Jste zde


Ascendent v horoskopu narození a jeho význam pro partnerství I.
Mgr. Blanka Vojáčková

Co je to Ascendent?
Ascendent je východní bod horoskopu. Spolu s Descendentem, který byl na obzoru na západě, vytváří v grafickém znázornění horoskopu osu, která spojuje dvě protilehlá znamení. V bodě Ascendentu si uvědomujeme především sebe, v bodě Descendentu toho druhého.

 

 

Znamení na Ascendentu, případně planeta, která se v jeho blízkosti nachází, symbolizuje způsob, jak se člověk projevuje a působí na své okolí, jak se snaží najít svou identitu a s čím nebo s kým se ztotožňuje. Představuje touhu, s níž přicházíme na svět, téma, jež máme ve svém životě naplnit.

 

Descendent, který leží vždy v protilehlém znamení než Ascendent, vypovídá o tom, jaký druh lidí a vztahů přitahujeme. Descendent také představuje tu část naší osobnosti, kterou si sami neuvědomujeme nebo potlačujeme, ale máme tendenci vidět tyto vlastnosti u druhých, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Představuje Ty našeho horoskopu, ukazuje cestu, kterou se ubírat, pokud chceme hledat partnera nebo zlepšovat jakýkoli vztah s druhým člověkem. Čím více se člověk hlásí k tomu, co představuje znamení na jeho Descendentu, a čím méně to bude připisovat druhému, tím lépe se spojí, shodne a sladí s partnerem.

 

Výpočet Ascendentu není jednoduchou záležitostí. Záleží na přesném čase a místě narození. Bez znalosti času narození nelze Ascendent spočítat, za 24 hodin projde všemi znameními. Orientačně lze říci, že kdo se narodil právě při východu Slunce, má Ascendent ve stejném znamení jako Slunce (sluneční znamení). Kdo se narodil právě při západu Slunce, má Slunce na Descendentu, Ascendent je v opačném znamení, než je jeho Sluneční znamení. Tabulky pro výpočet Ascendentu uváděné v různé literatuře příliš neposlouží, jsou velmi nepřesné, v případě překladů často sestavené úplně pro jiné časové pásmo, než je to naše, takže nepoužitelné. Nejlepší je pro výpočet použít nějaký astrologický program, ale i tak je třeba znát zeměpisné souřadnice místa narození, časové pásmo, a brát v úvahu i změny času na letní čas a podobně.

 

Pokud si nejste jisti, kde máte Ascendent právě vy, můžete využít této mimořádné nabídky. Zašlete svůj dotaz Blance Vojáčkové na adresu astro@aksos.cz, a já vám odpovím, ve kterém znamení je váš Ascendent. V dotazu je nezbytné uvést všechny tyto údaje: vaše jméno, datum, místo a čas narození. Předpokládám, že každý by se měl ptát jen sám na sebe a rozumí se, že vyzvídat údaje o jiných osobách není fér.

 
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno