Jste zde


Silvova metoda - Integrální použití mozku, osobní růst II.
Mgr. Libor Čtvrtlík

Paměť a soustředění

Paměť je jedním z klíčových softwarů lidské mysli. Hovořit o jejím významu pro učení by nebylo ničím novým. Přesto je dnes v popředí zájmu spíše aerobik tělesný než mentální. Kdyby každý z nás pravidelně cvičil paměť, byl by výskyt degenerativních onemocnění spojených s vyšším věkem mnohem nižší. Doporučujeme rovnováhu tělesné i duševní aktivity. Na kursech Silvovy metody se dozvíte k jakému zlepšení paměti může samovolně dojít pravidelnou aplikací relaxačních postupů a vysvětlíme vám také použití určitých mentálních technik za účelem zlepšení paměti a rychlejšího vybavování.

Vysoká soustředěnost je další výjimečnou vlastností frekvence alfa. Schopnost být tady a teď, plně se věnovat činnosti, je klíčovým předpokladem úspěšného a radostného zvládnutí našich aktivit. Znamená to věnovat se činnosti koncentrovaně, bez rozptylování a proto velmi efektivně, bez zbytečného úsilí a chyb. Soustředěnost spolu s pamětí jsou pilířem rychlého učení. Obě tyto schopnosti jsou v alfa frekvenci mnohem vyšší a pomocí příslušných mentálních technik lze jejich úroveň v každodenním životě výrazně zlepšit.

Imunitní soustava

Moderní medicína dnes odhaduje, že na 90% všech nemocí má dominantní psychosomatický faktor. Lidskou bytost můžeme pro zjednodušení rozdělit na tři úrovně. Naše já, tedy mysl, je programátorem, mozek počítačem a tělo dokonalým systémem, který je počítačem řízen. Programy, které vytváříme nebo přijímáme z okolí jsou naším unikátním biopočítačem realizovány na tělesné úrovni. Vyrovnanost a zdraví ukazuje na dobrou práci programátora, naopak nemoc je důsledkem špatného programování našeho mozku. Je-li ve schopnostech lidské mysli zadávat nesprávné a zdraví poškozující příkazy, je stejně tak možné, aby pochybení napravila, obnovila zdraví a vytvořila trvalou duševní a tělesnou rovnováhu.

Na kursech Silvovy metody vám pomůžeme objevit ony nepatřičné programy, které vašemu zdraví neprospívají. Naučíme vás, jak se svým biopočítačem efektivně pracovat na řešení specifických zdravotních problémů, na celkovém zlepšení zdraví a vytvoření tělesné a duševní svěžesti. Nemoc není přirozeným stavem člověka, je důsledkem neznalosti. Můžeme se naučit využít našeho vlastního potenciálu, abychom ji přestali vytvářet, abychom mobilizovali vnitřní mechanismy a obnovili zdraví, které je nám vlastní.

Zkušenosti pravidelně cvičících absolventů ukazují, že sílu imunity lidského organismu lze výrazně umocnit a tak velmi účinně preventivně působit nejen proti sezónním chřipkám, ale vůbec všem onemocněním, které mají svůj původ v oslabené obranyschopnosti. S každým dalším cvičením technik Silvovy metody je imunitní soustava silnější a stabilnější.

Pravá hemisféra

Pravá hemisféra mozku, především zkoumání kreativity, je dnes předmětem nebývalého zájmu. Tvůrčí myšlení je jednou z nejvýznamnějších schopností, kterou disponuje každý člověk (lze jej výrazně zdokonalovat). Jeho podstatou je schopnost objevit netradiční, ale prakticky proveditelné řešení, které se vymyká rámci běžného myšlení. Bez nového nápadu, kreativity, fantazie a nespoutaných kombinačních schopností nemůže vzniknout žádná inovace či změna v osobním ani profesním životě. Až na několik výjimek jako jsou hudba a umění je však obrovský potenciál pravé poloviny mozku v každodenním životě jen málo využitý. Většina lidí se naučila pod vlivem výchovy a kultury v níž žijeme, potlačovat tvůrčího genia pravé hemisféry.

Význam pravé hemisféry rozhodně není omezen jen na oblast kreativity. Génius pravé poloviny mozku nabízí intuici, inspiraci a představivost. Nástroje, které vám budou po absolvování kursu trvale k dispozici vám umožní sladit aktivitu levé a pravé poloviny mozku a využívat v každodenním životě nesmírného potenciálu bikamerálního myšlení. To je podstatou procesu Bicameral Brain Dynamics - celkového použití mozku. S jeho pomocí dosahujeme maximálních výsledků, ale vydáváme jen takové úsilí, které je nezbytně třeba, činíme častěji než dříve správná rozhodnutí.

Sebezměna - přístup do knihovny zkušeností a návyků

Psychologové odhadují, že každý člověk má denně na 60 tisíc myšlenek. Drtivá většina z nich, až 95%, se přitom opakuje ze dne na den. Toužíme-li po dosažení našich cílů, po osobním růstu je nutná změna. Změna postojů, změna přesvědčení o svých omezených možnostech a schopnostech, změna omezujících vzorců chování.

Informace uložené v podvědomí člověka podmiňují a často omezují chování jeho vlastníka. Objasňování, výmaz a náhrada omezujícího materiálu a starých programů ve frekvenci alfa (v beta frekvenci, tedy ve stavu bdělém, jsou nepřístupné) má obrovský vliv pro realizaci cílů a tužeb člověka. Výměnou uloženého materiálu dojde ke zrušení limitujících podmíněných reakcí, k mobilizaci všech dostupných zdrojů pro dosažení záměru a v neposlední řadě i k plnohodnotnějšímu prožívání a naplnění života. Odstranění starých programů a omezujících přesvědčení je také tou nejlepší prevencí vzniku psychosomatických chorob.

Vizualizace a imaginace jsou v tomto směru skutečně efektivními nástroji a věda jim věnuje značnou pozornost. Tato forma programování je psychofyziologicky vůbec nejúčinnější, protože ukládá do paměti nový, velmi rozsáhlý a komplexní soubor informací, které jednak odstraní původní omezující vzorce myšlení, jednak slouží jako východisko k pozdějšímu jednání a chování. Na kursech Silvovy metody vás naučíme řadu mentálních technik, které vizualizace a imaginace využívají. S jejich pomocí bude sebezměna úspěšná a návyků, které vám brání v dosažení toho, co si přejete se zbavíte trvale.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Mgr. Libor Čtvrtlík

Zaměření: duchovní transformace,
channeling,
integrální použití mozku,
Orin & DaBen

Kontakt: Kopeckého 1
Praha 6

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více