Jste zde

Jak poznáme PANNU (24. 8. - 23. 9.)

PannaMuž PANNA
Žena PANNA

 

 

Panna je znamení panenství, ale nesmíte tuto symboliku brát doslova. Rozpoznat Panny na veřejnosti nedá moc práce, ať jsou svobodné nebo vdané či ženaté. V žádném případě nebudou dělat moc hluku. Panna není moc upovídaná a bude se spíš držet stranou. Vidíte toho jemného pohledného muže tamhle v koutě, který drží v podpaží slovník? Ten s tikající myslí, jež odměřuje čas a metodicky zaznamenává nejmenší detaily? Pokud ho pozorujete zblízka, můžete skoro vidět, jak měří hodnotu každé minuty. Je to Panna. Vidíte tu tichou dívku s krásnýma něžnýma očima, která čeká na autobus? Všimněte si jejích čistotou svítících bílých rukavic a odměřeného vystupování. Určitě má v ruce připravené drobné na jízdné. Ani ve snu by ji nenapadlo požádat řidiče, aby jí rozměnil pětidolarovou bankovku. Je to Panna.

Pro hledání těchto perfekcionistů nejsou společenské události příliš vhodným polem. Spíš než rozjařené na večírku je najdete v práci, kde tráví hodiny přesčas. Pro Panny není snadné se dostatečně uvolnit, aby se cítily dobře v bezstarostné společnosti, protože jsou při větších shromážděních lidí nesvé. Málokdy tyto lidi vidíte, jak vyfukují mýdlové bubliny nebo stavějí hrady z písku. Na snění jsou moc zaneprázdnění a v noci jsou obvykle příliš unavení, aby zírali na hvězdy.

První věc, které si všimnete u typické Panny - působí dojmem, jako by ji tížil nějaký vážný problém, který se snaží vyřešit, nebo že ji něco znepokojuje. Pravděpodobně ano. Starosti jsou pro ni přirozené. Dokonce by se dalo říci, že k nim má jakýsi láskyplný vztah. Je to iluzorní prchavá věc, ale zdá se, že za příjemným úsměvem Panny se vždy skrývají nějaké velké problémy.

Všeobecně jsou Panny štíhlé šlachovité postavy a s neobyčejně krásnýma, mírnýma a jasnýma očima, které jiskří inteligencí. Panniny rysy se vyznačují čistotou a klidem, který zdánlivě popírá ony skryté obavy. Většina z nich je velmi pohledná s delikátními nosy, ušima a rty. Rozhodně nepostrádají půvab a šarm a v nečekaných chvílích se u nich projeví záblesky ješitnosti. Panny velmi kritizují vlastní fotografie a extrémně dbají na svůj vzhled. Jste-li všímaví, přistihnete je, jak se nakrucují před zrcadlem, když si myslí, že se nikdo nedívá. Vždy jsou upravené a pečlivě oblečené, ač poněkud konzervativně.

I když jsou na pohled výkonní a klidní, uvnitř v nich hlodají obavy, které jim narušují zažívání i citovou rovnováhu. Napnuté nervy mnohých Panen nevydrží nakládat si víc práce, než zvládnou, a potom se přepínat do krajnosti. Tito lidé byli stvořeni k tomu, aby byli klidní a konejšiví, když jejich složité a jemné mechanismy hladce fungují a kolečka nejsou zadrhnutá duševní únavou.

Panny jsou neochvějně spolehlivé a čestné. Nicméně jsou schopné předstírat nemoc, když nechtějí někam jít nebo něco udělat. V těchto chvílích se dostane do popředí jejich skrytý talent pro herectví. Jsou úzkostliví a nároční co se týká zevnějšku, jídla, práce a milostných záležitostí. Jsou velmi úzkostlivě čistotní, mají málo trpělivosti s leností a mají velmi málo iluzí o životě a lidech, i když jsou zrovna zamilovaní. Láska nikdy nezamlží oči muže ani ženy v tomto znamení natolik, aby neviděli chyby a nedostatky jejich vztahu či milovaného partnera. Panna ví, "na čem je", i když všeobecně tito lidé nemají rádi slang a fráze je znechucují.

Pochopitelně byste si neměli hned myslet, že každý člověk narozený koncem srpna nebo v září je puntičkář a dogmatik. Můžete narazit na Pannu, která je tak zaměřená na to, aby udržela pořádek v hlavě, že se přestane starat o svůj zevnějšek nebo okolí, a to vás může na chvíli oklamat. Ale počkejte a dřív nebo později tohoto člověka přistihnete, jak sbírá špendlík z koberce, kartáčuje si vlasy nebo si sundává smítko z ramene.

Ačkoliv Panny zřídkakdy sní o nemožném, často vypadají zasněně, jako kdyby byly zahalené v duze, v niž jejich logický mozek odmítá věřit.

Když je rozzlobí vulgárnost, hloupost nebo nedbalost, náhle mohou být mrzuté, podrážděné, láteřivé a nervózní. Ale většinou to jsou lidé mírní a docela příjemní společníci.

Když si tito lidé utvoří návyky, zůstanou jim napořád a dovolená nebo obchodní cesta je vůbec nemění. Na cesty si berou své oblíbené mýdlo a svou oblíbenou stolní vodu. Je-li člověk narozený v Panně zvyklý ukládat si doma ponožky do prostřední zásuvky na levé straně prádelníku, právě tam si dá ponožky v hotelovém pokoji. Je-li to prádelník, který to prádelník, který má pouze tři velké zásuvky a žádnou alternativu nalevo nebo napravo, může ho to vyvést z míry. Nakonec asi nechá ponožky v kufru, ale bude mít neklidný spánek. Ráno se servírka v hotelové restauraci rychle dozví, že když chce Panna vajíčka vařená tři minuty, nemyslí tím dvě minuty a čtyřicet pět vteřin.

Ve skutečnosti jsou Panny ve skrytu duše stejně kritické k sobě jako k vám.

Panna dokáže kritizovat vaše prohlášení pedantskými argumenty, které vás dohánějí k šílenství, ale jste-li v bryndě, rychle zasáhne, aby dala všechno do pořádku, přičemž jediným motivem je snaha vám posloužit. Možná vám pomůže ještě dříve, než je o to požádán, aniž by zamýšlel být nezdvořilý, protože mu instinkt říká, aby do chaosu vnesl řád.

Stejně jako Váhy popírají Panny své zvyky a vlastnosti. Ke svým chybám jsou zjevně slepé a zdají se být neschopné vidět vlastní slabosti v tak jasném světle, jako vidí vše ostatní.

Tito lidé neplýtvají náklonností ani penězi. V obou sférách jsou prozíraví. Lásku dávají klidně a bez zbytečného povyku a s penězi zacházejí se stejnou konzervativností. Nechtějí být nikomu za nic zavázáni. A nechtějí být na nikom závislí.

I když osoba ve znamení Panny nemá ani špetku soucitu s žebráky a bezprizorními tuláky, když se ocitne v nouzi přítel, je bez výjimky štědrá. Ale nikdy bezstarostně nevyhazuje peníze, protože plýtvání mu leze na nervy. K opozdilcům jsou stejně málo shovívavé jako k rozhazovačům, protože zpoždění je jistý druh ztráty nebo plýtvání.

Mají rádi pravdu, dochvilnost, hospodárnost, opatrnost a diskrétní vybíravost. Nesnášejí rozplizlý sentiment, špínu, vulgárnost, nepořádek a zahálku. Mají praktickou povahu a neobyčejný postřeh.


Planetární vládce: Merkur
Živel: země
Barva: šedá
Část těla: břicho, střeva
Životní období: konec mládí
Roční období: konec léta
Doplňující a protikladné znamení: Ryby
Přírodní cyklus: sklizeň, ukládání úrody
Zodiakální funkce: vydělování, výběr, čištění, ukládání, třídění
Z knihy: Sluneční znamení - Linda Goodmanová