Jste zde

Muž PANNA (24. 8. - 23. 9.)

PannaJak poznáme PANNU
Žena PANNA

 

 

Jestliže vaše srdce hladoví po romantických snech a pohádkách, neupínejte své naděje na muže Pannu, nebo proděláte ostrou redukční dietu. Milostná romance s Pannou může sentimentálně založenou dívku pěkně zchladit a zpravidla to bolí. Tento muž žije téměř výhradně na praktické materiální úrovni a pro abstrakce pohádkové lásky nemá moc pochopení.

Hlavní způsob vyjádření lásky znamená pro muže v tomto znamení obětavou oddanost rodině, přátelům a lidem slabším nebo méně metodickým než on. Narodil se s instinktivní láskou k práci, povinnostem a disciplíně a pomoci bezmocným. Dokonce i nezralá Panna, která ještě nedospěla do takových výšek, se cítí trochu provinile, že nesplňuje tento nesobecký ideál.

Druh lásky, který se projevuje dramatickými city, sentimentálními sliby, slzavými vyznáními a rozbředlou náklonností, nejenže nechává muže Pannu chladnými, ale může ho natolik vystrašit, že chytí nejbližší autobus nebo vlak pryč z města. Při správné teplotě však může roztát, i když se zdá být z kombinace oceli a ledu. Agresivním chováním ani koketerií jeho srdce určitě nezískáte.

V lásce hledají Panny spíš kvalitu než kvantitu. Protože kvalita je těžko mání v každé kategorii, nemají moc opravdových milostných vztahů, a ty, které prožijí, jsou většinou nějakým způsobem nešťastné nebo smutné. Jejich reakce na takové zklamání je pohroužit se do nejobtížnější možné práce, stranit se veškeré společnosti a příště být nejméně dvakrát tak opatrný. Základním Panniným instinktem je cudnost a od ní ho odvrátí jen opravdu pádný důvod nebo zatraceně dobrá žena. Mnoho mužů-Panen, i když ne všichni, může žít v celibátu snáze než muži v jiných znameních. Osudu se poddávají bez boje.

Muž Panna dovede být mistr v umění decentně svádět, i když to nikdy není zřejmé. Jeho skromnost a vybíravost brání promiskuitě. V lásce Panny je vždy něco čistého a cudného, co nikdy nelze pošpinit - ani ve víru vášně - přestože nešťastné okolnosti mohou zapříčinit, že naoko vypadá povrchní.

S hledáním objektu lásky si muž Panna dává na čas, protože je při výběru žen stejně kritický a pečlivý jako v jídle, vzhledu, zdraví a pracovních návycích. Nezkoušejte ho oklamat nebo mu zalhat, protože nemá žádné iluze. Chce slušný, upřímný a ryzí vztah. Ví velmi dobře, jak malou šanci má, aby ho našel, ale nečekejte, že ho uspokojí něco méně vážného. Je neobyčejně vybíravý.

Čas od času může zvědavý frustrovaný muž Panna zkusit chovat se úmyslně promiskuitně, aby se přesvědčil, zda nepostrádá mužnost. Samozřejmě že ne, a jakmile to zjistí, už nehledá další nepřirozené způsoby, jak si to dokázat. Panny mají víc skvělý herecký talent. Budou předstírat nezájem stejně mazaně jako předstírají nemoc, když se nebaví ve společnosti. Zatímco se bude stále ještě rozhodovat, zdali jste skutečně ta pravá, pro kterou by měl obětovat svobodu, bude se tvářit silně nezúčastněně.

Ovšem jakmile dospěje k rozhodnutí, učiní vám vyznání s dojemnou prostotou. Jeho láska bude stálým plamenem a nikdy nebude kolísat jako láska jiných znamení.

Až ho lapíte, jen výjimečně vám zavdá příčinu k žárlivosti a bude odhodlaný překonat jakákoliv úskalí způsobená finančními problémy, příbuznými nebo vnějšími vlivy. Bude ohleduplný, chápavý a něžný společník, který se o vás vždy postará, i když vás zrovna nezasype penězi.

Je dobrosrdečný a vede v patrnosti všechny maličkosti, na kterých ženám záleží. Má průzračnou paměť a pravděpodobně nezapomene významná data, i když se bude asi trochu divit, proč je považujete za tak důležitá. Nebude zuřivě a vášnivě žárlivý, přesto si dělá extrémní vlastnické nároky. Tito muži jsou naprosto věrní a strašně neradi rozbíjejí rodinná pouta, ale pokud překročíte meze pomyslných ohledů a slušnosti, nebudou váhat chladnokrevně požádat o rozvod. Žádná komplikovaná odloučení. Když je po všem, je po všem. Sbohem a hodně štěstí. Sebeovládání je součástí jejich povahy. Jakmile se rozhodnou, život jde pro ně dál a žádné slzy ani omluvy je nedonutí změnit názor. Nikdy se nestanou obětí iluze, že slepením střepů lze znovu vytvořit dokonalost něčeho, co jednou mělo vážné chyby.

Panny nesnášejí ignoraci nebo hloupost a neuspořádané myšlení se stejnou intenzitou, s jakou nenávidí špínu a vulgárnost, a to znamená hodně. Muži v tomto znamení hledají ženy, které mají čisté tělo i duši a které se dobře oblékají, avšak ne podle posledních výstřelků módy.

Toto je poslední muž na světě, kterého byste mohla spatřit na diskotéce s tanečnicí nahoře bez. Mohl by jí však nabídnout svůj svetr, je-li jí zima.

Muži Panny zpravidla netouží silně po dětech. Zdá se, že jejich ego nevyžaduje děti pro citové naplnění, proto mívají málo početné rodiny. Přesto jsou velice svědomití otcové a nikdy neberou zodpovědnost vůči potomstvu na lehkou váhu. Tento otec klade velký důraz na intelekt a důsledně vede děti v otázkách etiky, zdvořilosti a spořádaného občanství. Málokdy děti rozmazluje a vždy je kladen důraz na kázeň. Mívá sklon být nadmíru kritický, příliš od dítěte očekávat a být moc přísný.

Manžel Panna bude očekávat, že se budete starat o jeho zdraví, ale až budete nemocná, také se o vás postará. Občas může mít mrzutou náladu, pokud ho necháte na pokoji, nebude mít chuť začít hádku. Nechte ho, ať si dělá starosti, je to pro něj jistý druh duševního tělocviku a prospívá mu.

Budete-li taktní k jeho nedostatkům, bude spolehlivý a příjemný. Stejně jich nemá moc - nenazýváte-li zlozvykem každý večer přejet prstem po nábytku, jestli na něm není prach. Ať dělá cokoliv, snažte se do něj nerýt. Pamatujte, že není uzpůsoben přijmout kritickou analýzu, které podrobuje druhé. Přejděte smíchem, že vás neustále kritizuje, a uvědomte si, že si jednoduše nemůže pomoci nebýt puntičkář.

 


Z knihy: Sluneční znamení - Linda Goodmanová