Jste zde


Silvova metoda - Integrální použití mozku, osobní růst I.
Mgr. Libor Čtvrtlík

Silvova metoda je mezinárodní vzdělávací program rozvoje mysli a kontroly stresu. Je založena na vědeckých poznatcích účinnějšího použití mozku a mysli. Vědecký výzkum započal v roce 1944, první veřejné uvedení Silvovy metody byl Základní kurs pod vedením zakladatele, pana Josého Silvy, v roce 1966 v Amarilu, ve státě Texas v USA. V současné době, po více než 30ti letech působení, vyučuje na 800 lektorů Silvovy metody ve 27 jazycích, ve 107 zemích světa. Počet absolventů Silvovy metody na celém světě přesahuje 14 milionů.

V České republice zahájila Silvova metoda svou činnost v roce 1992 a registruje více než 16 tisíc absolventů. Tradiční program integrálního použití mozku se u nás těší velké oblibě. Je tomu mimo jiné proto, že jeho představitelem je u nás blízký spolupracovník zakladatele Josého Silvy a držitel prestižní ceny President´s Cup, udělované nejlepšímu lektorovi Silvovy metody na světě, ing. Dragan Vujovič. Kreativita českomoravského týmu umožnila realizaci ve světě ojedinělých, vysoce specializovaných programů pro vrcholové sportovce, podnikatele, tvůrčí pracovníky, pracovně aktivní osoby ve stresu apod. Velký zájem je také o dětské kursy pro děti ve věku 7 - 12 let a tzv. Ultrakurs zaměřený na tělesné a duševní zdraví.

Mezi klíčové pojmy vzdělávacího systému Silvovy metody patří: větší použití lidského mozku, Bicameral Brain Dynamics (bikamerální myšlení) a relaxace. Nejde však o relaxaci pasivní, jde o aktivní využití tohoto stavu uvolnění, o využití výjimečných vlastností mozku, je-li frekvence jeho elektrické aktivity mezi 7 a 14 Hz (alfa frekvence). Mezi nejčastěji uváděné a četnými zkušenostmi prokázané znaky frekvence alfa patří: vynikající paměť a soustředění, výrazná aktivace imunitní soustavy a dále sladěná činnost levé tedy logické, rozumové a pravé, intuitivní, tvůrčí hemisféry mozku (celkové použití mozku) a konečně přístup do podvědomí či knihovny našich zážitků, starých vzorců chování a limitujících programů (přístup k nim v alfa frekvenci je předpokladem efektivní a trvalé sebezměny).

Stres a jeho neutralizace

Stres lze obecně definovat jako reakci na změnu. Sám o sobě není ničím nebezpečným, určitou míru přirozeného nabuzení a napětí potřebujeme alespoň k tomu, abychom byli schopni pohybu. Problém nastává, je-li změn více. Pak stresová reakce překračuje mez přirozené schopnosti našeho organismu vyrovnat se s ní. Klíčovými stresory, které dnes velmi hojně útočí na tělesnou a duševní rovnováhu jednotlivce jsou konflikty v mezilidských vztazích, informační chaos, rostoucí množství typů i objemu toxických látek, příliš rychlé životní tempo, pocity viny a jiné vnitřní konflikty jedince.

Mezi nejčastější dopady opakované stresové reakce na organismus člověka patří: bolesti hlavy, svrašťování obličejových svalů, třes rukou a nohou, bolesti zad a šíje, častá nachlazení a bakteriální onemocnění horních cest dýchacích, pálení žáhy, průjmy nevyvolané skladbou potravy, zácpy, stavy závratí apod. Ze souboru mentálních příznaků stresové zátěže jmenujme nejtypičtější: úzkost, návaly zlosti a deprese, časté změny nálad, děsivé sny, potíže při učení se, snížená schopnost soustředění, přehnané reakce na malé problémy, zvýšená podezíravost, setrvalá únava, pocit přetíženosti stávajícími problémy.

Relaxační postupy, které se na kursech Silvovy metody naučíte jsou velmi účinnými prostředky boje se stresem. Jejich pravidelná aplikace umožňuje bezprostřední odstranění napětí a pocitu přetíženosti a je také výbornou prevencí před vznikem tělesných i duševních potíží způsobených stresem. Zkušenosti absolventů kursů Silvovy metody potvrzují výrazné pozitivní účinky hluboké relaxace na inteligenci a všechny mentální funkce, na smyslové vnímání, psychickou a fyzickou energii. Pravidelná aplikace naučených relaxačních postupů přináší útlum až vymizení negativních pocitů a nálad jako jsou obavy, deprese, nedostatek sebejistoty, apod. a také výrazně vyšší odolnost vůči nejrůznějším virovým a bakteriálním onemocněním.

Využití frekvence alfa pro efektivnější práci s mozkem

Nejde však jen o to, aby absolvent kursu účinně neutralizoval stres. Jde také o to, aby čelil problémům a dosahoval svých cílů. V centru pozornosti vědeckého výzkumu, který předcházel zahájení vzdělávací činnosti Silvovy metody, tedy byla otázka, jak využít mimořádného potenciálu frekvence alfa. Tvůrcům metodologie nešlo jen o to nabídnout účinné postupy tělesného a duševního uvolnění pro neutralizaci stresu, ale zejména o to, jak tohoto stavu využít. Jak bylo uvedeno výše k výjimečným vlastnostem alfa frekvence patří výborná paměť a soustředění, zesílení imunitního systému, omlazovací procesy buněk, bikamerální myšlení a konečně přístup do podvědomí. Proto byly vytvořeny mentální techniky - nástroje na řešení problémů a dosahování cílů, které těchto vlastností efektivně využívají. Bezprostředně po absolvování kursu tedy budete moci pomocí daných kroků dosáhnout tělesného a duševního uvolnění - alfa frekvence, a dále použít některou z naučených mentálních technik.

Tyto techniky jsou zaměřeny zejména na:

- rozpoznání a neutralizaci stresu
- odstranění tělesného a duševního napětí
- celkové zlepšení zdraví a řešení specifických zdravotních problémů
- zbavení se nespavosti a migrén
- rychlou reenergetizaci, obnovení svěžesti a nadšení do práce
- překonání omezujících představ a limitujících podmíněných reakcí
- vnesení větší harmonie do rodinného a pracovního života
- výrazné zlepšení paměti a soustředění
- zesílení sebedůvěry a sebevědomí
- stanovení cílů a jejich dosažení bez zbytečných ztrát sil
- zapamatování si snů a jejich využití k řešení problémů
- rozvíjení tvůrčích schopností a intuice
- dosažení lepšího zdravotního stavu, vitality, tělesné a duševní rovnováhy
- zlepšení komunikace s druhými
- navázání harmonických vztahů s blízkými
- nalezení harmonického emocionálního partnera
- odstranění starých programů a zbavení se zlozvyků
- mobilizaci vnitřních zdrojů a realizace svých vloh a talentu
- rychlejší a efektivnější učeníHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Mgr. Libor Čtvrtlík

Zaměření: duchovní transformace,
channeling,
integrální použití mozku,
Orin & DaBen

Kontakt: Kopeckého 1
Praha 6

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více