Jste zde


Karty zodpoví otázky z minulosti a ukáží budoucnost
Slávo Heřmánek

Nic se na tomto světě neděje bez důvodu. Většinou jsou lidem ty pravé důvody utajeny, a proto plno věcí pokládají za nesmysl.

 

Ano, mnoho věcí je lidem utajeno a proto pokud nejsou připraveni, mohou se dostat do neřešitelné životní situace. Proto existuji i já, kartář a jasnovidec, který Vám na váš dotaz vždy odpoví. Jsem zde, abych Vás upozornil na jakékoliv změny ve vašem životě, jsem zde abych Vám odpověděl na každou Vaši otázku a ukázal Vám správnou cestu. Ale nejsem zde ale proto, abych vám říkal věci které chcete slyšet.


Říkám po pravdě to, co každý z Vás na osudové cestě má. Záleží jen na každém jedinci, zda přijme či nepřijme radu kterou dostane. Nikoho nepřesvědčuji a nenutím. Ukáži několik směrů kterými můžete jít a vy si svobodně můžete vybrat směr, pro Vás ten nejschůdnější. Vlastními činy si tvoříme budoucnost, za pozitivní budeme odměněny, za negativní nám budou kladeny karmou do cesty překážky a to menší či větší.


Můj výklad budoucnosti z karet se nazývá Prekognice. Toto slovo znamená pohled či odhad budoucnosti. Prekognice nám tedy ukazuje budoucnost takovou, jak si ji sami tvoříme, ale umožňuje nám také současně vidět budoucnost takovou jaká pro nás byla vytvořena silami, které znají všechny naše skutky a to jak minulé, tak i ty budoucí. Současnost a přítomnost je bodem jejich tvoření. Každým okamžikem v prostoru času a každým svým činem tvoříme svou budoucnost. Potom tedy vše co se děje právě teď a co se stane v blízké budoucnosti záleží jen na nás. To, co se děje nyní jsme si vytvořili svými minulými činy a skutky, musíme tedy nést zodpovědnost sami za sebe, nikdo jiný to za nás neudělá. Přijměme tedy plody naší práce v minulosti a příznivou budoucnost si vytvořme především svým pozitivním myšlením a konáním. Je nutné si také uvědomit, že to vše, co prožíváte není dílem žádné náhody, vše je výsledkem zákona o rovnováze.


Vše, co končí, jednou muselo začít a vše, co právě teď začíná bude muset jednou skončit. Ještě než jsme se narodili, byli jsme obeznámeni se svým novým životem a přijali jsme ho jako to nejlepší, co pro nás v tomto světě může být, protože tím, že jej budeme žít tak, jak nám ho připravil někdo, kdo o nás ví vše a chce pro nás jen to nejlepší, budeme moci později chtít víc. My však stále bojujeme s něčím, s čím se bojovat nedá a proto prohráváme. Chceme budoucnost takovou, o které si my sami myslíme, že si ji zasloužíme.


Karty, kterých je buď 32 nebo i 36, rozložím do tzv. mystického kříže. Toto rozložení karet je u mne také první a poslední.


Každá karta má svůj symbol a význam, všechny karty souvisí spolu s každou kartou a v jejich celkové kombinaci je na deset tisíc odpovědí a vysvětlení. Chtěl bych vám říci, že bez určitého vnitřního vnímání, jasnovidectví a senzibility se karty vykládat nedají, potom je to jen hra s obrázky. Proto se nepokoušejte vykládat si karty na doporučení někoho jiného, který vás přesvědčuje, že vás karty vykládat naučí a že to může. Nemůže, a nemá to smysl, opravdu byste si mohli ublížit. Pro vás zdánlivě "špatné karty" mohou mít ve spojení s jasnovideckým vnímáním úplně jiný význam a smysl. Nechejte to těm, kteří jsou pro to opravdu vyvoleni. Člověk by měl mít také určitou čest a lidé musí mít ke svému kartáři jistou důvěru, tato osoba vás nesmí ničím rušit, zneklidnit nebo vyplašit a v žádném případě vám nesmí ublížit, jak to někteří nazývají, "uřknutím". (Uřknutí je vlastně jen předání negativní energie nebo negování energie pozitivní a člověk potom koná zmateně a nepochopitelně.) Nepsaným zákonem je nikdy neublížit vědomě či nevědomě.


Na každém z Vás vidím auru a t.z. informační pole, ve kterém je napsané téměř vše z vašeho života a skutků, včetně datumu smrti. Porovnávám potom s výkladem karet zda informace které "vyzařujete" jsou správné, pravdivé a dostatečné. Z celkového obrazu Vám potom naznačím co napravit nebo upravit ve vašem životě aby se začaly určité věci plnit, nebo aby se Vám třeba splnil Váš životní sen.


Patřím k lidem na této planetě, kteří mají ten dar být pomocníkem všem těm, kteří tápou, aby poznali a věděli co a proč je čeká na cestě životem, aby poznali svou budoucnost a nemuseli později litovat něčeho jen proto, že nebyli připraveni.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Slávo Heřmánek

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: WWW: www.prekognice.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více