Jste zde


Je-li úspěch hra, pak má tato pravidla - III.
Katka Svobodová

Čtvrté pravidlo Odrazovým můstkem na vaší cestě jsou cíle
Vaší cestu k životnímu naplnění ženou vpřed cíle, které si stanovíte.
Cíl je způsobem rozhodnutí o tom, kam směřujete. Je to "tam", které identifikujete z výhodné pozice "zde". Slib, že splníte své cíle, vytváří dynamické napětí, jež vás táhne k jejich uskutečnění. Všichni máme své vize: co chceme uskutečnit, čeho chceme dosáhnout, představy, jaký by měl náš život být. Tím, co tyto vize mění v realitu, je ochota přetvářet je ve skutečné cíle.

 

Moc cílů
Neznám žádný tak povzbudivý fakt, jako je nepochybná schopnost člověka vědomým úsilím zdokonalit svůj život. Henry David Thoreau
"Stanovení cíle", to je termín, kterého se užívá až příliš často, pokud jde o kariéru a životní dráhu, ale nelze se tomu vyhnout: je to nejúčinnější způsob, jak se můžete dostat z místa, kde jste, na místo, kde si přejete být.
Proces funguje tak, že musíte vyslovit svá přání a své touhy, mluvit naprosto jasně a přesně, a statečně připojit pevné datum. Všichni lidé, kterým jsem pomáhala k úspěchu, začínali procesem, v němž pojmenovali své cíle. Kdyby neměli cíl, nikdy bych nevěděla, jak je mám podporovat. A oni by nevěděli, co mají dělat ani kdy a jak začít. Vaše cíle jsou tím, co vás vede po vašem osobním jevišti úspěchu. Cíle jsou na vaší cestě milníky, které vás motivují, zatímco usilujete o dosažení konečného bodu. Na čem ale záleží nejvíc? Udělejte si čas a jasně je pojmenujte. Jak můžete vědět, kam jdete, nebo jak se tam dostanete, jestliže nemáte v hlavě jasný cíl svého putování? Kterou ze svých osobních vizí jste připraveni "přeložit" do reality? Kterou z nich si troufáte rozepsat do splnitelných cílů?


Stanovte si cíle
Dneškem si posviť na zítřek! Elizabeth Barrett Browningová
Stanovení cílů vám přinese dva cenné vklady: pocit kauzality a odrazový můstek, z něhož zahájíte svou cestu. Stanovení cílů vás může vyvést z rovnováhy, protože tak hrozí, že zklamete buď sami sebe, nebo někoho jiného. Strachu ze ztroskotání se vyhnete, pokud si nedáte vůbec žádné cíle. Koneckonců nemůžete přece ztroskotat, jestliže nikdy nevyplujete.


"TEĎ JEŠTĚ NE"
Jediný způsob, jak cíle dosáhnout, je konkrétní rozhodnutí. Určit si cíl ještě neznamená, že ho musíte dosáhnout v dohledné době. Spousta lidí trpí představou, které říkám syndrom "teď ještě ne". Ty, co jsou jím postiženi, brzdí buď strach, že nedostanou to, co chtějí, nebo naopak strach, že to dostanou. Snad to zní podivně, ale je v tom kus pravdy. Všechno chce svůj čas. Nejdůležitější je vědět, kdy ten čas přijde, a konkrétně definovat cíl jako protiklad k věčnému ustrašenému odkládání. Máte-li sen, jehož uskutečnění stále odkládáte, položte si otázku, co vám vlastně stojí v cestě. Jestliže odpověď vyhlíží spíš jako seznam výmluv než jako výčet reálných důvodů, pak jste svou odpověď dostali. Je načase rozloučit se se syndromem "teď ještě ne" a k budoucím snům připojit realistická data. Takže: KDY to uděláte?


KRITÉRIA CÍLŮ
Všechny naše cíle splňují pět podmínek: Jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově podmíněné.
Máte-li změnit sny a přání v cíle, je důležité projít všech pět kritérií.
1. Je váš cíl konkrétní? Aby bylo vaše přání konkrétní, musíte jasně vyjádřit, co míníte a čeho přesně chcete dosáhnout.
2. Je váš cíl měřitelný? Dobrý cíl musí mít nějaký jasný, měřitelný konečný výsledek.
3. Můžete toho dosáhnout? Musíte vzít v úvahu své přednosti, své charakteristické vlastnosti, své kladné stránky i meze svých možností. Cíle musejí být v dosahu vašich možností a schopností.
4. Je to realistické? Jinými slovy: Dává to vůbec smysl? Reálnost svého cíle nejlépe prověříte, když si všimnete, jak ho prezentujete sobě nebo jiným lidem. Jestliže musíte svůj cíl obhajovat, pak pravděpodobně nebude příliš reálný.
Jestliže v srdci věříte, že máte schopnost konat zázraky, pak si samozřejmě můžete klást vyjímečné cíle.
5. Má váš cíl nějaký termín dosažení? Ke každému cíli je nutno připojit datum, jestliže datum chybí, pak se vytoužený výsledek mění spíš v mlhavý záměr odkládaný věčným "až někdy" a nemocný syndromem "teď ještě ne". Konečný termín můžete přece vždycky upravit, pokud to bude třeba.
Pokračování příště


Použitá literatura: Je-li úspěch hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2001Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více