Jste zde


Proč 11. září loňského roku zažil New York svůj nejhorší den?
Slávo Heřmánek

Budoucnost - lákavá, tajemná, i když leckdy ne taková, jakou bychom si přáli. Kdo by však přesto nechtěl znát odpovědi na své otázky? Na ty naše odpověděl známý český jasnovidec Slávo Heřmánek.

 


Je naše republika vyvolená pro zrod nového Mesiáše (s vysvětlením proč ne i proč ano)
Ano, jako každá jiná. Ne proto, že nevyhovuje jeho nárokům.
Je tady. Narodil se z panny, je to žid, je chudý a učí se. Nenarodil se v zemi ve které je očekáván a nebude souhlasit s náboženskými dogmaty (vyvoleného národa ani s žádným jiným), a nebude mít slitování.
Přijde čas, a bojme se.Bude někdy objevená Atlantida?
Objevena je právě tak jak bylo předpovězeno.
Je rozdíl mezi tím něco objevit a něco se o tom dozvědět.Může jasnovidec vidět vše, co chce vidět, nebo na některé otázky Prozřetelnost odmítne dát odpověď...
Může, ale ne vždy odpovědi rozumí. Záleží na "šíři jeho vědomí".Jaké je Vaše vysvětlení toho, co se stalo loňského 11. září v USA a jak to bude vypadat dále...

USA se chová jako světový policajt a samozřejmě to co se stalo 11.září byla jenom odveta za letité činy celého národa. Amerika (ale i lidé kteří v obchodním středisku zahynuli), byli potrestáni za skutky, které v minulosti udělali. Aby byl někdo potrestán, musí být karmou určen vykonavatel a ten byl tentokráte terorizmus. Je zcela jedno, zda zabijí jednoho člověka, nebo tisíce, vidíme v nich nevinné oběti. Vždy je to vražda a stejný čin se trestá stejným činem. Když v USA někoho popraví, je to stejné jako když terorista někoho zabije bombou. Nikdo nemá právo soudit druhého člověka, protože nikdo mimo vyvolených, nezná důvod jejich činů, které jim byly karmou dány a je naprosto jedno zda se jedná o vraha nebo jeho oběť. Podle práva ovšem mohu tohoto "zločince" oddělit od společnosti, ale nemám právo ho trestat hrdelním právem, byť by udělal jakýkoliv skutek. Jediné co mohu, je na ně působit tak, abych tyto jedince, kteří jsou pro společnost nebezpeční, jakýmkoliv způsobem odradil od jejich myšlenek, nebo je převychoval a působil tak, aby se integrovali do společnosti ve které musí žít. Trest bohužel musím přenechat tomu, kdo nás řídí, tomu, kdo rozhoduje o našem životě. To, že někdo např. vraždil, mu bylo dané osudem, nebo-li karma ho vyvolila jako vykonavatele oběti, která musela podle svého osudu být potrestána smrtí.


Každý člověk má určen způsob smrti. V okamžiku smrti člověk vidí jisté tvary a pociťuje určité pocity které z velké části budou formovat, utvářet jeho nové zrození.


Když má být někdo zabit, je třeba aby to někdo vykonal, (utopit se člověk může sám a přesto je tímto skutkem karmicky trestán ).Tento vykonavatel z hlediska společnosti nebezpečný živel, se však už s tímto úkolem narodil.


Vykonavatel je karmicky trestán za to, že říká: "já jsem to udělal", ale neví, že to bylo uděláno skrze něj. (amplion nemůže říct, "já mluvím", ale je skrze něj mluveno a řečník o tom ví).


USA si vytvořila iluzi nedotknutelnosti. Celý její svět je "amerika", je ten nejlepší a nejdokonalejší a ignorovala vnější svět. Stačil potom zcela obyčejný muž, který se narodil v zemi o které Amerika ani neví kde leží a který se rozhodl Americe uškodit a dokázal to. Z pýchy Ameriky po pár hodinách zbylo několik metrů sutin. Obyvatelé USA si byli nuceni uvědomit, že nejsou ve vesmíru sami.


Protože číslo 11 je číslem zla, a je to jenom jeho polovina, lze očekávat další "trest", který doplní pohár hořkosti. Nikdo Vás ale nebude poslouchat upozorníte-li na jakákoliv nebezpečí. Z praxe vím, že jen velmi málo vlivných osob bere vážně různá upozornění. Ostatní si stále říkají, "jsem připraven, nic se mi nemůže stát". Chyba, právě to je velkým omylem. Upozorňuji na biologické zbraně, upozorňuji na jedy, varuji před dalším živlem, vodou.


Nelze potrestat toho, kdo se neprovinil a hoď kamenem ten, kdož jsi bez viny. Jsem zásadně proti jakýmkoliv násilnostem a mohu Vám říci, že jsem těsně před útokem a také po útoku na USA začal pociťovat velmi zvláštní pocity, které mi začaly později dělat zdravotní potíže. Nevěděl jsem co se to se mnou děje, a asi po 14-ti dnech jsem oslovil mého kolegu v zahraničí a svěřil se mu s těmito zdravotními potížemi. Musel jsem ho navštívit a asi po půl hodině mi řekl. "Jsi zasažen ohněm a tragédií." Přemýšlel jsem a na nic jsem nemohl přijít. Potom dodal: "už to mám", "mimořádně citlivě si vnímal osudy všech lidí kteří zahynuli v USA 11.září v obou budovách obchodního centra." "Nevnímal si jen hmotnou tragédii, ale především tragédii a osud těchto lidí v ohnivé tragédii." Musel mi tento blok odstranit, a vzápětí bylo opět zdravotně všechno v pořádku.


Nikdy se nepodaří mému klientovi vzít mi energii, nebo na mne jinak působit, pokud to sám nedovolím. To stále mám pod kontrolou, a jen já sám rozhoduji o tom, zda ten či onen, trošku mojí energie dostane nebo ne. Tato událost v USA byla ale tak silná, že jsem to neunesl a také se to ihned odrazilo na mém zdraví. Bylo to prostě silnější než jsem předpokládal a dokázal zpracovat.


Žijte a chovejte se k lidem tak, jak chcete aby se oni chovali k Vám. Zlo vždy plodí zlo, proto je nutností veškeré negativní činy okamžitě změnit na pozitivní, a nečekat že to za nás udělá někdo jiný. Neudělá a ani nemůže, jen my jsme karmou určeni dát mnoho věcí do pořádku abychom se vyhnuli životním překážkám a formovali si život budoucí.Pozn. redakce: Vážení čtenáři, pokud máte nějakou zajímavou otázku na p. Heřmánka, která by zajímala i ostatní čtenáře, napište nám ji prosím na náš redakční e-mail. Děkujeme. jitka.prikrylova [zavinac] esoterika.cz

30. května 2002Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Slávo Heřmánek

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: WWW: www.prekognice.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více