Jste zde


Proč si voda vybrala tak krutou daň?
Slávo Heřmánek

Důvodů je hned několik. Pomineme-li devastaci přírody u nás i ve světě, nastupuje zde několik jiných závažných skutečností. V první řadě je to neschopnost lidí vnímat určité znaky a znamení, nebo nechuť a obava toto znamení života vůbec přečíst. Myšlení lidí se stále ubírá materielní cestou a pokud se jich to netýká přímo, duchovní a mystickou sféru považují za něco co by jim mohlo ublížit. Z obav, neznalosti a neporozumění neznámého "světa" se raději tomuto tématu vyhýbají a neuvědomují si, že tím velmi riskují.

 

Děčín

Přitom jsme tu my, kteří tomuto mystickému "světu" rozumíme a ten kdo se nás přímo zeptá, dostane i přímou odpověď. Nikde jinde se lidé nedozví co je na cestě osudu čeká. Ve své knize také píši, že Vám mohu ukázat budoucnost takovou, jak si ji sami tvoříte, ale umožním Vám také současně vidět budoucnost takovou jaká pro nás byla vytvořena silami, které znají všechny naše skutky a to jak minulé, tak i ty budoucí. Současnost a přítomnost je bodem jejich tvoření. Každým okamžikem v prostoru času a každým svým činem tvoříme svou budoucnost. Potom tedy vše co se děje právě teď a co se stane v blízké budoucnosti záleží jen na nás. To, co se děje nyní jsme si vytvořili svými minulými činy a skutky a musíme tedy nést zodpovědnost. Zamysleme se nad svou minulostí a příznivou budoucnost si vytvořme především svým pozitivním myšlením a nápravou negativních skutků z minulosti. Je nutné si také uvědomit, že to vše, co prožíváte není dílem žádné náhody, vše je výsledkem zákona o rovnováze. A toto vše, je další důležitá skutečnost, kterou si musíme uvědomit.


Lidé mají ale krátkou paměť a brzy zapomenou na jakoukoliv tragédii. Opět se vrátí na tu cestu, která je pohodlnější a zdánlivě pro ně bezpečnější. Opět se ale spletou a dříve nebo později je postihne tragédie jiná.


Nevědomost přináší utrpení, nevědomost přináší žal a bolest. Proto informuji především ty, kteří mne znají a zvažují moje předpovědi a také se jimi řídí. Ten, kdo se zeptá, dostane odpověď. Ten kdo váhá a je přesvědčen že se mu nemůže nic stát, dopadne někdy velmi bolestně na tvrdou zem. Každý má právo se rozhodovat sám za sebe a nikdo nemá právo mu zasahovat do jeho práv. To, že se z nevědomosti potom dostává do obrovských rizik je opravdu jeho věc.


Praha

Proto, neposlouchejte a nevěnujte žádnou pozornost různým předpovědím a výkladům. Vždyť se Vám přeci nikdy nic nemůže stát a nic zlého Vás nemůže potkat. Jste přeci moderní a rozumní lidé a takové bludy Vám jenom znepříjemňují život. Je rozumnější se věnovat materialismu než duchovním věcem a věřit jen těm, které jste si zvolili aby rozhodovali za Vás.


Ten kdo nechápe, to jednou pochopí. Třeba hodinu před zkázou nebo smrtí ale věřte mi, pochopí. Přeji všem, kteří jsou přesvědčeni že se jim nemůže nic stát, aby se jim opravdu nic zlého nestalo. Ale nemohu to sám ovlivnit, jejich cestu určuje osud a ovlivnit ho mohou jen oni sami.


Dalším bodem a skutečností je to, že to co se stalo a ještě stane, je to také odrazem politické scény v této zemi. Vše vypadalo čisté a to pouze na povrchu. Protože politika nemá schopnost vyčistit ze vnitř sama sebe, zásah musel přijít z vnějšku. A to silou která k tomu byla nezbytně nutná. Všichni teď mají možnost vidět to co bylo skrývané pod rouškou. Politik je odrazem kvality celého národa a proto vinen je každý z nás. Jak se k tomu lidé nyní postaví, ukáže budoucnost.


Patřím k lidem na této planetě, kteří mají ten dar být pomocníkem všem těm, kteří tápou, aby poznali a věděli co a proč je čeká na cestě životem, aby poznali svou budoucnost a nemuseli později litovat něčeho jen proto, že nebyli připraveni. Kdo požádá o radu, dostane ji. Kdo zaváhá...





Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno