Jste zde


Z tantrické dílny
Monika Budilová

O tom, co je to vlastně ta „tantra“ se vedou debaty a píší knihy. Pohledy a pojetí tantry se různí. Dalo by se skoro říct, že každý člověk pod tím pojmem vidí něco jiného. Neobyčejný sex, duchovno, meditaci, střídání partnerů, hluboký mystický zážitek s milovaným člověkem, techniku k práci s kultivaci sexuální energie, životní cestu...

 

Na jednom setkání studentů školy Skydancing Tantra jsme dostali pozvání napsat, co pro nás znamená „tantra“. Většina z nás už je s tantrou spjata delší čas a tak jsme se vydali hledat srozumitelné a pokud možno jasné vysvětlení, co to vlastně je. Podle vlastní zkušenosti.

„Tantra podporuje a uctívá všechno, co patří k člověku. Používá metody k očišťování a uvolňování sexuální energie, které vedou k její vědomé integraci. Dává jemně a s respektem podporu na cestě od problémů k potěšení.“

„Přirozené propojení dvou energií s možností neomezených hranic a otevřeným srdcem pro vědomé přijímání a dávání. Vytváří bezpečný prostor pro přirozené reakce. Pozoruji, následuji, podporuji, nehodnotím.“

„Tantrická praxe vede člověka do kontaktu se svou vlastní energií, pocity a tělem. Nepoužívá plán, ale záměr. Umožňuje člověku uvědomit si své hranice a hrát si s nimi (ano/ne/počkej). Hledá hravost a potěšení. Vytváří prostor pro přijetí místo posuzování. Rozpouští konvence a učí odpovědnosti za sebe a to, co se děje. Probíhá v bezpečné atmosféře, což umožňuje otevřít se své zranitelnosti. Zve do živosti oproti klasickým přístupům, které vedou spíše do relaxace.“

„Uznání a přijetí všeho, co je, tedy uznání a přijetí bez posuzování a strachu.

Nastolení nebo obnovení proudění energie. Technika je v tomto procesu druhotná, mnohem důležitější je vědomí a přijetí.“

„Je to otevřené a kreativní prostředí, kde záměrem je co nejvíce vědomě následovat a budovat energii a vést do stavu potěšení, kontinuální radosti a uvědomění si sexuální podstaty našeho bytí. Snažíme se najít větší živost, otevřenost k přírodě, vesmíru a kontaktu s naším duchem. Nelpí na cíli, jde o napojení se na přirozený a spontánní vývoj, kde člověk následuje energii tam, kam chce jít. Nabádá nás k vědomému rozšiřování našich hranic, k přijetí a následování naši vlastní autority. Problémy nepatologizuje, ale překonává je hledáním a následováním našeho nejvyššího potenciálu potěšení.“

„Tantra je výborný základ pro duchovní rozvoj, protože je celostní a dobře rozvíjí uzemnění v 1. a 2. čakře, které jsou výborným odrazovým můstkem pro cestu k Bohu a nirváně.“

„Tantra je cesta od tématu PŘEŽITÍ k rozhodnutí JÁ BUDU ŽÍT, MÁM PRÁVO NA ŽIVOT a toto transformuje na TĚŠÍ MĚ ŽÍT.

„Tantra používá techniky k pochopení, procítění a prožití přítomného okamžiku bez očekávání, bez cíle, bez morálky a bez konvencí. S porozuměním, přijetím a odpovědností“

„Tantra je jedno z mála skutečně celostních učení, které přijímá sexualitu jako stejně důležitou, přirozenou i posvátnou součást lidství jako ostatní stránky života. V tantrické praxi je člověk zván k osobní zkušenosti, díky které si může uvědomit všechny aspekty své osobnosti, prožít je, stát se víc sám sebou a být přítomný ve svém životě. Může být díky tomu více svobodný a užívat si života a potěšení. A z tantrického pohledu je právě potěšení klíčem, který nás vede.“

„Co pro mně znamená tantra? Není to ani cvičení ani gruppen sex, je to setkávaní muže a ženy - mužské a ženské energie - v lásce, porozumění a moudrosti. Ono setkávání může být jakékoliv – sex, masáž, pohled do očí, dotek, slovo. A když z toho vznikne něco nového, co zúčastněné obohatí, je to OK. Když ne, obohatí je to taky. Tantra je vlastně symbolem fungování světa a všeho vůbec – věčný tanec muže a ženy.“

„Většinou sexualitu používáme v souvislosti s touhou – a to je stažení, soustředění na výsledek, potřeba uspět, vybít energii. Je to akt agrese a nedosažení cíle vede k potlačení touhy a utrpení. Tantra přesměrovává do vlastního potěšení, které je čisté, nevinné a otevřené životu. Každý člověk je sobě zdrojem svého vlastního potěšení a tantra je cesta k tomu zdroji.“

„Tantra vychází z faktu, že životní energie je sexuální. Základním učením tantry je používat svou sexuální energii ke zvýšení svého životního potenciálu.“

„Člověk může svou sexuální energii vyjadřovat mnoha jinými způsoby než genitálně. Může ji používat jako projev svého srdce, jako radost, projev energetického těla, vědomí ...“

„Jediný, kdo zná odpověď a cestu je každý sám za sebe. Naše srdce jedině zná pravdu“
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Monika Budilová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více