Jste zde


Sex, láska a životní potenciál
Monika Budilová

Jak může mít sex větší potenciál pro život než jen krátkodobé genitální uspokojení vzrušení v orgasmu nebo oplodnění?

Sexualita je největší silou v životě. Z této síly jsme se narodili a čerpáme z ní celý život. Je to pramen naší životní síly.

Sexuální neboli životní síla je jediným obnovitelným zdrojem naší energie, který si nosíme všichni v sobě, na dně pánve. Tento zdroj funguje v širším spektru, zasahuje mnoho oblastí našeho života vedle genitálního sexu.

Kontakt se zdrojem životní síly má vliv na tvořivost, plodnost, radost, vědomí sebe a hodnoty, což velmi úzce souvisí s materiální hojností a vztahu k penězům. Souvisí také s naší přirozenou, instinktivní schopností reagovat v ohrožení a konečně být si vědom svého práva žít svůj vlastní život, svoje vlastní sny.

Ve chvíli početí se plod nachází v rezonanci, v plynutí s tímto zdrojem. Je v této energii obsažený celý a tento stav se dá nazvat „bytí v blaženosti“. V průběhu prenatálního vývoje, porodu a během dětství, dospívání získáváme „normy“ chování, které přeformují tuto základní rezonanci a člověk ztrácí kontakt se svým přirozeným potenciálem. Příkazy, zvyky, omezení, postoje a přesvědčení vedou více či méně ke stavu ohrožení vlastního způsobu existence a v těchto podmínkách dochází k zablokování spojení mezi zdrojem životní energie a srdcem – tedy naší schopností milovat, i větší částí našeho mozku, která souvisí s vnitřní moudrostí. Toto zablokování může krátkodobě, částečně či dlouhodobě způsobovat, že se životní energie jakoby přesouvá z potenciálu žít na pudový instinkt přežít. Tento přesun vyvolává v životě pocit nenaplněnosti, frustrace, oddělenosti, potřebu hledat naplnění v jiných lidech, v práci, alkoholu, drogách nebo jídle. Člověk vlastně hledá chybějící potenciál blaženosti bytí. Způsobuje hromadění vzteku nebo lítosti, sklony k násilí a agresivitě. Tento přesun je v běžném životě pouze částečný nebo momentální. Úplný způsobuje celkovou ztrátu citlivosti a nastává například ve válce nebo při těžkých traumatech, kdy je člověk v extrémním existenčním stresu. Takový člověk pak prožívá sexuální kontakt jako pudový akt za účelem přežití, zachování života  – tedy rozmnožení se nebo vybití nashromážděného napětí, které pramení z existenčních strachů, způsobujících stres. V případě, že je zablokován i tento pohyb (například ztrátou smyslu života), může vést k chronické únavě, depresím, impotenci nebo i neschopnosti prožívat milostný vztah.  Takový člověk je téměř 100% zaměřený na výkon a je oddělený od prožívání vlastního života. Je to vlastně dokonalý a ovladatelný robot.

V sexu se projevuje oddělenost také zaměřením na výkon jakoby náhražkou za prožitek lásky a plného potenciálu milování. Své pohlaví tak v podstatě v tu chvíli člověk využívá pouze k příjemnému, úžasnému „sexuálnímu úkonu vyprázdnění“ nebo k močení.

Ve školách se učíme číst, psát, počítat, obchodovat, řídit firmy ... Jak tedy ale nakládat se zdrojem životní energie, se sexualitou? Praxemi práce se sexualitou jsou vedle dalších tantra, techniky podporující změnu osobních postojů, prožitkový tanec, dechové meditace, tantrické a tao masáže celého těla včetně pohlaví, a probouzení moudrosti našeho těla.

 

Tantra je cesta od tématu PŘEŽITÍ k rozhodnutí JÁ BUDU ŽÍT, MÁM PRÁVO NA ŽIVOT a toto transformuje na TĚŠÍ MĚ ŽÍT. Má mnoho směrů, které vedou od problémů k hledání potěšení. Používá metody k očišťování a uvolňování sexuální energie k její vědomé integraci do všeho, co se děje.

Řeč našeho těla je klíčem k objevování  potenciálu, který v sobě máme. Potenciálu pro pozornost, pro vědomí, schopnosti uvědomit si, co se uvnitř a kolem nás děje. Jung říká: „Pokud se nějaká vnitřní situace nestane vědomou, jeví se nám navenek jako osud.“

Podstatou je najít svou cestu k prožitku a následování vnitřního pohybu, který nám umožňuje „být“ spíše než „dělat“. Vnitřní síla života je v každém člověku, ať je jakýkoli, dělá cokoli a nachází se v jakémkoli zdravotním stavu a rozpoložení. Díky uvedeným technikám můžeme jít přímo ke zdroji naší životní síly, nabrat podporu a nasytit se pro okamžiky každodenního potřebného života. Když necháte svou vnitřní sílu tančit v těle, začnete ji dýchat do celého těla, můžete se stát svědky vlastní tvořivosti, probouzení živosti. Místo následování naučených postojů, vaše tělo hledá svou vlastní cestu, vlastní projev rezonance se zdrojem životní síly. Místo převzatých a naučených postojů nahlédnete svůj vlastní směr plynutí svého života. Začnete surfovat na úžasných vlnách vlastní energie. V prožitku základní životní energie se rozpouští překážky, nashromážděné mezi sexualitou, láskou a spiritualitou. Teprve toto spojení nabízí naplnění celého potenciálu života.

V krajině našeho těla mezi nohama, které se říká pánevní dno, se nachází tři klíčová místa ke kontaktu se zdrojem životní síly. Je pohlaví, perineum (hráz, kořen) a rozeta (anální otvor). Celé tělo, i tato část si „pamatuje“ všechno, co jsme od početí prožili. To krásné i to, co nás ohrožovalo. Pamatuje si i všechny „přesuny“ živosti k pudu přežít. Když máme problém s tělem, například se zádama, zajdeme si na masáž, kde bolest uvolníme. Stejně tak funguje i tantrická masáž. Nabízí tělu a zejména pohlaví, perineu a rozetě nový typ doteku, který není zaměřený na výkon ani na erotické vybití energie. Je to dávající dotyk, který pomáhá přijímajícímu prozkoumávat paměť každého milimetru na dně své pánve a uvolňovat překážky, které blokují proudění životní energie. Praktik tantrické práce s tělem pak podporuje a učí přijímajícího, jak si pomocí dechu tuto uvolněnou sexuální energii nechat kolovat v těle, jak ji propojit se srdcem a moudrostí. To vede k rozšiřování naší kapacity v jakémkoli potřebném směru našeho života. Tímto se sexuální energie stává životní energií.

Žijeme v čase, kdy se můžeme probudit a rozšířit svoje vědomí, měnit svoji realitu a svobodně volit, jak prožijeme svůj ŽIVOT. To, jak jsme vědomí nám dává svobodu se rozhodnout pro koho nebo pro co pracuje naše energie.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Monika Budilová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více