Jste zde


Zdravie a Qi II.
Robert Urgela

V tejto fáze riešime spory mávnutím rukou, odchádzaním z kontaktu, odovzdanosťou , zrieknutím sa, plačom, alebo aj ostrým smiechom, čo sú prostriedkami hlbšieho vchádzania do uzavretia. Svoje problémy si spôsobujeme sami, vytváraním protirečení medzi svojim vnútorným nastavením a prejavovaním sa smerom von. Ak vo svojom vnútri cítime niečo iné než to čo prejavujeme, klameme sami seba, ideme sami proti sebe, proti svojmu životu. S obľubou maskujeme svoj vnútorný stav, svoje pocity, a smerom von vyjadrujeme iné správanie, ktoré nie je s nimi v súlade. Spoločenské normy, morálne zásady, sila kolektívu, náboženské, etické a iné predpisy, sa stávajú merítkom správania a jednania navonok.

 

Snaha o dodržiavanie "správnej" výživy, očakávaní okolia, príkazov a zákazov, kódexov, morálnych zásad, napodobňovanie vonkajších vzorov , hoci aj svätých mužov, osvietencov, prorokov, je vnucovaním výsledkov istých stavov z hľadiska intelektu, v rozpore s našim vnútorným stavom, s našimi potrebami. Existuje miera možnosti rozporu týchto dvoch prostredí. Po istú individuálnu hranicu, organizmus dokáže nastoliť narušenú rovnováhu, obnoviť energetický kolobeh, navonok neochorieme. Ak prekročíme mieru možnosti našej energetiky , nastáva stav patológie, na úrovni vonkajšieho tela sa objavujú sa choroby . Snaha byť niekým iným než v skutočnosti sme je zaručenou cestou k vytvoreniu chorôb. To čo cítime je signálom vnútorného nastavenia, vnútorných energetických procesov. Buďme sami sebou, nechcime byť iným. Ak cítime hlad najedzme sa, ak sme večer unavený, choďme spať. Ak na nás niekto zaútočí a cítime potrebu brániť sa bráňme sa. Buďme v súlade so svojim stavom. Nechoďme proti sebe samému a nepočúvajme výzvy čo je dobré a čo je zlé, ako je treba konať a ako nie, milovať svojho blížneho, byť súcitný alebo láskavý ak to nie je v súlade s našim stavom. Jednajme tak ako to cítime zvnútra. Iba tak bude náš vnútorný Kozmos v súlade s našim vonkajším Kozmom.


Choroby sú prejavom vnútorných rozporov. Zrkadlia vnútro človeka vo vzťahu k vonkajšiemu. Perfektné zdravie je obrazom súladu a choroba obrazom rozporu vnútornej a vonkajšej podoby človeka.


V prvom rade sa naučme zjednotiť so svojim vnútorným nastavením. Dovoľme aby sa vyjadrilo v našich myšlienkach, názoroch, skutkoch, slovách, v našej strave, hudbe ktorú počúvame, v celom vonkajšom svete. Ak zmeníme svoj stav , zmení sa aj vonkajšie. Ak ho zmeníme na stranu otvorenia, bude pre nás zdravá iná strava, budeme hovoriť inými slovami, bude nám blízky jazyk evanjelií, prorokov, svätcov, budú v súlade s tým čo cítime. Nezávisle od nášho intelektu, sa objavia emócie lásky a šťastia.


