Jste zde


Božský dar

Písmo je jedním z největších lidských vynálezů. Dnes si bez něj nedovedeme vůbec představit svou existenci. Existovali však doby kdy písmo bylo výsadou jíž mohli využívat jen nemnozí. U nejstarších kultur a civilizací se předpokládá že prvotní funkce písma byla posvátná rituální a magická. Už samotné psaní bylo magickým úkonem. S posvátným charakterem písma souvisí i pověsti o jeho vzniku. Písmo je většinou darem bohů. Při studiu materiálů ke knize... více

Svatý ďábel V.

Smrt svatého ďábla Kdybychom chtěli zaznamenat cele působení Rasputinovo na carském dvoře zdaleka bychom nestačili s prostorem který je nám určen. Poznamenejme že si Rasputin podmanil šlechtu i úředníky a po několik let dovedně manipuloval. Stejně jako vzrůstal okruh jeho příznivců tak sílila i strana Grigorijových nepřátel. Na Rasputina bylo plánováno i několik atentátů. Část opozice pocházela ze strany pravoslavné církve jíž se tento divotvorce zcela vymkl... více

Svatý ďábel IV.

Další zkušenost s duchy prožili carští manželé za přítomnosti francouzského okultisty Philippe Landarda. Ten totiž tvrdil že vidí a ovládá bytosti které straší v Zimním paláci. Landard dokonce carovi nakreslil jednu z těchto děsivých bytostí neboli elementů jak jim říkal. Tento evidentní podvodník za své služby v potírání elementů vyinkasoval 200 000 rublů. K výzkumu duchů přistupovali carští manželé i za pomoci nejmodernějších prostředků. Jeden... více

Svatý ďábel III.

Zrodil se světec Po několikaletém podpolničení" začaly prosakovat o Rasputinovi zprávy že má řadu učednic a že provádí zázraky. Když se konečně vrátil do Pokrokovského všichni se mohli přesvědčit co je na oněch zprávách pravdy. Sotva přišel nechal si otevřít tajný sklep a po několik dní se postil a meditoval. Všichni seznali že z Rasputina se stal světec. Zpráva o světci se velmi rychle rozšířila a do Pokrokovského se začali hrnout poutníci z... více

Svatý ďábel II.

Člen tajné sekty Když dospěl byl z něho selský chasník jako každý jiný. Opíjel se do němoty a užíval si s děvčaty. Na jeho bezuzdném životě se mnoho nezměnilo ani když se oženil s Praskovjou Feodorovnou Dubrovinou. Jenže právě tehdy zažívá druhou událost která razantně působí na jeho život: Jednou při orání právě dokončil brázdu a chtěl obrátit když za sebou zaslechl podivuhodný chorál jako kdyby zpíval sbor venkovských děvčat. Otočil se a... více

Svatý ďábel I.

Několik let zcela ovládal carský dvůr. Přišel ze Sibiře jako nuzný mužik a dosáhl vlivu který mu záviděl každý státník. Jeho osoba je dodnes zahalena tajemstvím. Dokázal vyléčit následníka trůnu. Byl zasvěcen do mysterií tajné sekty chlystů. Pořádal orgie. Nepřál si aby Rusko vstoupilo do první světové války. Měl nepopiratelné léčitelské a psychické schopnosti. Světec nebo ďábel (?) který vstoupil do dějin pod jménem Grigorij Jefimovič... více