Jste zde


Tréning pulzu
Robert Urgela

Náš pulz je mohutným nástrojom sebakorigovania. Uvádzaný postup je malou ukážkou možností tohto inštrumentu prírody. Jeho používanie sa nielen vyrovná používaniu ihiel akupunktúry a moxy, ale svojou efektivitou ich aj prekonáva.

 

Na stranu otvorenia TAO

Začnite pomaly, aktívne nadychovať, vytvárať vo svojom vnútri želania nádychu. Výdychy sú krátke a pasívne. Dýchajte s ľahkosťou a keď sa už nádych skončil, pokračujte v stimulácii, nie napínaní, namáhaní orgánu dýchania, stimulátora vdychu, ktorý je nástrojom vedomia. Stimulujte akoby ste ovoniavali vzduch. Vnímajte vzlet za vdychom, pocity nechajte šíriť ďalej po tele. V čase vzletu, prijímame pulz, na lopatkách, chrbte, zhora dole, vždy s akcentom zo seba smerom von. Stimulujeme sa zozadu. Keď sa nádych zakončil, pokračujeme v sledovaní ľahkosti, zo seba smerujúc von a zrazu sa objaví aj pulz. Srdcovocievny systém sa pre vedomie stáva veľmi vnímateľným v extrémnych situáciách. Zadržanie dýchania, zastavenie dýchacieho procesu, je pre človeka extrémnou, neobvyklou, situáciou. Po zastavení dýchania sa pulz preto lepšie a ľahšie zachytáva vo vedomí.


Kto dobre vníma svoj pulz, môže ho vnímať po zadnej strane svojich paží, po tzv. meridiánovej skupine Radostného Jang, ale vnútorne! Zodpovedá to ako meridiánovému, tak aj srdcovo-cievnemu systému. Potom postupne vedľa chrbtice a takisto zboku. To sú meridiány Močového mechúra a Žlčníka. Pulzáciu nechajte rozšíriť smerom do všetkých strán. Tak ako magnet priťahuje železo, vyťahujme pulz do Vonkajšieho Kozmu. Počas zjednotenia sa so svojim pulzom, sa vnútorný čas a procesy vo vnútri predlžujú. Preto jogíni sedia z hľadiska vonkajšieho času, aj niekoľko hodín navonok bez dýchania. V pranayame a pulzácii je normálne sedieť od niekoľkých minút až po niekoľko týždňov aj viac.


Zjednoťme sa so svojim pulzom tak, aby vo vedomí nebolo ničoho iného, tak ako keď sa niečím celkom zaujmeme, úplne sa do niečoho pohrúžime, keď niečomu venujeme všetku pozornosť, a pritom nič iné nepočujeme a nevidíme.


Môže nastať stav TAO: zjednotenie pocitov z hmatových receptorov a zo srdcovo-cievneho systému - pulzu. Pritom sa objaví pocit vzletu, slnečnosti a neohraničeného stavu rozšírenia. Pulzácia po meridiánnom systéme v takomto dýchacom režime, privádza do stavu Tranzu. Takéto tréningy, so zastavením dýchacieho procesu po nádychu, sú rozšírené na Východe. Nastáva pri tom plná fyzicko-psychicko-emocionálna harmónia.


Tranzový stav závisí od tréningu. Odlišuje sa od narkotických stavov. Je to cesta na stranu zdravia a je riadený, uvedomelý. Objavuje sa stav ÁTMAN, kedy je všetko jasné, pochopené, spoznané. Všetko vtedy tvorí jednotu vo svojich rozličnostiach.


Na stranu uzavretia CHUM
Fáza CHUM.
Prejdime do uzavretia. Zvláštnu pozornosť venujme 2 miestam chrbtice: bedrám a šiji. Presmerujme celú chrbticu a zvlášť tieto miesta smerom dozadu. Venujme im špeciálnu pozornosť. No pritom sa nepredkláňajme a nespúšťajme príliš hrudník dolu. Zatonizujme venóznu krv z nôh smerom hore. Za týmto účelom obráťme palce nôh / meridián slinivky/ na seba a hrdlo stimulujme vo vnútri. Bez náklonu hrudného koša. Zachyťme spoločný, celkový pulz.


Skúška v Ťanšansko -tibetsko-japonskom štýle. Výdych je so zmäkčovaním hrudného koša, ako keď ustatý človek sa chystá oddychovať. Nádych krátke - AAA, výdych dlhé a pomalé -HHHHHHH.... Pomalý výdych s klesaním hrudníka. Zmäkčujeme aj brucho a pás. Dôraz nebude na nádychu, ale so želaním vydychovať a neželaním nadýchnuť. Zachyťme tento moment s pocitom potešenia. Je to chod na stranu SATORI - jinových procesov. Hľadajte oddych, potešenie - v aktívnej fáze všetko šlo dobre a teraz hľadáme sladkosť ako pri zaspávaní. Tú zachytíme, rozšírime a udržíme vedome, dlhšie. Pulz robme nasýteným. Pre korekcie a odstránenie zatvrdnutí robme výdych do miest kde potrebujeme- vo vnútri seba. Dosiahnete harmoničnosť srdcovo-cievneho systému. Údery pulzu robme na stranu nasýtenosti s výdychom. Pulz je možné z jedného miesta ťahať do druhého, podľa želania a podľa princípu ÚČASTI, nie násilia. Ak sa pulz neobjaví, netreba vyvíjať žiadnu námahu, tlaky, úsilie. Znamená to, že ešte nebolo zaslúžené.


Mäkko preveríme pocity v hlave. Vo fáze UHG - konania, sústredenia, ťažisko stúpa do hlavy. Toto je ale už druhá fáza uzavretia, štádium pokoja, oddychu, preto ťažisko púšťajme dole, ako by sme stekali dolu. Zo všetkých strán sme obložený poduškami - zosilňuje sa pocit garancie, blaženosti, komfortu, až blaženosti. Postupne podľa miery naplnenia postupujeme s pocitmi hore a nasycujeme sa vyššie a vyššie vždy zdola hore.

Podľa toho sa budú meniť emócie:
- POKOJA
- ŠŤASTIA, KOMFORTNOSTI, ÚTULNOSTI
- BLAŽENOSTI blízkeho SATORI


Odtiaľ prechádzame na fázu rána, jari, zrodu. Pomalý nádych na princípe popoťahovania na otvorení. Plasticky, lenivo na nádych, vchádzame do stavu ľahkosti, vzdušnosti fázu, pomalého, lenivého naťahovania s potešením. Nepreskakujte toto prelievanie, prechod. T o je opäť fáza TAO Takto budeme striedať fázy otvorenia jang a uzavretia jin. Je to cesta k dosiahnutiu vnútornej harmoničnosti a neprotirečivosti vnútorných procesov v organizme.


Robert Urgela, podľa autorskej metodiky profesora Lenského

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Robert Urgela

Zaměření:

Syntéza umení kláštorov východného typu v ich pôvodnom význame: Stimulácia 7 opôr, Meridiánový Qikung, mnohopolárna jóga, reflexoastrológia Ťan šanu, sttimulácia osobným pulzom.

Kontakt:

0902810777, aoum@atlas.cz

www.7pilierov.wz.cz/specialnekurzy.html

Web: http://www.7pilierov.wz.cz

Telefon: 0902810777Další články autora
více