Dokonalá rovnováha procesov, medzi našim vnútorným a vonkajším telom, znamená dosiahnutie stavu nesmrteľnosti a múdrosti . Jin sa vyrovná jangom, pohyb vnútorného sleduje pohyb vonkajšieho. Vonkajšie telo sa stáva silným. Svaly, šľachy, kosti aj vnútorné orgány dosiahnu pružnosť, uvoľnenosť, čistotu a kondíciu. Vnútorné procesy sa zjednocujú s vonkajšími. Východný spôsob nazerania a myslenia, rieši problémy rozporu vnútorného a vonkajšieho sveta zrkadlovým spôsobom k západnému riešeniu. Kým západ formuje okolité prostredie, východ sa zameriava opačne. Meniacim s vonkajším podmienkam prispôsobuje svoje vnútorné prostredie. Ak si chceme zachovať svoje zdravie, rovnováhu a ísť cestou rozvoja, svoje problémy riešme východným spôsobom, smerom zvnútra. Dlhodobá snaha o formovanie sveta okolo nás, vytvára vnútornú tvrdosť, pevnosť, nemennosť našej energetickej podoby. Účelom formovanie smerom zvnútra je reorganizácia energetických procesov


. Nastáva zmäkčovanie starých bioenergetických väzieb a vytváranie nových. Pružnosť energetického priestoru narastá. Vonkajšie telo ho nasleduje, vnútorné orgány, svaly, šľachy získavajú elasticitu, uvoľňujú svoje napätie. Staré energetické väzby sú nahradené novými. Stav spojený s obmedzením možností energetického pohybu i pohybu vonkajšieho tela, sa nahrádza stavom s rozšírenými možnosťami. Životný priestor narastá. Podmienkou vzniku harmonických energoinformačných väzieb, radostných emócií, zdravých orgánov a silného tela, je odstránenie vnútornej tvrdosti, nemennosti, obmedzenosti. Tak sa môže vytvoriť nová postupnosť energetických vzťahov. Ak chceme cítiť pocity šťastia, musíme pre to vytvoriť vnútorné podmienky . Pre dosiahnutie emócií radosti na jednej strane, alebo pokoja a blaženosti na druhej strane, je potrebné splniť zodpovedajúce vnútorné energetické podmienky. Aby sme mohli prijímať vonkajší svet , musíme sa rozšíriť zvnútra. Inak ho budeme odmietať.


Nech má podobu oponujúceho spoločníka, fyzikálneho poľa, alebo aktivity v podobe fyzickej námahy. Ak vnútorne nie sme pripravený fungovať vo vonkajšom prostredí, oponujúci spoločník nás bude uzatvárať, budeme ho popierať. Naše vnútorné konštrukcie narazia na konštrukcie oponenta, ktoré presahujú rámec ich možností a naoko negujeme jeho. V skutočnosti však nepopierame človeka ktorého nevieme pochopiť, ale negujeme sami seba, popierame a blokujeme svoje už aj tak dosť zúžené a obmedzené možnosti. Každým sporom, každou hádkou , odmietaním a poukazovaním na nedostatky, omyly, chyby, hlúposť druhých, potvrdzujeme svoje vlastné obmedzenie v uzavretí a neschopnosť akceptovať iné variácie , iné možnosti než ktoré poznáme . Fyzikálne polia presahujúce naše zúžené energetické prostredie v nás zosilnia vnútorný boj. Aktivita, pohyb nášho tela vo vonkajšom svete, svalová námaha, nás budú unavovať, vyčerpávať , budeme sa cítiť slabí.


Ak je naše srdce nedostatočne pripravené na energetické otvorenie sa smerom von, otváracie signály vonkajšieho sveta, v nás budú vyvolávať pocity úzkosti a strachu. Pocity smútku sú signálom nepripravenosti pľúc prijímať vonkajší svet. Ak energetické signály vonkajšieho sveta, prekročia možnosti rozsahu energetického priestoru orgánu pečene, objavia sa pocity hnevu a nenávisti. Vrásky, šediny, ochabovanie svalstva, sú znamením zužovania vnútorného Kozmu. Vonkajší svet, vrátane nášho fyzického tela, sa stáva pre nás nepotrebným, telo slabne a starne.


Energetický priestor vnútorného Kozmu nezodpovedá zákonom svetelného spektra, nie je to priestor z pohľadu nášho vonkajšieho videnia. Podlieha iným zákonom - bioenergetických väzieb. Zodpovedá za našu pružnosť , mieru tolerancie, zhody alebo rozporu vo vzťahu k energo-informáciám vonkajšieho sveta. Čím viac sa jeho hranice zužujú, tým menej bude človek schopný vyrovnávať sa s udalosťami a javmi vo vonkajšom svete. Tým bude nachádzať menej zhody, či na stranu uzavretia, alebo otvorenia. Začnú mu vadiť veci, ktoré mu dovtedy nevadili. Naše stiahnuté orgány môže šokovať výkyv na ktorý nie je pripravený. Na stranu jang napríklad v podobe správy o veľkej výhre. Rovnako aj nadmerný jin, napríklad správa o strate niekoho alebo niečoho vnútorne vzácneho, hodnotného.


Nepripravenosť vnútorného kozmu realizovať sa vonku, a rovnako nepripravenosť realizovať vonkajšie vo vnútri, obmedzuje možnosti organizmu. To ľahko môže viesť k prekročeniu jeho možností. V tom prípade vzniká bolesť, objavujú sa pocity úzkosti, neznášanlivosti, vytvárajú sa konflikty a choroby. Bolesť je signálom vo vedomí oznamujúcim prekročenie mantinelov. Kedy vnútorný jin nezodpovedá vonkajšiemu jin, alebo vnútorný jang nezodpovedá vonkajšiemu jang.


Ak prekročíme svoje možnosti z pozície pohybového aparátu, poškodí sa nám niektorý sval, šľacha alebo kĺb. Dochádza k k obmedzeniu pohyblivosti, spastickému, kŕčovitému stiahnutiu, natrhnutiu, zápalu alebo inému zraneniu. Ak prekročíme hranicu energetických možností cievneho systému, nastane strata pružnosti cievnych stien, ukladá sa cholesterol, alebo sa objavujú poruchy cirkulácie. Pri prekročení rozsahu energetického rozpätia na niektorom orgáne, sa obmedzí jeho funkcia, sťahuje sa, tvrdne a postupne stráca schopnosť otvárania sa a uzatvárania. Ak dôjde k obmedzeniu možností na úrovni nervového systému, objavujú sa potiaže s nervovosvalovou koordináciou až ochrnutia, parézy, dysfunkcie CNS. Inokedy sa obmedzuje hranica možností zrakového alebo sluchového aparátu. Pozeráme ale nevidíme a počúvame ale nepočujeme. Slabne nám zrak alebo sluch.


Výrazy ako : "mám už toho plné zuby", alebo "pohár trpezlivosti sa prelial", zľudoveli. Vyjadrujú stav, kedy miera vnútorného, vzhľadom k vonkajšiemu sa naplnila. Vtedy strácame súlad s vonkajším prostredím, napr. s partnerom v diskusii. Prekračujeme hranicu tolerancie. Ak prekročíme mieru zhody vnútorného a vonkajšieho Kozmu, začneme popierať, negovať, odmietať to, čo prináleží vonkajšiemu. Napríklad popierame časť svojho tela na ktorej sa prekročila miera zhody. Narazená ruka prestáva plniť svoju úlohu vo vonkajšom svete. Popierame svoj rečový aparát, tým nám prestáva slúžiť - navonok sme zachrípnutý. Ak sme prekročili svoju mieru prostredníctvom molekukárneho systému, použitím alkoholu, prestávame mať záujem o vonkajší svet, odmietame všetko prichádzajúce zvonka, a odmietame aj vlastné fyzické telo, ktoré nám prestáva plnohodnotne slúžiť. Ak sme v sociálnom kontakte prekonali mieru svojej tolerancie na energetickej úrovni, odmietame svojho oponenta, v myšlienkach ,slovne aj skutkami. Keď uchopíme rukou žeravý kov a popálime sa , popierame miesto kontaktu oboch prostredí, naša pokožka prestáva dočasne plniť svoju úlohu.


