Jste zde


Asyrské bezkontaktní masáže I
Ing. Vladimír Cvrk

Všechno okolo nás, co nás obklopuje, včetně nás samotných je v podstatě energie. Energie rozličného druhu:světlo, teplo, barva, zvuk, vůně to jsou energie, které je každý člověk vnímat, přijímat, zpracovávat a vyhodnocovat. Jsou ale energie- jako například vyzařování lidského těla ať už vlastního nebo druhého člověka, kde už velká část lidí tyto schopnosti má trochu méně rozvinuté a konečně jsou to energie myšlenky, přání nebo modlitby, které vnímá jen velmi malý zlomek lidí.

 

Pohybujeme se ve světě energií, které z větší části nejsme schopni vnímat, a už vůbec ne ovlivňovat. To je příklad televizního vysílání, signálů mobilních operátorů, spojovací sítě policie, hasičů, záchranné služby, vyzařování monitorů, mikrovlnných trub atd., atd. Není divu, že přibývá onemocnění, které na této planetě nikdy nebyly, anebo jen velice vzácně a ojediněle. Ale všechny tyto problémy mají jeden společný základ:energii.

Každá nemoc od té nejbanálnější až po tu prakticky nevyléčitelnou je vždy provázená změnou na energeticko -informační  struktuře, tedy konkrétně na jemnohmotném energetickém obalu každého organizmu. Tyto základní poznatky poznaly dávné civilizace Egypta, Indie i Číny. A kromě těchto center to byla oblast mezi řekami Eufrat a Tigris – starověká Asýrie – území dnešního Iráku.

Asyrská říše existovala zhruba v letech 1750 – 605 před n. l.  Největší  rozkvět  prožívala  tzv. Střední  Asyrská  říše v letech 1390 – 1080 př. n. l., kdy úspěšně bojovali s Babylonem. Tehdy byla na vrcholu architektura, obchod, umění, matematika, astronomie a také lékařské a léčitelské znalosti. Z té doby pochází i tvrzení, že Asýrie je kolébkou bílé magie. Po pádu Asýrie po roku 605 př. n. l. se Asyřané v malých skupinkách rozešli do mnoha: Persie, Arménie a později Ruska. Po staletích asimilace převzali jazyk, kulturu i náboženství hostitelských národů, ale zároveň  nezapomněli  na svůj původní jazyk, tradice, kulturu a také na léčitelské vědomosti.
To je odpověď na otázku, jak je možné, že se tyto léčitelské znalosti zachovali ještě po 2600 letech od zániku této starověké říše.
Neznámější léčitelskou asyrského původu je Jevgenije Juvaševna Davitašviliová, přezdívaná Džuna. To ona má největší zásluhu na zachování starých asyrských postupů a jejich znovuzavedení do léčitelské praxe. Naše prostředí se však od prostředí před 2600 lety dost liší, proto jsem provedl určité doplnění pohybů tak, aby odpovídala podmínkám dnešní doby.

 

Základy bezkontaktní masáže podle systému starověkých Asyřanů

Pod pojmem bezkontaktní masáž neboli také bezkontaktní bioterapie je souhrn různých pohybů rukou nad povrchem těla klienta. Klienta se dotýkáme pouze při 4 pohybech, a to: „Ukončení“ ,  „Křížové uzavření“, „Třecí pohyb“ a „Kontaktní přiložení rukou“. Pohybů je celkem 22, při vlastní bioterapii pohyby plynule přecházejí jeden do druhého. Klient většinou stojí před léčitelem (v případě, že je klient oslabený nebo má problémy delší dobu stát, může se posadit), dlaně otočené směrem k léčitelovi. Vhodné je před bioterapií odložit všechny prsteny, náramky a přívěsky. Je vhodné, aby oba, jak klient, tak léčitel byli bosí nebo aspoň v bavlněných ponožkách. Po dobu bezkontaktní masáže má klient zavřené oči, aby ho nerozptylovali pohyby léčitele, je vhodné použít vhodnou příjemnou relaxační hudbu, případně vonné éterické oleje nebo vonné tyčinky.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Vladimír Cvrk

Zaměření: Léčení pyramidální energií,relaxace a řízená meditace v pyramidě,Asyrské bezkontaktní masáže,dálkové vysílání léčivé energie,kurzy,přednášky,semináře

Kontakt: Špitálka 16,602 00 Brno, 776 340 763, www.pyramida.net

Web: http://pyramida.net

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více