoli. Až si všechno dokonale prožijete, nastane chvíle, kdy se negativní emoce tiše vytratí. A té chvíli se můžete ptát sami sebe, čemu jste se z tohoto zážitku naučili. Nezdary existují a neodmyslitelně patří k životu. Na čem nakonec záleží je, jak vnímáte tuto zkušenost, čemu se z ní naučíte a co z ní vyvodíte.
Pokračování příště


Použitá literatura: Je-li úspěch hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2001Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více