Niekto môže piť ľadovú vodu a nestratí hlas, môže dosiahnuť extrémnu flexibilitu v kĺboch a nezraní sa, alebo môže rukou chytiť žeravý kov a nepopáli sa. Má rozšírenú hranicu rovnováhy vonkajšieho a vnútorného prostredia. Miera možností jeho energetického priestoru je široká. Vo vonkajšom svete hľadáme potvrdenie svojho stavu. Všetko čo počujeme, vidíme, vnímame prostredníctvom zmyslového aparátu, je odrazom seba samého v javoch, veciach vonkajšieho sveta. Ak nachádzame zhodný priestor, nastáva súhlas, ak nie odmietanie. V sociálnej energetike, v tom čo nazývame vzťahmi medzi ľuďmi, človek v chronickom uzavretí nachádza súlad za predpokladu, že mu je ulahodené, je mu vyslovený súhlas s jeho názormi a myšlienkami. Za tohto predpokladu vyjadruje uznanie a podporu aj on, nastáva zhoda názorov. V prípade opačného názoru sa obáva o stratu svojich istôt, ktoré začína brániť. Nie je ochotný opustiť svoje pozície, pripravuje sa na boj. Chce zmeniť vonkajší svet na svoj obraz.


Vo vzťahu svojho vnútorného a svojho vonkajšieho, nastávajú rozpory a vzniká vnútorný boj vtedy, ak vo vnútri prevláda jang a vonku jin, alebo naopak vnútorný jin odporuje vonkajšiemu jang. Podmienkou čistého, plného zdravia je striedanie úplných a čistých fáz otvárania a uzatvárania, na celkovej úrovni, ako aj na jednotlivých častiach a funkciách organizmu súčasne a v zhode. To znamená striedanie stavov čistého jangu bez prímesí jinu a naopak. Dysbalancia nastáva v prípade, ak jedna časť organizmu smeruje na stranu otvorenia a zvyšná na stranu uzavretia. Napríklad ak naše pĺúca majú obmedzenú energetickú pružnosť, sťahujú sa do stavu uzavretia a zvyšok organizmu nastupuje do fázy otvorenia. Chorobné príznaky budú tým prudšie a ničivejšie čím bude intenzívnejší rozpor na energetickej úrovni. Choroba je výsledkom našej interakcie so sebou samým. Je zaslúžená, tak isto ako je zaslúžené zdravie. Je signálom upozorňujúcim na to, že ideme proti sebe, že klameme seba samého. Príroda ukazuje na rozpor, keď sa protivíme jej zákonom. Obnoviť jej poriadok vo svojom vnútri môžeme napr. fytoterapiou, akupunktúrou, masážami, dietoterapiou. To však znamená len korigovanie nesúladu. Odstrániť príčiny dysbalancie môžeme len zvnútra, zapojením svojho vedomia - mysle.


Ako riešiť rozpor medzi vnútorným nastavením a vonkajšími podmienkami, učia východné metódy sebaregulácie. Nevychádzajú z pôsobenia a ovplyvňovania vonkajších , ale vnútorných okolností. Vyrovnávanie nerovnováhy smerom zvnútra, umožňuje stať sa , pri zachovaní plnej aktivity, zdravia a radosti zo života nezávislým od vonkajších podmienok. Človek môže objaviť zmysel svojho života a zároveň získať bezprostredné poznanie zákonitostí ktorými sa riadi celý Makrokozmos a čo je z pohľadu človeka podstatné, aj jeho vlastný život.
Úryvok z knižky Zdravie a Qi, Fontána Olomouc, Robert UrgelaHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Robert Urgela

Zaměření:

Syntéza umení kláštorov východného typu v ich pôvodnom význame: Stimulácia 7 opôr, Meridiánový Qikung, mnohopolárna jóga, reflexoastrológia Ťan šanu, sttimulácia osobným pulzom.

Kontakt:

0902810777, aoum@atlas.cz

www.7pilierov.wz.cz/specialnekurzy.html

Web: http://www.7pilierov.wz.cz

Telefon: 0902810777Další články autora
více