Jste zde


Za svoje děti si můžete sami - za svoje rodiče si můžete sami
Štěpán Cháb

Za svoje děti si můžete samiPostav dům, zasaď strom, zploď syna. V téhle době nutno dodat – pořiď si půjčku. Kniha Larryho Wingeta se věnuje intenzivně položce třetí, tedy zplození potomka. Okrajově se věnuje samozřejmě i těm ostatním.

 

Z dítěte je potřeba udělat dospělého. Jistě, dá se to řešit i planěním, kdy dítě prostě vyroste, jinou možnost prakticky nemá. Ale abychom netrávili volné chvíle u soudu s delikventy, je třeba ukázat dítěti svět takový, jaký pravděpodobně je.

Winget žongluje v knize mezi inteligentním pojetím a diletantskou šmírou.
Prosté, ale důležité rady jako je poprosit či poděkovat, doplňuje radami, jak z vlastního dítěte vychovat dospělého poplatného této době. Co je na tom špatného? Možná právě ta doba, kdy roztrhat bližního svého pro vlastní prospěch je nejen v pořádku, ale i vyžadováno.
Dítěti je třeba předvést, že krádež je zlo, že zaplatit vlastní pohledávky je nutnost, že vražda je forma dost přihlouplé hry na silného.

Vychovat pro svět nového člověka, je zodpovědnost, která by se neměla svěřovat každému, kdo vlastní pohlavní orgány a chuť si s nimi hrát. Výchově dítěte by měla předcházet výchova rodiče. V knize Za svoje děti si můžete sami se vychovává rodič a jeho umění nezmršit vše, nač sáhne.

Kniha je americká. Statistické údaje, které si Winget vygooglil, jak sám přiznává, se tedy netýkají naší krajiny, která je tak zoufale plná dětských domovů. Dozvíte se, že Američané jsou vcelku hloupí lidé, kteří nečtou, nezdraví, kteří jsou permanentně v objetí psychofarmak a kteří co chvíli spáchají nějaký ten zločin, trestu neočekávaje.

Ve výsledku jsou pro nás zajímavé informace jen ty, které se týkají správného stolování a trestného tažení proti vlastnímu potomkovi. Winget nahlíží na tresty velmi sympaticky. Není nutné volat na sebe policii, když uštědříte dítěti jednu po zadku. Jak sám Winget inteligentně poznamenává – trest je to, co děláte pro dítě, nikoli dítěti.

Dítě, které vzejde zpod rukou Wingeta, by mělo být zodpovědné, slušné, mělo by se nechat zaměstnat a být společnosti ku prospěchu. Kolem sebe by mělo šířit jen pocit štěstí a spokojenosti. Na problémy by mělo jít s hlavou čistou a připravené čelit i prohře. Něco na způsob románové postavy. Vylhané a nereálné.

Celou knihou zní rada – věnujte se svému dítěti, vrátí vám to spokojeným životem. Nenahrazujte svůj vliv televizí, vyhoďte radši počítač z okna, než aby zastoupil vaši rodičovskou úlohu, buďte před dítětem sebou. Rady, které by se neměly udílet, ale být samozřejmostí.

Děti bez vzoru stávají se přítěží společnosti, jak tvrdí Winget, a ženou společnost do stále hlubších prohlubní.
Když se čtenář zaposlouchá pořádně do tónu knihy, zjistí, že Winget, pokud by se narodil v jiné době a jiné zemi, by se jistě stal eugenickým pracovníkem, který by dbal silně na čistotu rasy a sterilizaci nevyhovujících jedinců. Směs ras v Americe může člověka k takovému pojetí přemýšlení jednoduše svést. Vždyť implantovat jedno pojetí života na takové množství nazírání na život, musí nutně vést k neshodám. Je až s podivem, že jim to tam stále funguje.

Vydala Euromedia Group k.s., Ikar
http://www.bux.cz/knihy/106424-za-svoje-deti-si-muzete-sami.html
Koupíte v knihkupectví a na www.bux.cz
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno