Jste zde


Ascendent v horoskopu narození a jeho význam pro partnerství IV.
Mgr. Blanka Vojáčková

Ascendent ve Štíru - Descendent v Býku
Lidé s Ascendentem ve znamení Štíra potřebují v životě bojovat proti nějaké temné nebo ničivé síle. U někoho se tato síla může projevit i z vlastního nitra jako žárlivost, závist nebo touha po moci. To, co je v duši temné a zasuté je třeba vynést na světlo. Třeba to promítnout do uměleckého díla.

 

Zatímco Štír musí zápasit, útočit a měnit, Býk dokáže být trpělivý, stojí nohama pevně na zemi a má schopnost uchovávat věci. Těmto vlastnostem byste se měli snažit přiblížit, pokud máte Ascendent ve Štíru.

Partnera může zpočátku přitáhnout váš sugestivní, neodolatelný styl. Později může znejistět tím, co se ve vás skrývá a zda chce být pod vaším vlivem. Naopak vaše schopnost proniknout partnerovi pod kůži a zasáhnout ho na citlivých místech ho může zatvrdit nebo dokonce zahnat na útěk. Vaše pevná skořápka a strach, abyste sami neodkryli svá citlivá místa, může vytvářet propast. Nebojte se více odkrýt své hlubiny a partnerovi důvěřovat. Potřebujete stabilní, usedlý typ vztahu, který poskytne pohodlí a uspokojí přirozené touhy a hodnoty.Ascendent ve Střelci - Descendent v Blížencích
Jedna část přirozenosti směřuje vzhůru, k vznešeným cílům, druhá je ovládána pozemskými a animálními instinkty. Život tohoto člověka může být provázen neustálým hledáním něčeho těžko dosažitelného. Ještě než se přiblíží svému cíli, už vidí další. Člověk s Ascendentem ve Střelci je plný žáru, proto potřebuje tuto energii a nadšení uplatnit. Pokud se nebude příliš stavět do popředí, může na druhé působit inspirujícím dojmem. Skutečnost posuzuje v širších souvislostech, ve vztahu k obecným principům.

Pokud máte Ascendent ve Střelci, Descendent je v Blížencích. Nejlepší je pro vás takový partner, který dokáže rozebrat a zpochybnit vaše názory a závěry, ke kterým dospějete, aby vás donutil přemýšlet důkladněji a podráždil vaši sebejistotu. Buďte vděční tomu, kdo bude ochotně dělat maličkosti, které pomohou naplnit váš velký plán. Nebuďte k partnerovi povýšení, ale snažte se naslouchat i všedním příběhům, jejichž sdílením se druhému přiblížíte.Ascendent v Kozorohu - Descendent v Raku
Člověk s Ascendentem v Kozorohu si musí nejprve uvědomit své dvě protikladné stránky. Jednou je poslušnost a poctivé plnění povinností. S energií je třeba obezřetně hospodařit, to vyžaduje kázeň a sebeovládání. Musí dosáhnout nějakého společenského ocenění a uznání. Druhou stranou je schopnost organizovat praktické záležitosti a dosahovat svých cílů a také schopnost těšit se ze smyslových požitků.

Pokud máte Ascendent v Kozorohu, Rak na Descendentu probouzí vaši něhu, citlivost a ochranitelskou péči. Oceňte partnera, který vám dětskou naivitou pomáhá nelézt cestu z vaší hroší kůže. Vy potřebujete jeho péči, proto se nebojte v sobě projevit malé dítě, které se ve vás skrývá. Uvolněte své emoce, jinak se přehrada, ve které je držíte, jednou protrhne.

Možná potřebujete zjistit, že vám vyhovuje sentimentální rodinný vztah, který zná své odpovídající role, povinnosti a hranice.Ascendent ve Vodnáři - Descendent ve Lvu
Tento člověk se dokáže na všechno i na sebe dívat s odstupem, z neosobního hlediska. Má větší pochopení pro společenský podtext než pro osobní přístup. S životem se vyrovnává lépe s nadějí v lepší budoucnost celého lidstva. Navenek možná budí dojem, že mu nejde o to, aby byl středem pozornosti, ale velmi těžko snáší, pokud je ignorován.

Descendent ve Lvu může probudit Vodnářův stín - touhu po moci a uznání. Člověk se musí naučit počítat i se svými egoistickými sklony, přestože jeho ideálem je solidarita, nestrannost, rovnost a spravedlnost pro všechny.

Pokud máte Descendent ve Vodnáři, na partnerovi vám může vadit povýšenost, autoritativnost, sebechvála. Partner zas může těžko snášet vaši nezaujatost, citový odstup nebo dokonce povýšený chlad. Snažte se pochopit to, že lidské emoce jsou normální, nebojte se otevřeně a sebejistě vyjádřit partnerovi svůj osobní přístup.

Váš vztah může být neobyčejný a náruživý, měl by pomoci odhalit vaše emoce, od kterých máte snahu se distancovat.

Ascendent v Rybách - Descendent v Panně
Identita člověka s Ascendentem v Rybách je zároveň součástí většího celku. Může být obětí, která se snaží různými cestami uniknout z nepříznivé skutečnosti. Může to být umělecká duše, která čerpá z bohaté fantazie a tvořivě se vyjadřuje. Nebo je to spasitel, který věnuje svůj život službě ostatním a snaží se mírnit jejich utrpení.

Snaha obětovat se může vést až k zneužívání druhými lidmi. Úkolem člověka s Ascendentem v Rybách je naučit se rozlišovat, racionálně usuzovat a předem si vymezovat své hranice.

Pokud máte Ascendent v Rybách, možná raději necháte partnery, aby se starali o praktické záležitosti a sami žijete duchovním životem. Pak se nedivte, že vás má partner za nespolehlivé a odevzdané.

Možná jste natolik idealisticky zaměřeni, že sami partnera odmítáte, protože nesplňuje vaše nároky. Nebo žijete tím, že druhé zachraňujete nebo jim sloužíte.

Partner se vám může zdát kritický a skeptický. Buďte druhému vděční za to, že vám poskytuje praktickou pomoc a oceňte jeho snahu vnést systém do vašeho chaosu.

Spořádaný a přesně ohraničený vztah je pro vás to nejlepší, přestože se můžete cítit ohroženi na své svobodě. Pomůže vám nalézt bezpečné hranice.
Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno