Jste zde


Je-li úspěch hra, pak má tato pravidla - II.
Katka Svobodová

Třetí pravidlo Sebedůvěra je nezbytná
Abyste dosáhli životního naplnění, musíte znát sami sebe a ctít svou pravdu.
Každý z vás ví, co nám dodává pocit, že jsme naživu.
Dodržování této pravdy je největší šancí jak uspět, protože počínáte-li si v souhlase se svou pravdou a jednáte podle těchto vnitřních ukazatelů, žijete správně, tak, jak vám přikazuje váš nejvyšší potenciál. Opravdovost a shoda s vnitřní pravdou počínají semínkem sebedůvěry. Sebedůvěra je nutná nejen k tomu, aby vás přivedla k vaší pravé cestě, je nezbytná tehdy, když vás po cestě přepadnou vnitřní pochybnosti, když si ostatní o vás budou myslet, že jste blázni, protože chcete to, co chcete, a děláte to, co děláte, když se budete těžce rozhodovat pro určitou volbu nebo se setkáte se zkouškami a překážkami. Jestliže si důvěřujete, pak si dokážete vybrat ten nejlepší směr. Vaše pravda je zdrojem síly. Jestliže se srovnáte s tím, kdo jste, načerpáte energii k životu. Jestliže je mezi tím, o čem sníte, že je to vaše pravda, a různými ústupky, které uděláte, rozpor, nastává ve vás vnitřní nesoulad. K překonání nesouladu, který vám brání, spotřebujete zbytečně spoustu energie.

 

JAKÝ JE MŮJ ÚKOL?
Nalézt své opravdové "já" znamená spojit se s vlastní podstatou. Své skutečné "Já" objevíte, když se prokopete mnoha vrstvami fiktivního "já": svou vnější slupkou, fasádou, tím, kým si myslíte, že jste, kým si přejete být, kým se obáváte, že byste mohli být. Někteří lidé znají svůj úkol od nejútlejšího věku. Jiným lidem trvá léta, než své poslání objeví. Takových je většina. Velmi dobře se nám osvědčila cvičení v kursech budování osobnosti. V podstatě šlo o simulování prostředí, v němž frekventanti musel zápolit o holý život. Pokuste se představit si situaci, kdy se veškeré vaše snažení redukuje na získání potravy, vody a úkrytu, zkrátka na přežití.


Patříte k pětadvaceti lidem, kteří katastrofu přežili. Role nejsou přiděleny a je na každém jednotlivci, aby se rozhodl, co musí udělat sám za sebe a co jako člen kolektivu, aby se všichni dostali v pořádku domů. Máte určité množství vody a rozmanité zásoby, které vám umožní zůstat naživu. Zeptejte se sami sebe: Co byste byli v takové situaci ochotni udělat? Toto cvičení lidem pomáhá vrátit se k jejich základním hodnotám a navázat na jejich hlavní poslání Co byste dělali vy? K čemu by vás to instinktivně táhlo? Do čeho byste se automaticky pustili? Jaký úkol se už teď před vámi vynořuje? Co je váš prvotní zájem? Jestliže si dovedete sami sebe představit za těchto okolností a umíte si na tyto otázky odpovědět, pak byste skoro jistě přišli s řešením, které by prozradilo vaše přirozené sklony.


OBJEVTE SVŮJ TALENT
Zjistěte, na čem vám záleží, a věřte, že to je ukazatel směru, který jste hledali. Znáte-li svoje přednosti, pak je to první cenný krok k poznání, jaká cesta je pro vás nejvhodnější. Dělat to, v čem vynikáte, je důležitou složkou receptu na váš budoucí úspěch. Každý člověk má něco jedinečného, co může nabídnout, i když mnohdy to nepřiznává ani sám sobě, ani svým nejbližším, natožpak světu.


Nevšímejte si negativistů
I kolem vás se občas vyskytnou lidé, kteří vám doporučí, abyste se drželi při zemi a hráli jen na jistotu, a promítají do vás svá očekávání. Tvrdí o sobě, že jsou realisté, že vás jen chrání před zklamáním, ale ve skutečnosti vás odrazují od jakéhokoli rizika. Možná že mají dobré úmysly, avšak bezděky vás okrádají o svobodu používat vlastních instinktů jako kormidla, jež vás vede životem. Sny bývají utkány z křehké látky a mohly by se poškodit, když na ně někdo neurvale sáhne.


VYKLOUZNOUT Z VYJEŽDĚNÝCH KOLEJÍ
Často jsou lidé lapeni v síti nespokojenosti. Stěžují si na život, jaký vedou, ale nic s tím nedělají. Východisko z říše nespokojenosti nabízí odvážný první krok, jímž si sami připustíte pravdu. Jakmile přijmete pravdu, pak můžete nastoupit čtyři zbývající kroky ke změně, pokud si ji zvolíte. Jsou to: volba (aktivní rozhodnutí rozbít zavedený model), strategie (realistický plán), akce (provedení plánu) a oslava (odměna za úspěch). Bez ochoty zlepšit své poměry nemůžete načerpat energii a tvořivost, které budete ke změně svého života potřebovat. Jste ochotni učinit změnu k lepšímu, nebo byste raději zůstali tam, kde jste? Pamatujte si: Je na vás, co učiníte se svým životem.


Věřte si - DŮVĚRA
Důvěra je vnitřní víra. Je to pocit jistoty, že máte všechno, čeho je třeba, abyste uskutečnili úkol, který jste si předsevzali. Je to jedinečný a velkolepý pocit, který přichází jako důsledek vědomí, že se na sebe můžete spolehnout. Všichni jsme se narodili s vrozeným pocitem důvěry. Je to přirozený stav bytí. Existují dva způsoby, jak znovu získat sebedůvěru: vnitřní výzkum a vnější promítnutí. Jestliže trváte na své volbě pak se vaše šance na úspěch násobí. Úspěch přichází tehdy, jestliže každou částečkou své bytosti žijete pro zdar své věci. Máte-li víru v sebe a svou volbu všestranně podporujete, uvidíte, že se vám investice, které jste do toho vložili v podobě času, energie, úsilí a kapitálu, navrátí. Jestliže si věříte, objevíte pravdu. Jestliže budete pravdu ctít, rozeznáte svou pravou cestu, ta vás přivede k vizi blahobytu, která nakonec uchvátí vaši mysl, zažehne vaše srdce a rozezpívá duši.
Pokračování příště


Použitá literatura: Je-li úspěch hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2001Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více