Jste zde


Je-li láska hra, pak má tato pravidla - IV.
Katka Svobodová

Páté pravidlo Komunikace je nezbytná
Otevřená výměna myšlenek a pocitů je životní mízou vašeho vztahu.
Komunikace je hlavním nástrojem, který partneři užívají k vzájemnému spojení. Je to způsob přiblížení. Dávají tak tomu druhému najevo, kdo jsou, co potřebují, po čem touží a jak se cítí.
Komunikace je otevřený průchod informací o myšlenkách a pocitech, které si partneři poskytují bez váhání a bez obav z prudké reakce. Je založena na vzájemném respektu, pochopení a ochotě odhalit o sobě pravdu bez ohledu na to, jak tvrdá může být.
Bez jasné komunikace partneři nedokážou najít cestu ke svým vnitřním realitám. Zůstávají samostatnými lidmi, kteří sice vytvořili něco, co zvenčí vypadá jako partnerství, ale co ve skutečnosti postrádá ono neviditelné předivo, spojující jejich srdce a duše. Nic nezpůsobuje palčivější bolest, než když ten, kdo stojí těsně vedle vás, je ve skutečnosti nedozírně vzdálen.

 

Umění efektivní komunikace
Komunikaci je třeba se naučit - jako všemu ostatnímu.
"Deset základních kroků efektivní komunikace" vám umožní předávat jasná sdělení.
1.Vědět, o čem chcete komunikovat.
Srovnejte si v hlavě, co přesně chcete říci, abyste nakonec nezačali nesouvisle breptat a blábolit a nezapomněli, co jste vlastně původně měli na mysli.
2. Znát účel zamýšleného rozhovoru.
Musíte vědět, jestli je vaším cílem podat informaci, něco se dozvědět, prozkoumat možnosti nebo přejít k akci.
3. Volba správného času a místa.
Často se stává, že lidé se svým sdělením příliš spěchají, takže svého partnera ani nepožádají, aby je vyslechl. Dbejte na to, abyste k němu přistupovali ve chvíli, kdy má čas a možnost vám naslouchat.
4. Oprostit se od emocí, které se sdělením souvisejí.
Najděte si způsob, jak se citového náboje zbavit, aby se partner mohl soustředit spíš na obsah promluvy než na projevy vašich emocí.
5. Příprava prostředí.
Postarejte se aby kolem vás bylo příjemně. Ať váš partner vidí, že vám záleží na jeho rozpoložení. pokud se to hodí, zmiňte se o svých pocitech z rozhovoru.
6. Mluvte o svých pocitech, ale nevynášejte soudy.
Tak se budete moci soustředit na svou pravdu, a zároveň budete mít možnost hovořit láskyplně. Upřímnost obecně vyvolává větší pozornost a vzbuzuje respekt.
7. Mluvte tak, aby vám partner rozuměl.
Pokud sdělujete informaci nebo vyjadřujete myšlenku, udělejte to formou prostého oznámení. Pokud nějakou informaci naopak potřebujete, zvolte otázku. Smícháte-li obojí dohromady, nebude ten druhý vědět, co přesně se od něj očekává.
8. Požádejte o potvrzení, rekapitulaci a zpětnou vazbu.
To mezi vámi otevře dialog a ukáže vám, zda jste svou pravdu sdělili srozumitelným způsobem.
9. Pokud je to zapotřebí, vyměňte si role.
Když požádáte o zpětnou vazbu, musíte přejít z role "mluvčího" do role "posluchače", takže druhá osoba vám bude moci předestřít zase svoji pravdu.
10. Dbejte na ukončení.
Poděkujte za dosažený výsledek a dohodněte se, jak se každý z vás podle tohoto výsledku zařídí.


Příčiny zhroucení komunikace
PŘÍČINY NEDOROZUMĚNÍ
Komunikace se často hroutí vinou nepochopení nebo nejasných informací.
Komunikace může být nejasná i v případě, že je ovlivněna roztržitostí nebo problémy obou partnerů.
Signály podráždění a zpřeházené komunikační kanály mohou velice snadno vyústit v situaci, které říkáme prostě "nedorozumění". Je tedy zapotřebí, aby oba partneři pochopili, co se stalo špatně, přiznali svůj díl zodpovědnosti, odpustili tomu druhému, co provedl, a našli způsob, jak v budoucnu podobné situaci předejít.


PŘEKROUCENÁ PRAVDA
Překroucená, zatajovaná nebo neúplná pravda je jedním z nejzaručenějších způsobů, jak nahlodat důvěru a ztížit komunikaci. Pokud je jeden člověk přistižen při lži, důvěra mizí, a mezi partnery tak vzniká zeď. Dokonce i v případě, že lež není odhalena, se kupí nevyřčené bariéry z energie, vytvořené zatajováním.
Podstatou skutečné komunikace je odhalení.
Často můžete mezi sebou stavět zdi, aniž byste si to uvědomovali.
Ať už překroutíte pravdu o něčem nevinném, jako je třeba nákup šatů, nebo o něčem závažném, jako je nevěra, výsledek je podobný. Zeď roste, komunikace je ohrožena a možnosti spojení se vytrácejí. pamatujte: Můžete stavět buď zdi, nebo mosty - nikdy obojí.


VYŘČENÉ PŘEDSTAVY A OČEKÁVÁNÍ
Do vztahu vstupujeme s určitými představami, jak by náš partner měl vypadat, jaké pocity by měl vzbuzovat a jak by se měl chovat, mluvit, oblékat, řídit auto, jíst, objednávat víno, čistit si zuby, prát, prostírat stůl a milovat se - to všechno podle toho, co my sami považujeme za správné.
Často podvědomě jednáme podle stejných šablon jako naši rodiče (podle těch účinných i podle těch neúčinných), protože takové vzory máme hluboko zakořeněné. Fungují jako měřítko toho, "jak by věci měly být".
Všichni máme o tom, co je "normální", velice rozdílné představy.
Partner neumí číst myšlenky, a ať jste si jakkoli blízcí, nemůže nikdy přesně vědět, co se odehrává ve vaší mysli a jak se v každičkém okamžiku cítíte. Je na vás, abyste mu řekli, co pociťujete, co chcete, aby věděl, a abyste vyjádřili, co od něj očekáváte.
Kdykoli vznikne mezi partnery konflikt, skoro vždy za to mohou podvědomé představy a dohady, vyplývající z nevyjádřených očekávání.


Komunikaci s partnerem se učíme stále. Každá pronesená pravda, každý smysluplný dialog a každé potlačení odsudků znamená další krok směrem k partnerovi a ke hlubokému a trvalému spojení.
Pokračování příště


Použitá literatura: Je-li život hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2000Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více