Jste zde


Je-li láska hra, pak má tato pravidla - II.
Katka Svobodová

Třetí pravidlo Láska je evoluční proces
Pohyb od "já" k "my" vyžaduje změnu úhlu pohledu a energie. Být spolehlivým párem je evoluční proces.
Když oba partneři sloučí své "já" ve větší "my" dojde u nich ke změně chápání života a životních okolností.
O milostném vztahu přemýšlejte jako o domě, který stavíte, a o procesu vzniku lásky jako o práci, kterou je třeba do jeho stavby investovat. Jestliže se pokoušíte jednotlivá stadia budování opravdové lásky uspěchat, můžete skončit s něčím, co sice vypadá jako vztah, ale pravděpodobně nebude dost bezpečný, aby přetrval i dobu bouří.

 

Láska nemiluje spěch
LEKCE TRPĚLIVOSTI
Jako lidé cítíme někdy potřebu lásky tak hluboce, že dopustíme, aby nám instinkty a rozum zastřely vášeň s nadějí. I když ve skutečnosti víme, jak důležité je toho druhého doopravdy poznat, než otevřeme své srdce a zbrkle rozhodneme o své budoucnosti, celá řada z nás se vrhá do vztahu jen proto, aby si splnila své sny.
Pokud vaše touha zamilovat se převažuje nad touhou zamilovat se do toho pravého člověka, možná se občas chopíte kohokoli, kdo se kolem vás mihne, což obvykle končí zklamáním.
Základem pravé lásky je víra v proces jejího vývoje.


Stadia lásky
STADIUM PRVNÍ: SPOJENÍ
Ke spojení dochází, když mezi dvěma lidmi probíhá výměna energie bez omezení.
Spojení se může dostavit na několika různých úrovních, často současně: mentální, když dvě mysli naráz "cvaknou"; emocionální, když dvě osoby jsou si prostě neodolatelně sympatické; nebo spirituální, když dvě duše vibrují na stejné frekvenci.
Spojení je důležité mezi dvěma libovolnými lidmi, kteří chtějí pěstovat vztah, ale jedná se pouze o první krok. V životě můžete pocítit spojení s celou řadou lidí, ale pouze v případě, že se bude vývoj dále ubírat podle níže uvedených kroků, poznáte, zda se skutečně jedná o lásku vašeho života.


STADIUM DRUHÉ: BÁDÁNÍ
Bádání je fáze "seznamovací".
Stadium bádání je důležité, protože právě tehdy získáváte informace, které budete potřebovat, abyste mohli rozhodnout, zda se k vám partner hodí nebo ne. Pokud je stadium bádání uspěcháno nebo opominuto docela, může se stát, že se nakonec spojíte s člověkem, kterého buď nebudete skutečně znát, nebo pro vás nebude tím pravým.


STADIUM TŘETÍ: HODNOCENÍ
Vstupujete do etapy, které říkám "risk, nebo zisk". Potřebné informace jste už shromáždili, a nyní je hodnotíte, rozhodujete, zda se k vám partner hodí. Zvažujete klady a zápory vašeho vztahu a rozhodujete se, jestli stojí za to v něm dál pokračovat.
Rozhodujeme-li se pro milostný vztah, pak jednou z nejdůležitějších věcí je volit podle správných kritérií. Hodnocení partnera podle pomíjivých rysů může být nebezpečné, pokud vás vede k tomu, že vztah prohlásíte za "vyhovující" jenom na jejich základě.


STADIUM ČTVRTÉ: BUDOVÁNÍ INTIMITY
Tato úroveň činí váš vztah hlubším a zahajuje formování stavu "my".
Intimita se buduje prohlubováním prvotního spojení. Intimita v podstatě znamená stupeň otevřenosti: Jak daleko dovolím druhému "vstoupit". Intimita znamená, že dopouštíte, abyste byli zranitelní, a zároveň bezpečně umožňujete partnerovi, aby i on vám odhalil svou vnitřní realitu.
Naše světy jsou definovány individuálním vnímáním reality, která se skládá z myšlenek, pocitů, pozorování, fantazií a představ. Abychom dokázali spojit oddělené reality, musíme oba vzájemně vědět, co ten druhý prožívá. K vybudování svazků intimity je nezbytné společně sdílet své tajné myšlenky, pocity, radosti, obavy,starosti, sny,trápení, bolesti i radosti.


STADIUM PÁTÉ: ZÁVAZEK
Závazek je přesun od "myslím, že chci tento vztah" k "Vím, že ho chci".
Závazek znamená, že všechno sázíte na jednu kartu.
Je jasné, že pokud má vztah vydržet, musejí se zavázat oba partneři.


Plánování vztahu
I když jste možná vytvořili emocionální svazek "my", ještě je třeba odvést kus práce na vytvoření jeho společné hnací síly. Nadešel čas vědomého plánování vztahu.
Spojení vašich srdcí a duší vás podrží, ale kvalitu zkušeností mezi vámi určuje skutečná dynamika vzájemného porozumění.
Lidé jen málokdy věnují dostatek času tomu, aby stanovili své role a určili odpovědnost nebo uzavřeli smlouvu o tom, jak se budou ve vztahu chovat. Čas běží a jeden nebo oba partneři, najednou procitnou a zjistí, že žijí v manželství, jež postrádá jakákoli základní pravidla, která by bylo třeba stanovit a dodržovat.


STANOVENÍ ROLÍ A ODPOVĚDNOSTI
V každém vztahu má každý svou roli a svou odpovědnost, ať už vědomou či bezděčnou. Často se stává, že partneři prostě zapadnou do role, která jim připadá pohodlná, a mají malou nebo vůbec žádnou potřebu si ji objasnit či prodiskutovat. Pokud se role a odpovědnost neprodiskutují, pokládají se za samozřejmé, což nevyhnutelně vede k nedorozuměním a problémům.
Dělení rolí a odpovědnosti možná není zrovna romantické, ale plynulý chod vztahu je třeba udržovat. Pokud veškerý čas a energii věnujete hádkám a to, co má kdo dělat, zbude vám jen minimum sil a času na to, abyste se radovali z darů, které vám láska může přinášet.
Rozdělení rolí a odpovědnosti se vám může zdát poněkud obchodnické, ale existuje rozumný důvod, proč to v obchodě dělají.


Láska je evoluční proces, který vyžaduje trpělivost, sílu a schopnosti. Změníte-li nezbytným způsobem energii a úhel pohledu, uvítáte lásku a dáte jí dost prostoru, aby mohla růst. Uvěříte-li v procesu budování lásky a umožníte své lásce vědomě a přirozeně se vyvíjet, do značné míry zvýšíte své šance na vytvoření silného a trvalého vztahu, který odolá i zkoušce času.
Pokračování příště


Použitá literatura: Je-li život hra, pak má tato pravidla; Chérie Carter-Scottová; COLUMBUS, Praha 2000Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více