Jste zde


Psychologická astrologie - cesta k sebepoznání a růstu II.
Mgr. Marie Hlávková

 Položme si otázku, proč tolik lidí nežije v souladu se svou vnitřní podstatou a dispozicemi vyplývajícími z horoskopu? Proč se tolik lidí ničí v nevyhovujícím zaměstnání, nevyhovujícím vztahu? Proč trpíme a zaplétáme se do bludných kruhů bolesti?

 Jednou z hlavních příčin jsou traumata, bolesti, zranění, které jsme prodělali, většinou v dětství a mládí. Tam vznikají naše negativní životní scénáře, psychická zranění, různé typy obranných valů a obranných mechanismů, nepřijímání sama sebe, komplexy.

 Jedna moje klientka přišla s dotazem, proč neustále trpí v manželských vztazích a naráží i v okolních lidech na zeď …. Z horoskopu vysvitlo, že měla silně dominantního otce, symbolizovaného Sluncem ve 4.domě v aspektu na Pluto ve 12. domě... Když jsem to klientce řekla, rozpovídala se o svém despotickém otci, jenž ji doslova psychicky týral. Toto týrání spočívalo v tom, že nikdy nepřipustil jiný názor než svůj, a nedovoloval jí dělat to, co ona chtěla. Už od útlého dětství jí velmi silně omezoval. Jakýkoliv projev její individuality a odlišnosti destruktivně potíral slovy: "Mlč!" Žila v neustálém strachu a napětí, jednoduše nemohla žít podle sebe. Vždy mohla žít jen podle toho, co si představoval její otec.

 Nikdo ji v dětství nepřijímal takovou, jaká doopravdy byla. Nepociťovala pravou lásku. Pravou lásku, která spočívá v přijímání člověka takového, jaký je. Není divu, že si toho z dětství mnoho nepamatuje a z těchto nevlídných rodinných poměrů brzy uprchla do prvního manželství. Tento muž ji však bil. Našla si kopii tatínka. Poté, co prchla od tohoto muže, si našla druhého manžela, s nímž 20 let bojovala o právo prosazovat své názory a individualitu. Další kopie tatínka. Nyní má třetího muže. Musím říci, že i její třetí muž svou dominancí a nepřipouštěním názorů druhých v lecčems tatínka připomíná. O tom, kdo ona je, jaké má dispozice a schopnosti, neměla nikdy čas přemýšlet. Všechnu svou sílu vyplýtvala na obhajování svých stanovisek, boj s partnery, kteří jí nerespektovali, stejně jako v dětství tatínek.

Naštěstí si již pomalu uvědomuje, že dokud si nevyřeší své prvotní rodinné trauma, bude neustále opakovat zaběhaný scénář, bude se stále dostávat do situací, v nichž někdo potírá její individualitu, názory, neváží si jí a nerespektuje její přání. V současné době si již krůček po krůčku připouští tu strašnou bolest z dětství, kdy její přirozenost byla násilně pleněna. A už jenom tímto uvědoměním se neuvěřitelně mění celý její život. Přichází na to, jaké nefunkční obranné scénáře v komunikaci používá v současnosti a zjišťuje, že nyní jsou již zbytečné. Zjišťuje, že teď již může dělat to, co sama chce a nemusí být neustále závislá na někom dalším. Říká, že má pocit, jako by jí někdo sundával brýle z očí a její život se začíná prosvětlovat.

Z toho vysvítá, že pokud si nevyřešíme ono původní zranění, původní trauma, které můžeme vyčíst z horoskopu, budeme se opakovaně setkávat se stejným problémem. Je to jako balvan, který za sebou vláčíme na noze, chceme před ním utéct, ale on je stále s námi. To je ten kostlivec ve skříni. Je nutné nebát se pohlédnout bolesti tváří v tvář, přijmout ji a uvědomit si ji.

Bohužel je tomu tak, že právě všichni ti naši omezující a příliš autoritativní, výbušní nebo alkoholičtí tatínkové, všechny ty naše manipulativní, mocenské, příliš milující nebo kontrolující a generálské maminky, bojovní sourozenci či závistiví a pomlouvační spolužáci, všichni tito často v dětství zcela nechtěně způsobují tak strašné rány naší křehké dětské dušičce, že hrůza z těchto traumat se někdy nedá slovy ani vyjádřit. Dítě, žijící v takovýchto podmínkách deformujících jeho psychiku, má pak zákonitě problém nalézt sebe samo, své autentické schopnosti. Takový dospělý člověk si pak například nevěří, nemá se rád, velmi ustupuje a ponižuje se, je příliš uzavřený a uniká do fantazie, je závislý na druhých lidech nebo se rozpíná, uráží, nemluví, či vybuchuje, je příliš agresivní, dominantní nebo mocechtivý.

Astrologické konstelace, zobrazující problematické vztahy v dětství obvykle korespondují s planetou Pluto a Saturn v aspektech na Lunu, Slunce, Venuši a Mars. V závislosti na tom, o kterou z planet se jedná, lze s určitou pravděpodobností říci, jakých situací se v mládí týkaly nepříjemné zážitky. Konstelace Pluto-Luna většinou odpovídá mocenské, manipulativní a kontrolující nebo citově vydírající matce eventuelně partnerce, Pluto - Slunce koresponduje s dominantním otcem, eventuelně s tím, že v rodině byly prohozeny role - matka se chovala tvrdě, dominantně a generálsky, kdežto otec převzal ženskou, citlivou a přizpůsobující se roli. Konstelace s planetou Neptun často vypovídají o alkoholu a konstelace s planetou Uran o nedostatku lásky, péče a zájmu, atd. Ovšem nic se nedá úplně generalizovat, vždy všechno závisí na individuálním horoskopu každého člověka a na jeho životních okolnostech.

Na druhou stranu všechny tyto konstelace mají i své veskrze pozitivní projevy, symbolizují například psychologický či umělecký talent, ovšem projevit se tato pozitivní stránka může opět za předpokladu, že se člověk začne vypořádávat i s odvrácenou stranou této konstelace. Jinak jsou tyto pozitivní síly jakoby spoutány v podsvětí a nemůžou se naplno projevit.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Mgr. Marie Hlávková

Zaměření: Astrologicko-psychologické poradenství,
Psychologický výklad osobního horoskopu,
partnerský horoskop,
průběžné astrologicko-psychologické konzultace,
astrologická terapie,
tarot.
Pomoc s řešením problémů a hledáním své životní cesty.

Kontakt: Astrologická poradna Luna,
Andrštova 4
Praha 8 - Libeň
241 470 519
604 374 292
astrologie.hyperlink.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více