Jste zde


Mystická gramotnost
Karel Budín

Málo kdo u nás ví, že existují mystické zákony. Tyto mystické zákony je třeba dodržovat jako známé přírodní zákony. Mystická negramotnost má za následek, že v konečné fázi nemáme radost ze života, a tím více se podobáme zvířatům než lidem, protože si nedovedeme pomoci.

 

Podrobněji mystické zákony popisuji ve své knize.:" Mystika v praktickém životě". Kdy nemáme radost ze života? Vždy, když nás něco trápí na příklad,když zápasíme vážnou nemocí, nebo když přijdeme o své milované osoby (rozvod, úmrtí), nebo když nám milovanou věc někdo ukradne atd.


Radost ze života je dar a my svou neznalostí mystických zákonů o tento vzácný dar zbytečně přicházíme v některém úseku svého života a to tím, když člověk nebude milovat Boha a nebude milovat své bližní včetně svých nepřátel.


Lidé bez mystické gramotnosti si vymýšlejí vyhlášky, nařízení, opatření, ale vzniklý problém nikdy nevyřeší a negativním důsledkům nezabrání. Jako názorný příklad uvedeme problémy v silniční dopravě


Velké dopravní nehody (Titanik) jsou plánované několik měsíců dopředu. "Světovým informačním polem" a řidičům je proti jejich vůli vypínáno vědomí a jako důsledek tohoto činu dojde zákonitě k dopravní nehodě. Menší dopravní nehody jsou plánované jeden den a tři dny dopředu.Vše za jedním účelem, aby člověk chamtivý, bez lásky nemohl plné míře využívat daru "Radosti ze života" zde na zemi za svého života.


Je jen málo lidí co na sto procent dodržují mystické zákony. Nedodržování těchto zákonů je jednak způsobeno z neznalosti, jednak i vypočítavosti, chamtivosti.V případě, že jsme naplánovány "Světovým informačním polem" na dopravní nehodu buď jako řidič, nebo jako cestující, té plánované dopravní nehodě neutečeme.Sebevětší praktické zkušenosti jsou nám k ničemu.


Co máme dělat? Poslední naděje pro člověka v tomto případě je jeho anděl strážný.Rozhovor se svým andělem strážným by měl být uskutečněn před každou započatou jízdou. Stačí říci můj anděly ochraňuj mě při této cestě na vozidlo udělat tři malé křížky a pomodlit se Otčenáš


Svatý Michael - zachránce v nouzi. Uvedeme příběh amerického vojáka, který v roce 1950 bojoval v Koreji, kde čistil zemi od komunistů. Tento voják se modlil každý den, někdy za pochodu, někdy při odpočinku, ale pokaždé než šel spát. Modlil se k sv. Archandělu Michaelovi : ".Michaeli,Michaeli, zůstaň u mne!" "Veď mne po obou stranách, aby má noha neuklouzla!" Ten americký voják píše dopis z Koreje své matce.Jednoho dne jsem se octl v oddílu přední fronty, ale najednou se vedle mne vynořil jiný voják, jehož jsem nikdy předtím neviděl. Byli jsme tedy zde a postupovali namáhavě vpřed a najednou se náš oddíl rozptýlil a já zůstal s nezmámím vojákem sám.Povídám docela chladno, co? Slyšel jsem, jak se tiše směje. Tu jsem na něj pohlédl:: Nikdy jsem tě ještě neviděl" Já jsem také přišel teprve až na závěr, odpověděl. Jmenuji se Michael. Opravdu? Řekl jsem překvapeně. Já také .Já vím, řekl on .. a dodal: Michaeli, Michaeli, zůstaň u mne… Odkud zná moje jméno a moji modlitbu? Byl jsem velice překvapen.


Začal padat sníh ve velkých vločkách. Můj společník tu ale najednou nebyl. Michaeli! Zvolal jsem. Tu jsem ucítil jeho ruku na mé paži. Hned přestane sněžit, řekl. Za pár minut přestalo sněžit. Díval jsem se po zbytku oddílu.Nikdo nebyl na obzoru. Podívám se dopředu a sedm zbraní namířených proti nám! K zemi, Michaeli! Zařval jsem a vrhl se na zmrzlou půdu.Kůlky začaly létat vzduchem, ale Michael pořád ještě stál, jako by si nedělal nic z toho, že bude zastřelen. Vyskočil jsem a tahám Michaela k zemi, ale v tom jsem byl zasažen nepřátelskou kulkou do prsou. To je to poslední na co si vzpomínám, než mě jiní kamarádi našli.Když jsem se probral, ptal jsem se kde je Michael s nímž jsem pochodoval, než přišla sněhová přeháňka.Mladíku řekl velitel mé roty, ty jsi s nikým nepochodoval. Jak si to dokázal sám zabít sedm komunistů mečem,.když meč nemáš? Já jsem sám mužstvo sestavoval a žádný Michael v oddíle není. Ty jsi jediný Michael.


Zde na této ukázce můžeme vidět jak máme žít a jak se máme v životě chovat, abychom svůj život prožívali v radosti a ve štěstí.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Karel Budín

Zaměření: Psychotronika , hypnóza

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více