Jste zde


Čtyři dohody v praxi I.
Katka Svobodová

Slovo je jako semeno a lidská mysl je velice úrodná, ale jen pro taková semena, na která je připravena.

 

Čtyři dohody jsou jako mapa, která vám ukazuje, jak se dostat k cíli cesty. Musíte si nejdřív uvědomit, kde jste a kam se chcete dostat. Před tisíci lety vytvořili Toltékové tři umění, která nás mohou zbavit utrpení a vrátit nás naší pravé přirozenosti - to jest štěstí, svobodě a lásce. První z nich - mistrovské ovládání vědomí - je prvním krokem na cestě k osobní svobodě, protože nemůžeme být svobodní, dokud nevíme, čím jsme, kde jsme a jaký druh svobody vlastně hledáme. Dokonalé zvládnutí vědomí lze považovat za dokonalé zvládnutí pravdy.


Druhé toltécké umění - dokonalé zvládnutí transformace - nám ukazuje, jak změnit sen našeho života. Cílem tohoto umění je překonat strach a uvést řád do chaosu mitote - to jest do hluku hlasů v naší mysli.


Z hlediska starých Toltéků je láska onou částí života, která umožňuje transformaci energie. Láska je samotný Život. Naučíme-li se milovat, zvládneme sen svého života, a až zvládneme všechna tři umění, získáme nazpět své božství a splyneme s Bohem. A pak bude každý náš čin vyjádřením Jediné Bytosti.


  1. Lidské utrpení začíná domestikací. Když jsme děti, druzí lidé upoutají naši pozornost a učí nás snít způsobem, jakým sní naše společnost. Tímto způsobem si vytváříme svůj první sen.
  2. Lidé jsou tvůrci, ale svou tvůrčí sílu investujeme do svých názorů a přesvědčení. Moc našeho slova, což je totéž co vůle, víra a láska, je uvězněna v pevném systému našich názorů. Proto nám nezbývá dost síly změnit svůj sen.
  3. Funkcí lidské mysli je snít, ale my jsme se naučili snít nevědomě. Jakmile si uvědomíme, že sníme, probudíme se ze snu a opět získáme sílu změnit svůj sen, kdykoli se nám zachce.
  4. Druhá možnost použít vlastní vůli a pozornost. V tomto snu se rozhodnete, že budete věřit tomu, čemu chcete věřit. A to mimo jiné znamená, že budete věřit sami sobě.
  5. Použití Čtyř dohod ke změně navyklých akcí a reakcí. Každé rozhodnutí, které učiníte, má nějaký důsledek. Když změníte způsob jednání, změníte důsledky a tím změníte sen svého života.
  6. Vzdání se andělu smrti. Anděl smrti vás naučí žít v přítomném okamžiku, místo abyste žili v minulosti nebo v budoucnosti. Žijete-li v přítomném okamžiku, vnímáte život intenzivněji, protože žijete plně.

Informace jsou jen semenem v mysli. Rozhodující je vaše činnost.
Tím, že dodržujeme Čtyři dohody, měníme svůj osobní sen a náš osobní sen brzy změní sen společnosti. Soustředit se na vlastní svobodu není projevem sobectví; je to ten nejkrásnější dar, jaký můžeme dát lidstvu.
Pokračování příště


Použitá literatura: Čtyři dohody - pracovní kniha, Don Miguel Ruiz (Janet Mills); PRAGMA, Praha 2003Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Katka Svobodová

Zaměření: Zajímám se o psychologii, psychoterapii, bylinky, astrologii a zdraví životní styl. Studuji grafologii. Cvičím několik let taoistické tai-chi.

Kontakt: plicnik.jinak.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více