Jste zde


Ascendent v horoskopu narození a jeho význam pro partnerství III.
Mgr. Blanka Vojáčková

Ascendent ve Lvu - Descendent ve Vodnáři
Tento člověk potřebuje uplatňovat svou tvořivost, autoritu a moc. Vyhledává lásku, obdiv, potlesk. U někoho to vede k tomu, že se násilím dere do popředí, chová se výstředně. Obsahem usilování by mělo být stát se samostatnou svébytnou individualitou. Nebezpečím těchto lidí je pýcha. Musí nejdříve vyvinout patřičné úsilí, aby si úctu a obdiv zasloužili. Ti, kterým se nepodaří zazářit, mohou zahořknout. Zásadním obratem je, když se naučí dávat, aniž by za to něco požadovali.

 

Pro lepší vztah je třeba zchladit ohnivou vášeň a učit se objektivnosti a spravedlnosti. Pokud máte ascendent ve Lvu, učte se být jedním z mnoha. Trocha obyčejnosti vám může přidat na zvláštnosti. Vládce, který se sklání ke svým poddaným jako jeden z nich, je daleko oblíbenější, než kdyby si udržoval povýšený odstup.

Ve vašem vztahu by měl být kladen důraz na svobodu, navzdory nepředvídatelnosti. Možná si vybíráte takové partnery, kteří jsou zvláštní a svobodomyslní, aby vás vyvedli z vaší samolibosti.Ascendent v Panně - Descendent v Rybách
Tento člověk se nejlépe rozvíjí pomocí duchovní analýzy, rozlišování a sebekritiky. Uplatňování znalostí musí být účelné, s ohledem na užitek, který to přinese, musí být prospěšné veřejnosti. Středem pozornosti je zájem o tělo a zdraví. I z mysli je třeba pečlivě selektovat negativní zkušenosti a zbavit se jich. Pozor na posedlost pořádkumilovností, přesností a dokonalostí, tím člověk ztrácí přirozenou spontánnost.

Descendent v Rybách vám přináší poselství: uvolni se, ponech věcem volný průběh a občas si užij. Ve vztahu je třeba naučit se něčeho vzdát nebo naopak něco jiného přijmout. Musíte se naučit odpouštět a poskytnout druhému laskavou náruč.

Pokud vám bude partner připadat neschopný, nespolehlivý a netečný, zbavte se své kritičnosti a ostražitosti, a učte se chápat, že mezi nebem a zemí je toho víc, než jen to, co se dá změřit, roztřídit a ověřit. Pokud máte pocit, že partner stále potřebuje vaši péči a dohled, je to možná proto, že ho do této role stavíte. Nechte věci plavat, uvidíte, že je daleko schopnější, než si myslíte.Ascendent ve Vahách - Descendent v Beranu
Váhy dávají přednost akci, která je promyšlená, připravená a založená na objektivním a správném vyhodnocení situace. Snaha brát v úvahu i stanoviska druhých však může vést k ochromení, které se projevuje jako váhavost, nerozhodnost nebo oportunismus. Takový člověk bývá radši, když za něj rozhodne někdo jiný. Je důležité vytvořit si pevný systém hodnot a norem, jimiž by bylo možné se řídit, umožní to snadnější rozhodování.

Ascendent ve Vahách usiluje o dokonalý vztah, o to, co je harmonické a příjemné. Pokud ale něco neodpovídá jeho představám, dokáže být kritický, může partnera nutit přijmout své stanovisko.

Pokud máte Ascendent ve Vahách, Beran je na vašem Descendentu. Sebestředný a asertivní partner vás bude nutit k ústupkům. Pokud však bude partner nespravedlivý a náročný, musíte se naučit trvat na svém a požadovat, aby partner respektoval určité hodnoty, aby vztah vedl k vyváženosti. Neměli byste stále čekat, jak to dopadne, ale otevřeně říct svůj názor a být připraveni zapojit se do konfliktu.

Ve vztahu se potřebujete oba považovat za plnoprávné jedince. Podporujte zdravou soutěživost mezi vámi, abyste si uvědomili své schopnosti a svou cenu.
Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno