Jste zde


Základ imunity - promývání těla
Iva Hédlová

Základ imunity - promývání těla

Náš lymfatický systém nejen odvádí přebytečnou tekutinu z tkání, ale především brání tělo proti všem druhům infekcí. Drenážní síť je nepostradatelným pomocníkem v zemědělství, přivádí vodu nutnou k zavlažování a odvádí ji, když se na některém místě hromadí. V lidském těle působí podobně lymfatický (mízní) systém, odvádí vodu z tkání a vrací ji do krevního oběhu.

 

 

Protože cévy lymfatického systému procházejí všemi orgány, imunitní systém a další obranné mechanismy mohou rychle reagovat na změny v kterékoli části těla. Tekutina obklopující a prostupující orgány a systémy je nazývána intersticiální nebo extracelulární. Vystupuje z kapilár a obtéká buňky tkání, případně do nich vstupuje, aby odnesla některé látky zbylé po metabolických procesech, odstranila jiné rozpustné chemické substance i mikroorganismy, které kůží nebo sliznicemi pronikly z povrchu těla až do hloubky tkání. Tuto přirozenou detoxikaci můžeme podpořit vyšším pitím čisté vody nebo bylinného čaje či přidáváním rostlinných výtažků, jako je Diocel, do pití.

Denně by měl dospělý člověk vypít alespoň 2 litry čisté vody. Celkem během dne přijmeme a vydáme v průměru asi 2,7 litru vody, při větší zátěži více. Bez dostatku vody nemůže řádně probíhat detoxikační proces. Během 24 hodin proteče ledvinami asi 150 litrů vody. Zpět se vrátí 99 % filtrátu. Zůstává nám 1,5 litru a to je denní množství moče, která se tvoří filtrací krevní plazmy.

Přemíra živočišných bílkovin, cukru, těžkých kovů a také kofeinu ve stravě zatěžuje detoxikační činnost ledvin. Činnost lymfatického systému je závislá na jejich činnosti. Znamená to, že jestliže chci zvýšit svoji imunitu, měl bych se vyvarovat výše uvedených látek které oslabují ledviny. Když onemocním chřipkou, nemělo by být v mém jídelníčku mnoho sladkostí a masa. Zdá se, že se s tím masem a cukrem neustále opakuji, ale fakt je, že mnoho nemocí začíná u stolu.

Lymfatický systém začíná řadou slepých malých trubiček, lymfatických kapilár, které místy navazují na krevní oběh. Slepý konec lymfatické kapiláry sbírá tekutinu v mezibuněčném prostoru. Tekutina vstupuje stěnou kapiláry, teče jedním směrem, k čemuž slouží malé chlopně. Se zvětšením cévního průsvitu se zvětšují i chlopně, aby byl zachován tok směrem k nejbližší filtrující lymfatické uzlině. Na konci své cesty se lymfa vlévá do podkličkové vény. Extracelulární tekutina odtéká lymfatickými cévami, které se postupně zvětšují. V určitých úsecích jsou tyto cesty přerušeny lymfatickou uzlinou, která je vřazena do oběhu a kde je kontrolován materiál přiváděný z určité oblasti mízní cévou. V těchto uzlinách se ničí bakterie a toxické látky.

Lymfa, jak se nazývá tekutina v lymfatických cévách, je vedena i do dalších větších nadřazených zařízení tohoto systému, jako jsou krční mandle, brzlík a slezina, kde přichází do styku s mnoha lymfocyty, které jsou schopny rozeznat cizorodé látky a stimulovat, je-li nutno, imunitní systém k obraně. Nakonec se lymfa vrací a hrudním mízovodem se vlévá do levé podkličkové vény.

Lymfatická uzlina se svou strukturou podobá houbě, skrze kterou různě formovanými vnitřními prostory může protékat tekutina. Lymfa tudy protéká směrem k srdci. Při své cestě se dostává do styku s mnoha lymfocyty.

Vnitřní plocha mízní uzliny obsahuje mnoho lymfocytů, což je druh bílých krvinek, který se rozhodujícím způsobem uplatňuje v imunitních reakcích, to znamená v obraně organismu proti infekcím. Jsou zde fagocyty, které polykají pronikající bakterie, dále zde působí i lymfocyty, které spolehlivě rozeznají cizorodý element a reagují na něj. Tato záchytná síť slouží imunitnímu systému, filtruje a kontroluje lymfu a tím odhaluje nebezpečné mikroorganismy a jakýkoli cizí materiál, který pronikl do těla. Tím lze vysvětlit, proč se mízní uzlina zvětší při zánětu, jenž leží od ní směrem k periferii. K difuznímu zvětšení může dojít i při celkové infekci.

Pro "rozhýbání" lymfatického systému je důležité, abychom se pohybovali. Sezením u počítače si imunitní systém nevylepšíte. Stahem lýtkových svalů při chůzi dochází k pohybu lymfy v těle. Pohyb tedy přispívá k tělesné detoxikaci a k lepší funkci lymfatického systému. Z přípravků pro podporu činnosti lymfatického systému můžeme použít již zmíněný Diocel, protože harmonizuje činnost ledvin a zvyšuje obranyschopnost organismu. Obsahuje celou řadu rostlin s antivirovým působením, a proto je vhodný i při různých druzích nachlazení.


FAKTA O LYMFATICKÉM SYSTÉMU
Tok lymfy není poháněn vnější silou jako krev srdcem, její pohyb vyvolává tlak a pohyby okolních orgánů

Množství lymfy v těle 1-2 l
Procento celkové hmotnosti 1-3
Největší orgán lymfatického systému slezina
Velikost sleziny 12 cm
Počet lymfocytů 2 triliony (2 x 1012)
Zvýšení průtoku při cvičení 15krát

Autor: Vladimír Ďurina, Zdroj časopis Sféra 1/2005

 Ve spolupráci s www.zdravi4u.cz
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více