Jste zde

Věštění A

A   B   C  D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   T  

 

 

Aeromantie

Věštění z atmosferických podmínek. Jakoukoli změnu počasí jako je vítr, bouře, mraky, duhy především ve středověku považovali za jeden ze zdrojů předpovědi budoucnosti. Zvláštní zájem vyvolával zejména blesk a hrom. Také shluky a obrazce mraků byly předmětem různých předzvěstí. Lidé sběhlí v tomto způsobu věštění mohli předpovědět drobné nepřízně osudu, bohatost úrody ale také třeba válku nebo jiné krveprolití.

 

Ailuromantie

Věštba založená na pozorování chování koček.

 

Alectryomantie

Věštba ze vzorů potravy vytvářených zobajícími kuřaty.

 

Aleuromantie

Jakási podoba "koláčků štěstí" - všechny možné odpovědi na určitou otázku byly napsány na kousky papíru, ty byly smotány a zapečeny do malých těstových kuliček. Tazatel si pak vybral některou kuličku, rozbil ji a našel odpověď.

 

Alphitomantie

Věštba ze speciálních koláčů, které byly pečeny z pšeničné nebo žitné mouky, umožňovala zjistit pravdu či lež u zkoušené osoby. Koláč lehce pozřeli spravedliví, zatímco nečestní lidé se jím dusili.

 

Arachnomantie

Věštění založené na vzhledu a chování pavouků.

 

Arithomantie

Věštění prostřednictvím vrhání malých kostí, které se jmenují astragaly. Bývaly to obvykle obratle nebo kotníkové kosti ovcí. Dnes se spíše používají dvě kostky - podle součtu čísel na vržených kostkách se tazatel dozvěděl odpověď na svoji otázku.

 

Astrologie

Je spolu s magií a alchymií jednou ze tří základních hermetických věd. Lze ji chápat jako metodu založenou na rozpoznávání povah, osudů lidí a událostí na základě postavení (konstelace) hvězd v určitých, daných časových souvislostech. Astrologie vnímá vliv Slunce, Měsíce a osmi planet sluneční soustavy na Zemi a na její obyvatele, ovlivňuje lidské osudy a podle znaků zvěrokruhu také chování, schopnosti a charakteristické rysy osoby, která se narodila v určité době a na určitém místě.

 

Astrologie orientální

Zatímco pro západní astrologii je důležité datum narození pro zařazení osoby do zvěrokruhu, pro východní astrologii je důležitý rok narození. Budha prý pozval všechna zvířata, aby s ním oslavila Nový rok, ale přišlo jich pouze dvanáct. Jako odměnu za to, že jej navštívila, pojmenoval každý rok po některém z nich a tyto se neustále opakují.

 

Augurská věštba

Augurové byli římští vykladači znamení, podle kterých se dozvídali přání bohů. Stávali na vrcholu vysokého kopce, oblečeni v rituální toze s šarlatovými pruhy a purpurovými lemy. Byli obráceni k jihu a používali speciální dřevěnou hůl, jíž ukazovali na oblohu. Pozorovali let ptáků, zvláštní význam byl přikládán letu orlů a supů, hlasům vran, havranů, sov a slepic. Znaky, objevující se po augurově levici, byly považovány za šťastné, zatímco znaky vpravo měly význam opačný. Osudová znamení rozpoznávali skoro ve všem, kýchnutím počínaje a padající hvězdou konče.

 

Austromantie

Věštění prostřednictvím studia větru.

 

Automatické psaní

Je jeden ze způsobů komunikace se zemřelými, duch vyvolané osoby vede ruku média, které pouze drží tužku na papíře.