Jste zde


Co je to Ego a kdo jsem Já
Renáta Kutáčová

Co je to Ego a kdo jsem já?

 


V dnešní době je slovo ego velmi používané a ze zkušenosti vím, že spousta 
lidí to slovo používá a nezná jeho pravý význam.


Aby lidé byli schopni pochopit význam tohoto slova, je potřeba si uvědomit, 
kým vlastně jsme.

Jen probouzející se lidi a probuzení, budou číst dále tyto řádky, protože se
 budou chtít dozvědět více a i přesto, že jejich ego bude v pozoru, budou 
otevřeni novým informacím.

A teď to začne být zajímavé.

Určitě si vybavíte, jaký jste měli pocit, když jste se podívali na noční oblohu 
posetou tisícero hvězdami.
Vnímali jste nekonečný prostor. Ztratili jste řeč. Tiše jste koukali do prostoru 
dokonalosti, harmonie, propojenosti a naprosté rovnováhy.
Tento pocit můžete mít, i když se díváte na plynoucí řeku, na mráčky, které 
ladněplují po obloze, na zapadající slunce, rozkvetlou louku.........
Vnímáte naprostou dokonalost. Vše plyne naprosto přirozeně. Nikdo s ničím 
nebojuje. Vše je v souladu.

Vaše tělo je vesmír v menším měřítku. Všechny buňky pracují v harmonii, 
všechny se navzájem respektují, buňka na palci u nohy má stejný význam jako 
buňka v srdci. Žádná se nepovyšuje a žádná neponižuje.
Všechno je naprosto dokonalé. Mikroorganismy v nehtu na ruce se nikdy
nepotkají s mikroorganismy  v oku a přesto všechno spolupracuje a všechno
 se respektuje a vůbec o sobě nepochybují.

Když se podíváme na malinký kousek kůže našeho těla, tak z něho vyčteme 
veškeré informace o naší DNA.
Takže vesmír se nachází v každičkém kousíčku všeho, co existuje. Je to krásný 
příklad  vesmírného hologramu.

Vše se přizpůsobuje všemu a všem. Vše je tak, jak má být. 

Pocítili jste energii svého domova. Setkali jste se sami se sebou.

Kým tedy jsme? Dokonalostí.

Jsme energie. Pocházíme všichni z jednoho zdroje, ze kterého vše vzniklo.

Lidská bytost je trojjediná bytost, která se skládá z fyzického těla, duše 
jakožto vlastní bytosti a esence, která propojuje duši s Vědomím 
(Existencí, Bohem....).

KIaždá lidská duše má svůj životní plán, který chce prožít a aby ho prožít 
mohla,potřebuje na to hmotnou formu, kterou je fyzické tělo. 
Abychom svůj životní úkol plnili tak, jak potřebujeme, je podmínkou, aby tělo, 
duše a esence byly v harmonii a v propojení s Vědomím (Zdrojem, Existejncí, 
Bohem....). 
Toto se odehrává pouze v přítomném okamžiku.

S narozením dítěte se začne vyvíjet i rozum a ego. Jsou to energetické 
jemnohmotné (nejde je vnímat našimi smysly) bytosti.

Ego myslí, ego mluví a ego koná.
Takže, vše, co vám probíhá hlavou je výtvorem ega a vše, co slyšíte je také 
tvorbou ega.

Vaše pravá podstata nepotřebuje pojmenovávat, nepotřebuje přemýšlet,
 nepotřebuje nic dělat, protože je......a také vše ví........ona je dokonalá 
se všemi informacemi.

Ego se živí právě esencí, která spojuje duši se Zdrojem (domovem, Božskou energií...)

Ego žije pouze ve dvou časech a to  v minulosti a budoucnosti. Spolupracuje s 
emočním tělem, které je v přímé blízkosti těla fyzického a také se nazývá tělo bolesti.

Emoce nám totiž vždy přinášejí bolest, nespokojenost, kritiku, oddělenost.

Božský uzdroj všechno spojuje a ego se snaží vše oddělovat. Proto lidé mají
často pocit, že se cítí sami, že na vše jsou sami, že se cítí opuštění, že jim 
nikdo nerozumí....
Je to informace, kterou vypustilo ego.

