Jste zde


Je-li láska hra, pak má tato pravidla - VI.
Katka Svobodová

Sedmé pravidlo Život je změna
Životní cesta nebývá vždycky rovná. Váš způsob manévrování v jejich zákrutech určí, jak úspěšný bude váš vztah. Změna je jediná stálá veličina, na niž se můžeme spolehnout.
Změna vás může sblížit, anebo rozdělit. Úspěch bude nakonec záviset na tom, nakolik dopustíte, aby změna váš vztah ovlivnila.

 

Účinek změny
ÚTOK NA PODSTATU
Změny zapůsobí na samu podstatu vašeho vztahu. To, jak se s nimi vyrovnáte, vypovídá o síle vašeho partnerství a o úrovni spolupráce.
Každý vztah má své srdce a duši, a změny, které musí překonat, mohou prohloubit kapacitu srdce a povznést duši na vyšší úroveň.
Všechny změny, pozitivní i negativní, útočí především na city. Každá změna bude zkouškou vaší trpělivosti, tolerance a schopnosti komunikovat, vyjednávat a dělit se.


ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA
Změnu považujte za zkoušku svého závazku.
Není opravdu nic těžkého dodržet svůj slib partnerovi, jestliže víte, k čemu jste se zavázali. Teprve když se situace změní, budete muset svoji původní volbu podrobit nové zkoušce a posoudit, zda jste ochotni pokračovat ve své cestě i za nových okolností.
Jestliže skutečnost přestane odpovídat vaší představě o životě, je to zatěžkávací zkouška úrovně vašeho závazku.
Zvládnete to, i když se realita rozejde s vašimi představami? Odpověď na tuto otázku není lehká, ale pokud k takové změně dojde, budete o tom muset uvažovat.


Jak se vypořádat se změnou
PEVNÝ ZÁKLAD
Klíčem k přežití na cestě časem a změnami, pokud se objeví, je základ pevný jako skála. Způsob komunikace, spolupráce a chování jednoho ke druhému je skutečným základem vašeho vztahu a nakonec určí, jak společně přežijete bouře smůly i nápory štěstí. "Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, co s tím uděláš."


PRUŽNOST
Pevný základ je jádrem vašeho vztahu, ale budete potřebovat i pružnost, abyste dobře zvládli všechny hrboly na cestě a moc si nenatloukli.
Být pružný znamená nebýt závislý na tom, co bylo. Pokaždé, když dojde ke změně, přestává existovat to, co bylo, a jedinou skutečností je to, co se děje. Díky pružnosti můžete kráčet s lehkostí, nebořit se podpatky do hlíny a nelpět na tom, co jste znali kdysi.
Změna není dočasná záležitost. Není to tak, že ji prostě prožijete a vrátíte se zase do starých kolejí. To, co bývalo, už je jiné - ať už nepatrně nebo od základu - a vám nezbude než se všemu novému, co změny vnesly do vašeho života, přizpůsobit, aby všechno zase běželo hladce.


JAK NA TO?
Kurt Lewin vytvořil model změny, která se skládá ze tří částí: zmrazení, tání a opětovné zmrazení. První část, zmrazení, představuje stav vztahu před tím, než dojde ke změně.
Oběma partnerům je jasné, co se od nich očekává, jak jejich vztah funguje a co jim pomáhá, aby všechno běželo hladce. Druhou fází procesu změny je stadium tání. Život se stává nepředvídatelným, nestálým, neznámým, nejasným, nejistým a neovladatelným. Výsledkem je narušený, rozvrácený a zmatený život. Stupeň chaosu je přímo úměrný síle úderu.
Třetí fází změny je stadium opětovného zmrazení. K tomu dochází poté, co jsou ustaveny nové normy. V této fázi se pouštíte do likvidace škod, způsobených "životatřesením", a stavíte nová zábradlí, abyste se měli čeho přidržovat.


CO DĚLAT V TĚŽKÝCH ČASECH
Když nastanou potíže, má dvojice jen dvě možnosti: Buď se k sobě přiblíží, nebo se od sebe vzdálí. Přiblížit se znamená pracovat na hodnocení myšlenek a pocitů jako tým a vypracovat strategii ke zvládnutí situace. Vzdálit se znamená, že každý z vás se stáhne do své ulity a od společného "my" se odvrátí.
Když udeří krize nebo nepřízeň osudu, bez ohledu na to, jak silně, budete se oba muset propracovat emocemi a panikou a přiblížit se jeden druhému, má-li váš vztah takový úder přežít.
Přiblížit se v období krize jeden ke druhému je posláním partnerství a otevírá vám to nové dimenze intimity.


SDÍLENÁ RADOST
Když se jednomu z vás stane něco úžasného, radost patří oběma.
Pokud se na vás usměje štěstí, je dobré partnerovi umožnit, aby s vámi takový zážitek sdílel. Pokud se pozitivní změna týká toho druhého, měli byste mu poskytnout prostor, odpovídající jeho vývojovému skoku, a neměli byste zapomínat ani na prostor pro sebe. Pokud se něco krásného stane vám oběma, potom bude třeba sebrat "nové dílky skládačky" a veškerou radost promítnout do společného života.
Každá stagnace je nakonec únavná. Změna je tím, co dělá život zajímavým a co napomáhá neustále vývoji lidí i vztahů. Abyste s někým mohli žít společný život, budete se muset připravit na to, že změna se může vynořit kdykoli. Veškerá "životatřesení" sice nelze předvídat, ale můžete se na ně předem připravovat neustálým zpevňováním základu svého vztahu a procvičováním procesu odhalování opakovaného vyjednávání. Změny ve vás pak nebudou vyvolávat obavy, ale spíš očekávání - jako příležitosti, kterých se můžete chopit.
Pokračování příště


Použitá literatura: Je-li život hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2000Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více