Jste zde


Metóda srdcovej pulzácie
Robert Urgela

Každý človek vie že v jeho telesnom priestranstve tlčie srdce. Pokiaľ o ňom však vieme len nepriamo, je to srdce imaginárne, abstraktné, domnelé, prijímané len intelektom. Konkrétnym sa pre nás stáva až keď pocítime jeho pulzáciu. Uvedomovanie si svojho srdcového pulzu je jedným z nemnohých signálov, ktoré dokážeme prirodzene vnímať zo svojho vnútra. Bežne sa tento signál odráža vo vedomí vtedy, keď dosiahneme hraničné stavy. Napríklad pri nadmernej fyzickej námahe, pri chorobe, v prípade zľaknutia, nečakanej radosti, hneve, duševnej únave. Sú to momenty, keď sme vyčerpali možnosti nášho momentálneho funkčného stavu. Vtedy nastáva konfliktnosť a nie sme schopný adaptácie na vonkajší svet. Pre zachovanie zdravia, jednoty a harmónie sa začína polarizácia na stranu fázy uzavretia a strácame kontakt s vonkajším prostredím.

 

Objavenie sa pulzu vo vedomí je informáciou o tomto preladení vnútorných funkcií. Nad hraničná aktivita, vedie k zosilneniu rekcií útlmových procesov a pokračovanie stimulácie by bolo pre organizmus patologickým. Srdcovocievny signál má funkciu akéhosi policajta, ktoré chráni organizmus pred nadmerným vyčerpaním, prekročením svojich hraníc. Smerom podporujúcim rozvoj životného potenciálu, zdravia a funkcií, je v prípade objavenia sa tohto signálu na úrovni vedomia - pohrúženie sa do seba, dovnútra. Nástrojom tejto prepolarizácie je samotný pulz. Presnejšie povedané, uvedomovanie si pulzu, jeho vnímanie. Spôsob vnútornej reorganizácie, seba korigovania takýmto spôsobom rozvinuli v kláštoroch Altaja, Ťanšanu a v Tibete.


Pri tejto metóde nie je nutné čakať až sa pulz samovoľne objaví v prípade hraničnej situácie, vyčerpaní organizmu, ale cielene sa trénuje pohrúženie do svojej pulzácie. Je to tréning na stranu jinových procesov, navodenie stavu vnútornej reštrukturalizácie, pričom sa mimo úderov svojho srdca nič iné do vedomia nevpúšťa. Postúpenie pulzu do vedomia si treba zaslúžiť, nie je možné to dosiahnuť silovými metódami, vôľovým úsilím. Dá sa to len dosiahnuť len postupným osvojovaním si tohto geniálneho nástoja prírody. Niekto je spôsobilý viac, iný menej. Preto ľudia západu majú pri osvojení si metódy seba korigovania prostredníctvom pulzu rôzne výsledky. Závisia od miery schopnosti zbaviť sa starých , zafixovaých reflexov, ktoré každý rozvíja počas svojho života.


Náš pulz to nie je len mechanický úder srdca. Je to celý komplex, informácií. Obsahuje množstvo parametrov o biochemickom zložení krvi, o stave jednotlivých častí organizmu, ktoré pracuje bez prestania dňom i nocou. Tieto informácie o svojom stave posielajú jednotlivé časti tela smerom k srdcu. Srdce takýmto spôsobom monitoruje organizmus ale pritom zároveň posiela prostredníctvom cievneho systému informácie k jednotlivým častiam tela. K miestam ktorým hrozí poškodenie, kde nastala nerovnováha, posiela zosilnený prítok krvi. Cítime to napríklad v prípade udretia prsta kladivom, alebo v prípadoch spomínaných na začiatku.


Táto metóda je svojou efektivitou bezkonkurenčná. Dokáže človeka obrátiť do svojho vnútra a spustiť liečivé procesy v stave útlmu, vnútorného pokoja. Následne ho dokáže vrátiť späť do fázy aktivity do zmeneného, krajšieho vonkajšieho sveta. Nakoľko sa zmeníme vo svojom vnútri, natoľko sa pre nás zmení a j vonkajší svet.


Pulz nie je len nástrojom ozdravenia , odstránenia dysbalancií a zvyšovania vitality, ale otvára aj vnútorný Kozmos človeka. Je aj inštrumentom jeho vnútorného prerodu, získania nových vlastností.


Pôsobenie vlastnou pulzáciou umožňuje:

  • harmonizovať organizmus ako celok, podporiť reorganizáciu vnútorných funkcií
  • pôsobiť preventívne, profylakticky a zvyšovať odolnosť organizmu, zosilniť adaptačné mechanizmy
  • odstrániť únavu, vyčerpanosť, následky stresu, intenzívnej námahy a práce, urýchľuje a prehlbuje fázu oddychu
  • urýchliť regeneráciu organizmu na intenzívnom športovom tréningu alebo výkone
  • urýchľuje rehabilitáciu a normalizuje funkcie po prekonanej chorobe
  • rozpúšťať nánosy, zdureniny, usadeniny, opuchliny, spzmy
  • umožňuje pôsobenie na jednotlivé problémové časti tela, kde obnovuje narušenú pulzáciu kapilárnej siete, čím odstraňuje aj vážne problémy so zdravím


Pre ľudí západu, ktorý chcú využívať blahodárne účinky vedomého pôsobenia svojho srdcového pulzu, a pritom sa vyhnúť dlhodobému tréningu kláštorného typu, je vyvinutý prístroj kardiofón. Ten umožňuje hĺbkovú mikromasáž na základe rezonančných vlastností pulzu.


Informácie o tejto unikátnej metóde budú uverejnené na: www.kardiofon.euweb.cz

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Robert Urgela

Zaměření:

Syntéza umení kláštorov východného typu v ich pôvodnom význame: Stimulácia 7 opôr, Meridiánový Qikung, mnohopolárna jóga, reflexoastrológia Ťan šanu, sttimulácia osobným pulzom.

Kontakt:

0902810777, aoum@atlas.cz

www.7pilierov.wz.cz/specialnekurzy.html

Web: http://www.7pilierov.wz.cz

Telefon: 0902810777Další články autora
více