Jste zde


Je-li láska hra, pak má tato pravidla - VII.
Katka Svobodová

Osmé pravidlo Aby váš vztah vzkvétal, musíte o něj pečovat
Važte si svého milovaného, a váš vztah bude vzkvétat.
Vztah je jako zahrada. Budete-li o ni starostlivě pečovat, rozkvete.
Chápat milostný vztah jako samozřejmou a jistou záležitost je velice snadné. Když už se uskuteční "to těžké", to znamená nalezení lásky a zrození milostného poměru, mnozí lidé se pak prostě prohlásí za jednou daný pár a obrátí pozornost jinam - jako by si odškrtli položku ze seznamu věcí, které bylo třeba udělat. Jenomže vztah je neustále se vyvíjející subjekt, který - stejně jako zahrada - vyžaduje péči, aby přežil, a má své základní požadavky. Uvědomovat si kouzlo vztahu na začátku, kdy jsou vášně a emoce hodně intenzivní, je velice snadné. Náročné je uvědomovat si ho i v každodenním životě a stále pečovat jeden o druhého.
Péče o vztah je v podstatě výrazem úcty k milované osobě. Vážit si svého milého znamená, že je vám stále drahý. Znamená to, že si ho ceníte pro všechny jeho úžasné vlastnosti, a co nejčastěji mu dáváte najevo, jak je pro vás důležitý a vyjímečný.

 

Všímejte se jeden druhého
Páry se často natolik nechají polapit každodenním životem - prací, pochůzkami, stresy, dětmi, zájmy - až zapomenou, že i jejich vztah vyžaduje péči.
Vzhledem k tomu, že normou života je změna, je důležité všímat si jeden druhého, abyste věděli, kde se nacházíte a jaký je současný stav vašeho vztahu.
Jaký pocit ze sebe navzájem máte? Všímat si jeden druhého v zásadě znamená, že se uprostřed rušného života zastavíte, abyste se svého partnera upřímně zeptali: "Jak se máš?" a jeho odpověď pak skutečně vyslechli. Je důležité sdílet své myšlenky a pocity, abyste se od sebe nevzdalovali.


Pozitivní a negativní pozornost
Ocenění vyvolá další ocenění, reakcí je vzájemný obdiv, příjemce reaguje tak, že láskou zaplavuje zase dárce. Pozitivní pozornost je nakažlivá, vzniká vzrůstající spirála vzájemné výměny.
Nakonec se ovšem růžové brýle odloží a přijde realita. Obdivné "No ne!" se náhle změní v podrážděné "No to snad ne!", a oba si začnou uvědomovat, že i ta druhá, úžasná osoba má své vady. Kritické oči si těch nedostatků začínají všímat a upozorňují na ně pro případ, že by o nich partner snad nevěděl.
Téměř nepozorovaně se do hovorů vkrádají kritika, sarkasmus a podráždění.
Co se změnilo? Pozitivní pozornost se změnila v negativní. Kritika, obrana, protiopatření a tak dále, až nakonec na sobě partneři to, co jim předtím připadalo tak milé, vůbec nevidí. Není to úplně nejzdravější vývoj vztahu, ale bývá nejobvyklejší.


ZPÁTKY K POZITIVNÍ POZORNOSTI
Pokud chcete, aby váš vztah vzkvétal, musíte se umět soustředit také na kladné stránky svého partnera, a ne jen na jeho nedostatky. Bude třeba, aby vám připadal perfektní přesně takový, jaký je. Aby se klesající negativní spirála znovu změnila v pozitivní, vzestupnou, musí jedna osoba z negativního cyklu vystoupit a změnit přístup. To vyžaduje, aby se na chvilku zastavila, vědomě zalovila v paměti a soustředila se právě na to, co na svém partnerovi miluje, místo na to, co na něm ráda nemá.


VZÁJEMNOST
Mezi partnery existuje cyklus vzájemnosti. Za ideálních podmínek je vyrovnaný a probíhá hladce. Oba se cítí milováni, mají pocit, že je jim nasloucháno, připadají si s láskou opatrováni a respektováni. Obdarovávání a braní je v rovnováze.
Když dva lidé jen berou a žádný nedává, studnice lásky může poměrně rychle vyschnout. Když je porušena vyváženost vzájemnosti, v podvědomí každé osoby se objeví neviditelné účtenky. Klíčem k tomu, jak bychom se takovému scénáři vyhnuli, je všimnout si, kdy začal být poměr mezi "dávat" a "brát" nevyrovnaný, a hned se s tím snažit něco udělat a situaci změnit. Toho je možné dosáhnout jasnou komunikací a vyjednáváním, takže nakonec se oba zase mohou cítit stejně důležití.


CO OHROŽUJE VZÁJEMNOST
K nevyrovnanosti cyklu "dávat a brát" může dojít čtyřmi způsoby:
1. Když jeden dává příliš málo.
2. Když jeden bere příliš mnoho.
3. Když jeden bere příliš málo.
4. Když jeden dává příliš mnoho.
Nejběžnější stížnosti vyplývají z prvního způsobu - když jeden dává příliš málo.
Ti, kteří berou víc, než je jejich spravedlivý díl, vyčerpávají své partnery a ničí cyklus "dávat a brát" tím, že svému partnerovi neposkytují nic.
Narušit vyváženost vzájemnosti lze také tak, že jeden dává příliš mnoho a bere příliš málo. Do této pasti spadne mnoho lidí, protože se to zdá velmi nesobecké. Ve vztazích však znamená otevřeně přijímat všechno, co vám partner nabízí. Nevyrovnanost může rovněž nastat, když jeden z partnerů odmítne postoupit z role "dárce" do role "obdarováváného". Tím, že odmítají přijímat, blokují přirozený tok cyklu "dávat a brát" a narušují neviditelné "účetní archy" v myslích obou partnerů.
Přílišné dávání a nedostatečné braní neškodí vyrovnanosti vztahu o nic méně než příliš braní a nedostatečné dávání.


Jak jednáte se svým partnerem a jak on jedná s vámi, to definitivně určuje kvalitu vašeho vztahu. Pozornost, kterou věnujete jeden druhému, vyváženost mezi "dávat a brát" a laskavost, kterou si navzájem prokazujete - to všechno jsou způsoby, jimiž se můžete navzájem povzbuzovat a pečovat o zdraví a blahobyt svého svazku. Pečujte o svůj vztah a o svého druha jako o krásnou zahradu. Zázraky chtějí jen čas, lásku, pozornost, dobrou vůli a touhu být prospěšným.
Pokračování příště


Použitá literatura: Je-li život hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2000Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více