Jste zde


Ascendent v horoskopu narození a jeho význam pro partnerství II.
Mgr. Blanka Vojáčková

Ascendent v Beranu - Descendent ve Vahách
Člověk s Ascendentem v Beranu se ke světu staví rozhodně. Chce být činorodý a mít sílu k prosazení svých záměrů. Chce objevovat své vlastní schopnosti, nečeká na to, co přijde zvenčí. Pokud je to introvertní povaha, chvíli to trvá, než v sobě člověk objeví Beraní průbojnost a dokáže se prosadit. Pokud se to nedaří, může se dostavit frustrace nebo záchvaty vzteku.

 

Znamení Vah na Descendentu člověka nutí, aby zmírnil svůj agresivní styl a choval se ohleduplněji. Nejprve ale musí objevit svou sílu a odvahu k samostatnosti, potom se může učit ovládat, přizpůsobovat se a mírnit svou povahu. Postupně by si měl osvojit zdvořilost, rozvážnost a ohleduplnost vůči ostatním.

Pokud máte Ascendent v Beranu, partner vám může připadat nerozhodný nebo příliš diplomatický. Pokud s ním nebudete chtít diskutovat, může zaujmout postoj pasivního odporu. Nějakou dobu s vámi vydrží, ale pokud budete sobečtí a bezohlední, může se rozhodnout k odchodu. Snažte se projevit svou mírnost a nedovolit, aby vás druhý vnímal jako výzvu nebo hrozbu.Ascendent v Býku - Descendent ve Štíru
Člověk s Ascendentem v Býku vstupuje do života pozvolna, ale projevuje při tom vytrvalost. Nikam se nehrne, ale plánuje, buduje a pracuje systematicky na dosažení svého cíle. Je zde nebezpečí lenosti, netečnosti, nebo setrvávání v jistotě, která už nemá účel ani smysl.

Descendent je ve Štíru, proto jsou vztahy těchto lidí k druhým poznamenány silnými a intenzivními emocemi. Žárlivost a majetnictví může být příčinou mnoha partnerských problémů. Znamení Štíra tohoto člověka přivádí k tomu, aby zkoumal své nitro, nacházel skryté motivy a hlubší příčiny svého chování. Nemůže se spokojit s povrchním zdáním, partnerský vztah nutí čas od času zbavit se starých přežilých návyků.

Pokud máte Ascendent v Býku, partner vám může připadat příliš vášnivý nebo tajemný, se snahou vámi manipulovat. Nebojte se ho pustit pod kůži, ale nevzdávejte se svého vlivu. Pokud partnera hledáte, buďte připraveni přijmout oddanost a vzájemnou posedlost. Potíže přitáhnout druhého nespočívají ve vašem zevnějšku, ale v tom, že mylně pochybujete o své hluboké hodnotě, která se skrývá pod ním.Ascendent v Blížencích - Descendent ve Střelci
Ascendent v Blížencích je spojen se zvídavostí a zájmem o to, jak věci fungují. Všestrannost a přizpůsobivost jsou přednosti, ale může to vést k roztříštěnosti zájmů. Tento člověk pak někdy umí všechno, ale nic pořádně. Nerad se podřizuje nutnosti volit z více možností jen jedinou. Jeho úkolem je šířit informace. Pokud má horoskop vodní nebo zemský charakter, pak tento člověk potřebuje rozvíjet analytické a objektivní myšlení. Pokud je spíš vzdušné a ohnivé povahy, mysl je velmi neklidná, pochopí vše velmi rychle, ale jen hlavou, tělo a city zůstanou netknuté.

Nejlepším partnerem pro takového člověka může být ten, který má jasné názorové stanovisko a pomáhá mu udržet si směr a neztrácet se v bludišti myšlenek. Partner může Ascendentu v Blížencích ukázat celkový smysl cesty, který on sám není schopen objevit.

Pokud máte ascendent v Blížencích, můžete mít pocit, že vás partner poučuje, že ví všechno jasně a nejlépe, že se na vás vyvyšuje. Vaším úkolem je nebát se projevit svou skutečnou touhu po poznání, stanovit si nějaké cíle a mít dobrosrdečné porozumění pro druhé. Dejte partnerovi možnost, aby vás naučil chápat věci v širších souvislostech, pomohl vám stát se citově vyrovnanou bytostí, nebojte se mu víc věřit.Ascendent v Raku - Descendent v Kozorohu
S tímto Ascendentem je třeba rozvíjet a tříbit citový život. Někdo je natolik citově zranitelný, že si kolem svého nitra vytváří tvrdý krunýř. Úkolem je najít svůj způsob, jak uplatnit svou citlivost, ne jí být zahlcován. V jiném případě může tento člověk dojít k překvapení, jaké city se skrývají pod jeho klidným a chladným zevnějškem. Měl by se naučit žít v souladu se svými vnitřními a organickými proudy a rytmy. Řídí se svými pocity, nelze ho přesvědčit vysvětlováním a logickými argumenty.

Chce-li si udržet partnerský vztah, měl by se naučit rozlišovat, které emoce jsou zdravé a přiměřené, a které je třeba tlumit nebo ovládnout. Vyhledává partnery, u nichž očekává zajištěnost, sílu a stabilitu. Časem by měl ale tyto vlastnosti hledat sám u sebe a nečekat, až se jim jich dostane od druhých.

Pokud máte Ascendent v Raku, váš partner může být starší, dospělejší, ale může vám připadat chladný nebo vypočítavý. Musíte se vymanit ze své dětské role, učit se objektivitě, vážnosti a střízlivosti, abyste se cítili jistěji a bezpečněji. Přijměte určitá omezení vztahu a zaujměte k druhému pevný, spolehlivý postoj.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno