Jste zde


Ach ženy, ženy
Sofie Danae

Ach ženy, ženy

před týdnem jsme na našem serveru uveřejnili článek Abychom svým mužským protějškům porozuměli..., který vtipnou formou podráždil mužské ego. Je čas na odplatu. Muži, příjemně se usaďte, nahlédneme nyní pro změnu do tajů ženské duše, do té, která vám nejvíce ztrpčuje život a chytáte se za hlavu, úpěnlivě zvedáte zraky k nebi a křičíte "Proboha, proč?"

 

 

  • V mužském mozku neexistuje specifické centrum řeči. Zeptáte-li se dospívající dívky, jaké to bylo na včerejším večírku, plynně vám odrecituje, co všechno se událo, co kdo komu řekl, jak se všichni cítili a co měli na sobě. Zeptáte-li se na stejný večírek dospívajícího hocha, odpoví vám: "Hm... dobrý."
  • Stresovaná žena mluví, aniž by přemýšlela, kdežto stresovaný muž jedná, aniž by přemýšlel.
  • Ženin verbální projev je nestrukturovaný. Žena může současně probírat několik témat a nedojde k žádnému závěru. Mluvení je pro ni jako nakupování
  • Žena, která se na sklonku dne rozhovoří, nechce, abyste ji přerušoval a navrhoval jí řešení problémů. Neočekává od vás, že budete reagovat, jen poslouchejte.
  • Pro mužskou společnost je sporadický hovor zcela přirozený. Tráví-li ženy čas společně a nemluví u toho, znamená to, že mají vážný problém.
  • Chce-li vás žena potrestat, přestane mluvit. Muži tomu říkají "terapie mlčením". Praví-li žena: "Už s tebou nikdy nepromluvím," neberte to na lehkou váhu.
  • Kdyby na místních úřadech rozhodovaly jen ženy, zakázaly by couvání a paralelní parkování vozů.
  • Chcete-li se vyhnout hádkám, nežádejte ženu, aby vás navigovala podle mapy. Nedokážete-li si mapu v duchu obrátit správným směrem, otočte si ji v rukách. Pro ženu je naprosto přirozené otáčet si mapu ve směru, kterým jede.
  • Požádá-li vás žena, abyste jí pomohl vybrat mezi modrými a zlatými botami, nedělejte to. Dáte-li jedněm botám přednost, zaručeně to bude špatně. Zeptejte se ženy, které si zvolila ona, podpořte ji a vysvětlete, proč si vybrala skvěle.
  • Sex je cena, kterou ženy platí za manželství. Manželství je cena, kterou muži platí za sex.
  • Milování je to, co dělá žena, zatímco s ní muž souloží.
  • Rozdělejte ženě oheň. Muži to dělávali po tisíce let a i dnes to působí romanticky.
  • Je skvělé být mužem, protože si můžete bez rozpaků kupovat okurky a cukety a jíst banány před partou zedníků.

Tak co, líbilo?  Těm nezadaným možná přinesou podnětné zamyšlení nad vlastními chybami, způsobené nepochopením druhého pohlaví a pro páry bude určitě zábavné hledat tam chování právě toho svého či té své:-))