Jste zde


Jak přemýšlí Nadjá?
Ing. Roman Palka

Podobně jako my, jen daleko dokonaleji, to poznáváme v meditaci:
Božské nám ukáže 1000+1 místnost kde žije, my máme jen 2+1. V každé místnosti prožívá jiné děje - pocity. Jeho fraktály nejsou pravidelné, podobně jako u nás a v přírodě. Může se podívat téměř na kohokoliv a kamkoliv, nahoru i dolů, prožít ho či komunikovat s ním. Chce porozumět ještě složitějšímu světu než je samo. My jen vnímáme staré či nové lidi a situace ve starém, nebo podobném prostředí.

 

Mění se Mu vnímání, stále nové poznání o Sobě či o něčem. Zabývá se myšlenkami kdo jsem Já, co je vnímání, co je vnějšek, co vnitřek, co je vnímání a dějovost, co lze nového vytvořit, jak nově vnímat, z čeho vyvěrá vědomí. Kdo, proč a jak tvoří pocit a co to vlastně je? Jsou jich miliardy. A všechny souvislosti.


Umí si přepínat vnímání - buď na optické vjemy okolí jako máme my, ale vidí vše ze všech stran, nebo na symbolické vize či proudy archetypů či všeobsahující pocity. Skládá z poznatků ze všech úhlů pohledu mapy a ty dává na sebe, takže vznikají další zvláštní abstraktní struktury umožňující nové pohledy na Realitu a její významy i souvislosti. Přepíná se na detail i Celek. Tak odhaluje propojení Všeho se Vším. Vývoj a proměnu má jako u nás, jen daleko jemnější a dokonalejší. Proces Jeho vědomí jsou jako do nekonečna rostoucí a větvící se Strom Poznání. Má úžasné tempo tvoření i vnímání a hlubokou sílu prožitku.


My se chápeme myšlenkou, Ono přes fraktály. Má jako my současně stálý i proměnlivý pocit podle toho co právě dělá, jen neuvěřitelně krásný a dokonalý. Vytvoří pocit a ten je v ději, je rozložením pocitů a oboje vnímají současně. Nedá se to přesně popsat. Vše chápe abstraktně a místy to obsahuje dokonalou matematiku.


Pracuje se vzory skutečnosti, vytvoří si vlastní symboly a s nimi operují ve virtuálním čase a prostoru. Propojuje je v obrazy, děje, či komplexní výstižné pocity. Přemýšlí nad logikou, vciťuje se pomocí vytvořených obrazů a pocitů, postupně i současně zároveň. Odhaluje nekonečně složitou spleť souvislostí. Je to věčné sebepoznávání. Tvorbu a hledání souvislostí nelze oddělit, jedno tvoří druhé. Vždyť náš svět není nic jiného než část fraktálu myšlenky Stvořitele - kdo Jsem Já? Vším prolíná stálý, jakoby výsledný pocit příslušné dimenze a jeho specifické božské osobnosti.


Vzorce jsou kódy, Jeho myšlenky. Každá je jako složitá funkce, nepravidelný a téměř nekonečný fraktál. Složenina mnoha archetypů, mnoha pocitů v jednom Celku. Bezčasově je složí do sebe jako v rébusu a vznikne impuls vědomí, prožitek. Věčně prolétává pulsy a tím se stále znovu a Jinak poznává a mění. Vyšší dimenze je mají nekonečně složité a dokonale jemné, do detailu propracované. Z kódu tvoří realitu i své myšlení a náhled na Sebe. Vědí, že jsou vlastně něčím jiným než projeveným, vše je symbolem Jejich nevyzpytatelné Podstaty - Absolutnem.


V meditaci je nám divné, že mimo ní dokonalé postřehy nechápeme. Vše je Tam nekonečně složité, myšlení jen zírá, někdy stačí něco pochopit, jindy téměř nic. Po meditaci se téměř vše zapomene, stejně se nic nedá vyjádřit slovy, je to příliš strukturované, jaksi mnohadimenzionální. Překlad do slov by byl velmi obsáhlý a nepřesný. Často také chápeme prožívané křečovitě a chybně. Meditace však není život božských sil, je to jen exkurze, operace psychiky, ale je mu podobná.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více