Ego potřebuje oddělit duši od božského Zdroje aby mohlo využít Esenci 
(energii, která spojuje duši a božský Zdroj) jako svou potravu.

Ego, posílá mysli podnět (informaci). Většinou jde do minulosti, kde jsme 
prožili emoce, ať už pozitivní nebo negativní.  

Emoce jsou vždy duální, takže se můžou proměňovat, Chvíli se cítíte krásně 
a za chvíli opačně. Proto i pozitivní emoce jsou výtvorem ega, kterému je 
jedno, jak se právě cítíte, ono chce pouze svou potravu, o nic víc mu nejde.


Co se nyní stane? 
Ego pošle mysli vzpomínku.
Víme, že fyzické tělo se nemůže přesouvat v čase, že zůstává pouze tady a teď.
Jediné, co se může pohybovat v čase a prostoru je naše duše. Takže....duše se 
dostane do minulosti, do prostoru, kterou ego vybralo. Aby se duše od těla 
neodloučila, potřebuje být ve spojení.
Toto spojení je prostřednictvím Esence - energie, která se silně aktivuje ve 
chvíli, kdy začínáme prožívat emoce. A to je právě zmíněnou potravou pro
 ego a emoční tělo.Začíná se emoční tělo probouzet a aktivovat a tím roste 
ego, Vzájemně se podporují a rostou oba dva.

Vždy se budete cítit špatně a bez energie. Protože jste nakrmili ego.

Ideální jsou hádky a konfliktní situace. Ideální jsou války a boje.

Pokud  se dostaneme do budoucnosti, ego pracuje s pocitem Strachu. 

Takže, pokud jste emoční lidé a prožíváte velmi silné emoce ve svém 
životě nebo zažíváte obavy a strachy, jste velmi egoističtí lidé a žijete v 
minulosti nebo budoucnosti. Asi se to bude špatně číst a přijímat tato 
pravda, ale nejste v napojení na svůj domov, na Zdroj, ale jste odděleni 
sami od sebe,

Jak poznáte dále, že jste ovládání egem?

Ego miluje formy, takže potřebujete kolem sebe hmotné věci a indentifikujete 
se s nimi. Ztotožnění s věcmi vám dává hodnotu, kterou sami sobě dáváte. 
Určujete svou cenu podle toho co vlastníte, jaké postavení  máte, kolik 
máte peněz a když tyto formy ztratíte (protože formy jsou energie a vše 
prochází změnou), cítíte se nikým nebo méněcenným.

Ego miluje příběhy, takže lidé se často drží svých neštěstí, o kterých mluví a 
jejich vlastní příběh jim dává pocit, že jsou něčím zajímaví. Proto jsou lidé 
nemocní, nešťastní, osamocení, nemilovaní,  lhostejní, nadřazení, kritičtí,
 nespokojení.

Jen vědomý člověk umí ego využívat ke svému prospěchu.
Ego může být úžasným sluhou. Dává inspiraci a podněty.
 Jen vědomý člověk je sebevědomý - je si vědomý sám sebe. Své podstaty,
kým opravdu je a využívá propojení se Zdojem, se svým domovem.
Užívá si přítomný okamžik a každičké chvíle svého života s otevřeným 
srdcem.
Ví, že to, jak vidíme svět, je jen iluze a že všechno má daleko hlubší význam, 
než jsme schopni zavnímat našimi pěti smysly.
Že všichni pocházíme z jednoho zdroje, takže všichni lidé jsou v napojení
 na Zdroj.
 Rozdíl je jen v tom, že někteří jsou si vědomi sami sebe a jiní netuší,
kým vlastně jsou.

Ale, každá tma zmizí, když k ní pustíme světlo.........

Uvědomte si prosím, vy nejste své tělo, vy nejste svá mysl, vy nejste své
myšlenky, vy nejste své ego....

Vy jste čisté Vědomí.

Buďte tím, kým chcete být.

S láskou, Renát.

Pokud budete chtít více rozumět tomuto tématu, zvu vás na moji 
přednášku Ego a já.

kontakt: renatakutacova@seznam.cz nebo tel. 603 582 168.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Renáta Kutáčová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: www.pochopenizivota.blog.cz

Telefon: 603 582 168Další články autora
více