Jste zde


Psychologická astrologie - cesta k sebepoznání a růstu III.
Mgr. Marie Hlávková

Problémem našich životů globálně je, že lidé si často nepřipouštějí své bolístky vyplývající z mládí, a mají dojem, že oni problém nemají. Opak je pravdou. Problém máme ve větší či menší míře naprosto, naprosto všichni. Pokud někdo tvrdí:" Já žádné problémy nemám, komplikace způsobují jenom ti druzí a nemoci," jsem vždy přesvědčená, že právě tento člověk má problém a blok ještě mnohem větší než všichni lidé, kteří jsou ochotni si své bolístky připustit.

Asi před půl rokem za mnou přišla klientka, která trpěla bulimií a fobií. Nejprve jsme rozebíraly na základě horoskopu její schopnosti, dispozice a charakter. Když přišla řada na její bulimii a fobii z výšek a hloubek, nebyla ochotná připustit, že by měla v sobě nějaké napětí a trauma (přestože konstelace tomu nasvědčovaly). Sdělila mi, že její dětství bylo naprosto ideální, milující rodiče, idyla, první manžel ji sice 12 let bil, ale to naprosto nic neznamená. Ona žádné trauma nemá a nikdy neměla. Věnovaly jsme se pak tedy v jejím horoskopu jiným věcem a ona spokojeně odešla. Přesto jí to však v hlavě leželo, a za dva měsíce přišla na pokračovací konzultaci se slovy:"dnes jsem si přišla řešit svá traumata." To mne velice překvapilo. A musím říci, že během první minuty konzultace propukla v pláč a brečela celé dvě hodiny. Vyšlo najevo, že rodiče naprosto nepřijímali její ohnivou Lví a Střeleckou povahu, omezovali ji, při každé příležitosti jí zdůrazňovali, že jí našli.

 Poměřovali jí se sestrou, nutili jí hubnout a mít štíhlé nohy, jinak jí nebudou mít rádi - odtud ta bulimie. Vyšlo najevo moře utrpení, a bolesti, a zároveň došlo k obrovskému očištění. Nyní se s touto klientkou průběžně vídáme a pracujeme spolu a musím říci, že dochází k obrovským pokrokům jak na úrovni kvality jejích mezilidských vztahů, tak v léčbě bulimie i fobie.

 Na příkladu této klientky je také možné si uvědomit, že jakákoliv neharmonie duše, vnitřní napětí, nedořešený problém, zafixovaný negativní scénář, pokud je člověk nebere v potaz, se může proměnit v chorobu, nemoc, fobii atd..

Psychologická astrologie totiž pracuje s pojetím, podle něhož příčina choroby vychází vždy z naší pošramocené duše, z neharmonie v psychice. Dá se říci, že každá choroba, od chřipky až po rakovinu, je psychického původu. Díky horoskopu pak máme šanci pochopit onu vnitřní příčinu, psychický problém, který se napovrch projevuje jako nemoc. Často jsou v nás spoutané nějaké energie, které se nemůžou projevit, - tak se projeví fyzicky, v podobě nějakého příznaku, zánětu, atd. Nebo naopak - nutíme se dělat něco, co k naší psychice nepřísluší, chceme se jaksi přeonačit, a opět trpí naše tělo. Je velká výhoda, že pomocí psychologického rozboru horoskopu můžeme pak např. lépe zjistit, která potlačená energie stojí za danou chorobou, jaký psychický problém způsobil onemocnění, jaký vnitřní konflikt si nechceme připustit a čeho je naopak moc. Výklad horoskopu a astro-terapie pak může na člověka působit očistně a ozdravně, když vytáhneme na světlo boží vnitřní příčinu choroby, která je často v horoskopu velice zjevná.

Rok jsem pracovala jako asistentka jedné léčitelky - bioenergetičky a bylinářky. Moc dobře vím, že léčitel člověka například velice dobře zbaví bolesti, zánětu atd. ovšem pokud toto fyzické vyléčení neprovází i vyléčení psychické, vnitřní hluboká přeměna, nemoc se znovu vrátí nebo se projeví na jiném orgánu. Naopak tím, že při astro-terapii probereme doslova "jádro pudla", je možné začít se pomalu, ale definitivně uzdravovat. Jedna klientka přišla na průběžnou konzultaci se zastydlou rýmou a pálením v dutinách hlavy. Věnovaly jsme se celou dobu psychickému podhoubí celého problémy a když odcházela, zjistila překvapeně, že rýma i bolesti přešly. Další klientka přišla s neustálými záchvaty mdlob, slabosti a třasu. Jako fanatik do zdravého životního stylu obešla již snad všechny léčitele a lékaře, co bylo možné, ale nikdo se nevěnoval jejímu silně narušenému duševnímu životu. Také omdlévala i po všech zdravotní kůrách dál. A již jenom tím, že jsme se na první konzultaci věnovaly právě jejím ústředním duševním problémům, se jí ulevilo natolik, že od té doby omdlela zatím jenom jednou.

Je tedy patrné, jak hluboce je zdraví svázáno s psychikou. V žádném případě se nepovažuji za léčitele, jen jsem takto chtěla zdokumentovat, jak jsou tělo a duše spojité nádoby a jak je nutné je ošetřovat společně.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Mgr. Marie Hlávková

Zaměření: Astrologicko-psychologické poradenství,
Psychologický výklad osobního horoskopu,
partnerský horoskop,
průběžné astrologicko-psychologické konzultace,
astrologická terapie,
tarot.
Pomoc s řešením problémů a hledáním své životní cesty.

Kontakt: Astrologická poradna Luna,
Andrštova 4
Praha 8 - Libeň
241 470 519
604 374 292
astrologie.hyperlink.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více