Jste zde


Cesta za mužstvím - Osvobození
Vladimír Münz

Cesta za mužstvím - Osvobození

Dobrodružství sebeobjevování nejen pro muže

 

Rubrika „Cesta za mužstvím“ si klade za cíl zvýšit porozumění mužství a inspirovat nejen muže na cestě k sebepoznání. Vycházím z osobních zkušeností z vedení mužských skupin a individuálního poradenství pro obé pohlaví... Naposledy jsem předložil pro někoho možná jiná východiska ve vztahu k rodičům.

Přijetí reality

Pokud si dovolím uvidět své skutečné rodiče, tak se to neobejde bez odhození staré představy o nich. Představy, která je zkalená nejasností a často navíc nesená pocitem křivdy, odporu či odmítání. Veškeré důsledky tohoto postoje či představy nesu Já sám. A platím tu nejvyšší daň. Jsou to pocity vnitřního prázdna, samoty a opuštěnosti. To vše zažíváme, snažíc se přežít v pustině svého srdce, kde převažuje vyprahlost a neukojitelný stesk po rodičích. V důsledku čehož nedospějeme a zůstáváme tak v mnohém chlapci a děvčaty, které ovládá vyhýbání se těmto pocitům. Navíc si obvykle nevědomky hledáme jakousi náhradu nebo záplatu při volbě partnerů…

Otroctví mysli

Cesta z tohoto bludného kruhu vede přes odvrácení se od iluze. Přiznání si holé pravdy, nejen toho, jak se mi v životě vede, ale též toho, jaké důsledky přináší tento můj postoj. Nejčastěji pak objevím, že jsem v žaláři své vlastní mysli a klíč mám celou dobu ve svém srdci. Tam je třeba začít, rozhodnu-li se pro odchod z žaláře. Srdce je nositelem pocitů a tam leží i mé osvobození. Jde o to vrátit se k sobě, ke svým pocitům, které jsou často plné bolesti. Jsou to situace právě často spojené s rodiči a dětstvím, kde k těmto zraněním dochází. A dítě se svou závislostí na rodičích se stává velice zranitelné. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že dítě je zranitelnost sama. Nemá nástroje na svou obranu, ochranu a často ani na únik. Jediné, co mu pak zbude, je uzavření či oddělení se od své citlivosti. Toto neodvratně vede k přechodu a redukci. Od života, kde je vždy přítomna možnost, že budu zraněn, protože láska může i bolet a zraňovat, to vede k přežívání, kdy hledám falešnou jistotu, že raněn nebudu.

Falešná loajalita

Obvykle dochází ještě k další deformitě naší osobnosti, a to tehdy, když zachováváme nevědomky věrnost osudu předkům. V životě to pak může vypadat například tak, že opakujeme volby našich předků včetně důsledků, jako je například neúspěch v práci, problémy s financemi či opakované partnerské rozkoly. A to kvůli falešné loajalitě vůči předkovi, který často ani nebyl zmiňován, nebo dokonce jeho osud byl natolik těžký, že byl vytěsněn z rodinné paměti. My pak na sebe nevědomky bereme úkol ho přivést zpět a prostřednictvím opakování či následování jeho činů mu vzdáváme úctu. Uvidět tento mechanismus bez cizí asistence jde jen obtížně. Pokud Vás tato tematika zaujala, tak máte možnost vykonat následující rituál. Doporučuji si u toho zapálit svíčku, ale je to věc osobního vkusu. Určitě prospěje opakování.

Rituál předci – Přivádím sem všechny své předky, včetně těch zapomenutých a ztracených. Vstupuji do pole lásky, ochrany a bezpodmínečného přijetí svého rodu. Už nikdy nezůstanu sám. Oni zůstávají navždy se mnou a ve mně. Už nemusím následovat jejich osud, nechávám ho jim. Jen oni ho mohou nést.  Od teď už budu žít svůj život a ne ten Váš. Tím nejlépe uctím Váš osud a památku.
Děkuji Vám za to, co nesete. 

Bod návratu

Ano, mohu se opět stát vladařem a králem svého života, pokud si ovšem dovolím vnímat své pocity. Pokud dovolím naslouchat svému srdci. Toto se dá nazvat návratem. Jde o opětovné přijetí své citlivosti a zranitelnosti. Indiáni to trefně popisují jako ztracenou část duše. Dochází k tomu ve chvíli, kdy život přinese situaci natolik těžkou, že ji nedokážeme citově nést a utečeme od ní. Jenže ten útěk je za cenu toho, že tu část sebe, která je nositelkou citlivosti, tam nechám. Žiju v domnění, že se pro ni vrátím, až toho budu schopen, což se až na výjimky nestane.

Nejprve zkus připustit, že to může být i jinak. Protože dokud si to nedokážeš představit, tak to ani v životě nenastane. A život je to jediné, co máme.

Příště bude téma: Návrat k dítěti
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Vladimír Münz

Zaměření:

poradenství individuální i párové, Mužská síla - hlubinný sebepoznávací trénink pro muže, masáže Rebalancing

Kontakt:

Klapkova 17, 180 00 Praha 8 – Kobylisy
E-mail: theo.kaka@seznam.cz

Web: www.vladimirmunz.cz

Telefon: 775 268 764Další články autora
více