Jste zde

Afirmace 1
Renáta Kutáčová

AFIRMACE 1

 

VŠECHNY VAŠE MYŠLENKY O JINÝCH LIDECH, VÁM NĚCO 
SDĚLUJÍ - NĚCO O VÁS SAMOTNÝCH

NIKDO MI NEMŮŽE UBLÍŽIT, POKUD MU TO NEDOVOLÍM

ŽÁDNÝ ČLOVĚK MNE NEMŮŽE ROZZLOBIT, POKUD MU TO 
NEDOVOLÍM

VEŠKERÝ STRACH JE JEN VOLÁNÍM O POMOC A LÁSKU

ZA KAŽDOU MASKOU, KTEROU ČLOVĚK NOSÍ JE STRACH A 
VOLÁNÍ O POMOC
ČÍM VĚTŠÍ MASKA, TÍM SILNĚJŠÍ VOLÁNÍ

ÚTOK VYTVÁŘÍ VŽDY POCIT VINY

POKAŽDÉ, KDYŽ NĚKOHO OBVIŃUJI, CHCI SE ZBAVIT SVÉ
 ZODPOVĚDNOSTI A VINY

PŘI KAŽDÉM SETKÁNÍ S ČLOVĚKEM SI VYBÍRÁM, ZDA BUDU MÍT
VYSOKOU NEBO NÍZKOU SEBEÚCTU.

POKUD MÁM OPAKOVANĚ NÍZKOU SEBEÚCTU, BUDU MÍT POCIT OBĚTI

POCIT SPOKOJENOSTI A ŠTĚSTÍ JE ODPOVĚDÍ VOLBY

NENÍ MOŽNÉ PROŽÍVAT VINU A ZAŽÍVAT SOUČASNĚ POCIT ŠTĚSTÍ

NIKDY NENÍ POZDĚ NA NÁPRAVU VZTAHU, KTERÝ SE NĚJAKÝM

 ZPŮSOBEM NARUŠIL

JSEM ZODPOVĚDNÝ ZA TO, JAK VIDÍM VĚCI OKOLO SEBE

JAKÉ VZTAHY MÁM S OSTATNÍMI, TO ZÁLEŽÍ NA MÉM MYŠLENÍ

STANE SE TO, CO SI PŘEDSTAVUJI


VŠECHNY ZMĚNY ZAČÍNAJÍ NA MYŠLENKOVÉ ÚROVNI

MOJE MYŠLENKY A POSTOJE PŘINÁŠEJÍ VIDITELNÉ VÝSLEDKY
 VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ

NAŠE MYŠLENKY OVLIVŃUJÍ TO, CO PROŽÍVÁME A POCITUJEME