Jste zde


Sanaya Roman: Žít s radostí
Mgr. Libor Čtvrtlík

První ze série knih dnes již světově známé autorky S. Roman "Žít s radostí" předznamenala skutečný kvantový skok v duchovní literatuře. Ačkoli jsem nezanevřel na nic, co jsem přečetl do té doby, musím říci, že tak silný zdroj inspirace a vedení, tak jemné pohlazení a zároveň nesmírná síla, která vámi prochází při čtení Žití v radosti, je pro mne osobně srovnatelná jen se třemi autory: N. D. Walschem (Hovory s Bohem), M. Nedělníkovou (Rozhovory s vesmírem, aneb: Neobvyklý dialog) a P. Mulfordem (Dar ducha).

 

Autorka je médiem pro entitu zvanou Orin, bezčasovou bytost, Mistra světla, vesmírného cestovatele, který prožil život na planetě Zemi, aby se lépe seznámil s prožíváním naší reality a pomohl lidstvu ve změně masových myšlenkových forem a vedl jej cestou urychlené transformace.


Ústřední myšlenkou Orinovy filozofie je výzva k opuštění našeho přesvědčení, že růst lze jen v utrpení nebo prostřednictvím těžkých zkoušek. Tato víra, dnes na naší planetě tak rozšířená, je zdrojem mnoha zbytečných krizí, frustrací a smutku. Jako alternativa je nabízena cesta otevření se novému, přijímání vyššího vedení, vytváření životního díla a realizace svého širšího potenciálu. Zejména práce na stále větší otevřenosti pro nové přístupy, myšlenky, pro nová překvapení, vztahy a zážitky znamená možnost jít cestou nejvyššího dobra, hojnosti a štěstí. Je to právě neustálá otevřenost novému, co nám umožňuje vyhnout se těžkým výzvám a poklesům. Utrpení ve svém životě totiž zpravidla neuvědoměle vytváříme právě proto, abychom si uvědomili, že nejsme v souladu s našimi hlubokými touhami, abychom se vrátili na cestu své nejvyšší radosti, svobody a životaplnosti.


Volba radosti, rozhodnutí pro život ve štěstí, rozhodnutí pevné a neměnné je prvním předpokladem pro cestu, kterou Orin nabízí. Toto rozhodnutí vychází z úcty sama k sobě, z ochoty milovat se. Nabízí se zajímavá paralela s výše citovanou M. Nedělníkovou (Rozhovory s vesmírem, aneb Neobvyklý dialog): "…bytost, která se opravdově miluje, jde cestou naplnění svých tužeb, dopřává si příjemností, naplňuje se štěstím. Taková bytost je schopná milovat, vydávat lásku nasycenou štěstím…taková láska je nejmocnější transformační silou…".


Cokoli, k čemu jsme připoutáni, vše co musí být "tak a ne jinak", jakákoli strnulá koncepce vyžaduje naší pozornost, neboť právě v těchto oblastech je nejvíce narušen náš vnitřní klid. Jsou to nejrůznější nepružná přesvědčení, která působí jako clona iluzí a nedovolují nám jít cestou naplnění a radosti. Orin nás vede k vnitřnímu míru, ke svému bytí, aniž by jsme ztráceli kontakt se světem, naopak: otevřenost novým formám a činnostem znamená větší kontakt s okolím a radostnější prožívání našich dní.


Kniha vede čtenáře k zamyšlení nad mnoha souvislostmi, nad mnoha "detaily", kterým věnujeme malou pozornost, a přitom jsou právě tyto souvislosti velmi cennými indikátory našeho pojetí světa a sebe sama. Jedním z nich je náš vztah k vlastnímu úspěchu, k tomu, co se nám podařilo, čím jsme dokázali projít. Mnozí z nás dosahují jeden cíl za druhým, ale nikdy se nezastaví, aby to uznali, procítili svůj úspěch, gratulovali si, nedopřejí si uznání za své výsledky. Pak nám schází povědomí o tom, čím jsme už dokázali projít. Jinou kvalitou, která je při četbě u čtenáře rozvíjena je schopnost s volností dávat sbohem starému, opouštět to s dobrým pocitem, protože jen tehdy může přijít něco lepšího, něco co je jasnější odpovědí na volání naší bytosti.


Nejrůznější dovednosti, jako měnit své pocity, rozpouštět zlost či depresi, čtenář získává na "stránkách ke hraní", které uzavírají každou kapitolu. Jde o velmi vzrušující cestu do sebe sama, když se učíte stále více milovat právě ty pocity, které nechcete zažívat. Ve světle vaší vlastní lásky se mohou účinně a trvale transformovat, zatímco reagujeme-li na ně s odporem, získávají nad námi větší moc.


Mimořádné je na knize "Žít s radostí" především znatelné energetické propojení s vyšší dimenzí, které se dále umocňuje následuje-li čtenář své vhledy a vnitřní vedení. Pocit naplnění samotnou esencí radosti patří k úžasným prožitkům při četbě. Jsem si vědom, že podobné zážitky mají lidé s různými knihami, záleží na typu informací, které jsou pro nás v daném čase důležité. Na druhé straně jsem přesvědčen, že Orin představuje pro mnohé úžasnou možnost najít svou cestu radosti a seberealizace. Je tomu mimo jiné i proto, že dává čtenáři svobodu, aby si vzal jen to, co je v souladu s nejhlubší částí jeho osobnosti.


Vydalo nakladatelství Šťastní lidé, s.r.o. rok vydání: 1997, 199 stran

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Mgr. Libor Čtvrtlík

Zaměření: duchovní transformace,
channeling,
integrální použití mozku,
Orin & DaBen

Kontakt: Kopeckého 1
Praha 6

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více