Jste zde


Je-li úspěch hra, pak má tato pravidla - I.
Katka Svobodová

Druhé pravidlo Touha po úspěchu je prvním krokem k jeho dosažení
Jakmile pocítíte počáteční jiskru touhy, uvádíte hru o úspěch do pohybu.
Úspěch je proces, který začíná ve vás.
Ať už sníte o čemkoli, sen se musí změnit v touhu dřív, než se pokusíte o jeho uskutečnění. Jestliže máte mít naději, že úspěchu dosáhnete, musíte nejprve po úspěchu aktivně toužit.
Jestliže všichni opravdu touží uspět, proč tedy všichni nejsou úspěšní? Odpověď zní: Protože ne všichni plně chápou skutečnost, že úspěchu dosáhnou pouze ti, kdo mají odvahu naplno a přesvědčeně prohlásit: "Já to chci!"
Konkrétní, jasně definovaná touha vás uvádí na místo řidiče, kdežto neurčitá přání vás drží na zadním sedadle.
Chtít něco odlišného od běžných poměrů znamená angažovat se, pojmenováním změn, kterých chcete dosáhnout, spustí hybnou sílu a uvede do pohybu proces úspěchu. Nedostanete asi vždycky všechno, co chcete, ale můžete si být jisti, že nikdy nedosáhnete ničeho, pokud nezačnete s počátečním vkladem zvaným "Já to chci!".

 

CHCI, NEBO POTŘEBUJI?
Energie, která vzniká v okamžiku touhy, vytváří jednu z nejmocnějších sil ve vesmíru. Mnoho lidí hodnotí věci z hlediska potřeby. Od nejútlejšího věku je jim vtloukáno do hlavy, že důležité je to, co potřebujeme - na rozdíl od toho, po čem toužíme. Dostává se jim nenápadného, ale zkázonosného upozornění, že chtít něco, co doopravdy nepotřebujeme, je sobecké, zbytečné, pošetilé a lehkovážné. Základní rozdíl mezi touhou a potřebou tkví v tom, že potřeby vycházejí z nedostatku, kdežto touhy z dostatku. Jestliže něco potřebujeme, pak nám něco zásadního chybí. Když po něčem toužíme, saháme po něčem, co rozmnožuje nebo doplňuje to, co už máme. Když víte, co chcete, a sami sobě dáte svolení touhu uskutečnit, dochází k explozi radosti a síly, která vás činí hodnotnými jako osoby.
Neznamená to, že budete uplatňovat své touhy bez peněz nebo bez ohledů na ostatní. Za předpokladu, že vaše touhy nejsou škodlivé pro vás ani pro nikoho jiného, že postupujete v mezích zákona a slušných mravů a že vaše touhy jsou v souladu s dobrými úmysly, není důvodu, proč byste si je museli odepírat.


Skryté překážky na cestě k úspěchu
Všechny významné bitvy se odehrávají v našem nitru. / Sheldon Kopp
Každá osoba má schopnost a právo být úspěšná. Každá osoba má před sebou cestu, která probíhá mezi územím, kde se právě nachází, a místem, kde chce být.
Je dost podivné, že ztroskotanec zřídkakdy dobrovolně připustí, že to, co mu znemožňuje úspěch, po němž tak zoufale prahne, tkví jen a jenom v něm.
Jakási "autosabotáž" je tedy důvod číslo jedna, proč se úspěch nedostaví. Zajisté existují takové věci jako je smůla nebo nešťastné okolnosti. jestliže je však označíte za prvotní příčiny neúspěchu, jste lapeni v nekonečné síti falešných příčin či přesouvání viny na jiné. První krok k řešení je pochopit problém.


NEGATIVNÍ DOMNĚNKY NÁS OMEZUJÍ
"Já bych přece nikdy nemohl...", "Nezasloužím si ...", "Neměl bych ...", "Neumím všechno, co je třeba ..."
Mnozí z nás jsou přímo naprogramováni omezujícími domněnkami o sobě samých - o tom, co všechno nemohou udělat, čím by nikdy nemohli být, co si absolutně nezasluhují - takže otřást těmito domněnkami je významný pokrok.
Vaše domněnky diktují vaše chování. Jestliže jste pevně přesvědčeni, že ztroskotáte, pak se to skutečně stane a naopak.
Všechno, co si o sobě, o svých schopnostech a o své situaci myslíte, ovlivňuje přímo skutečnost, kterou v životě vytváříte.


ZPOCHYBŇUJE NĚKDO VAŠE SNY?
Je smutnou skutečností, že ne všichni se radují z úspěchů jiného člověka. Lidé kolem vás možná hodně investovali do snahy, abyste zůstali trčet tam, kde právě jste. Snad se cítí ohroženi vaším úspěchem a nenápadně se snaží odradit vás od uskutečňování vašich snů. Jestliže od svých blízkých přijmete zprávu, ať už zaobalenou nebo přímou, že jste chamtivci, ctižádostivci či nenapravitelní snílkové, nebo že míříte příliš vysoko, pak to jistě vyvolá reakce. Do vědomí se vám vplíží pochybnost či nejistota a nahlodá vaši sebedůvěru. Rozhlédněte se kolem sebe. Jestliže se ve vašem životě vyskytuje někdo, kdo se vás mlčky nebo výslovně ptá: "Kdo si myslíš, že jsi?", buďte opatrní. Takoví lidé to snad ani nemají v úmyslu, ale ve skutečnosti vás žádají, abyste zůstali stále stejní, což přeloženo znamená: "Nesmíš růst!". Berte s rezervou ty, kdo nejsou ochotni přijmout s nadšením vás a vaše sny.


Hra o úspěch nemůže začít, dokud nehodíte kostkami - kostkami své touhy. Když dovolíte fantazii, aby se rozletěla, uplatníte touhy, které jsou po právu vaše. Jestliže je úspěch to, co opravdu a z celé duše chcete, pak jste na správné cestě k jeho dosažení.
Pokračování příště


Použitá literatura: Je-li úspěch hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2001Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více