Jste zde


Tikání hodin smrti
JUDr. Jiří Kult

Snad v každé rodině se vypráví nějaký příběh, kdy umírající tzv. oznámí svým blízkým nebo přátelům svou smrt nějakým znamením. Přímo v mé rodině se to stalo nejméně dvakrát. V prvním případě se ozvalo neobvyklé a zvláštní trojí klepnutí na dveře, kde prokazatelně nebyla žádná živá bytost, v druhém případě se v okamžiku smrti zastavily elektrické hodiny, které se po vyjmutí, kontrole a opětném vložení toho samého monočlánku znovu daly do chodu. Monočlánek poté vydržel do výměny snad ještě několika měsíců.

 

Před časem jsem se ve francouzských pramenech dočetl o jevu nazvaném "tikání hodin smrti" ("le tic-tac de l'horloge de la mort"). Jde o jev, při kterém prý blízké osoby nebo přátelé umírajícího dostanou oznámení o smrti pomocí charakteristického klepání podobajícího se tikání hodin. Uvědomil jsem si, že sám jsem vlastně také něco podobného zaznamenal. Bohužel, ten jev jsem tehdy neznal a podrobnosti o pozorování jsem si proto nezapsal. Mé vzpomínky tedy nyní už nemusí být přesné.


Bylo to před šesti nebo sedmi lety. Nejsem si totiž jist, jestli to časově souviselo s úmrtím po vážné nemoci v mé rodině, nebo s náhlým onemocněním a nečekanou smrtí sousedky asi rok poté. Analýza vzpomínek mne vede k závěru, že mnohem pravděpodobnější je ta druhá možnost. Naše vztahy se sousedy byly vždy sice korektní, ale blíže jsme se nestýkali, jen při náhodném setkání jsme pohovořili o běžných věcech. Připadalo by mi proto zvláštní, proč zrovna já bych měl být "vybrán" jako příjemce informace o úmrtí. Lze ovšem spekulovat, že by to mohlo být například dáno splněním jistých objektivních podmínek včetně některých vlastností mé psychiky.


Náš dům a sousedův dům jsou stavebně spojené a oddělené dvojitou zdí. V místě naší kuchyně je naproti v sousedním domě koupelna a chodba. A právě v kuchyni a jenom tam jsem ten zvuk slýchal. Bylo to naprosto zřetelné jakoby rychlé tikání hodin, které se ozývalo večer a pokud mne vzpomínky neklamou tak i ve dne, a které zdánlivě vycházelo ze zdi oddělující naše domy. Zvuk chvílemi slábnul a opět se zesiloval, někdy na čas zcela utichl, aby se posléze ozval znovu. Frekvence tikání byla vyšší než u klasických mechanických budíků, ale neměnila se.


A tak jsem ten zvuk slýchal dny a snad více než týden. Vyloučil jsem možnost, že tikání by pocházelo od některých hodin v naší domácnosti, všechny jsou elektrické, tikají potichu a mnohem pomaleji. Jako zdroj zvuku jsem vyloučil i elektrický sporák v kuchyni (který ostatně nikdy podobný zvuk nevydával), protože přerušení přívodu proudu nemělo za tikání žádný vliv.


Domníval jsem se, že tikání přichází zdí od sousedů a dost mě to udivilo, protože jsem nepředpokládal, že by na chodbě nebo v koupelně měli hodiny, navíc tikající tak rychle a hlasitě, že by jejich zvuk byl slyšitelný přes zeď. I když některé hlasité zvuky jsou přes zeď slyšitelné. Nemohl jsem ovšem vyloučit, že tam přece jen mohli dočasně nějaké hodiny umístit.


Napadlo mě, že by spíš mohlo jít o zajímavý fyzikální jev, kdy zdroj zvuku je v nějaké vzdálenější místnosti a zvuk se přenáší zdí. To, že nebyl slyšet stále jsem si vykládal jako možný následek změn schopnosti zdi vést zvuk v souvislosti se změnou tepelných a vlhkostních poměrů. Kolísání hlasitosti zvuku jsem přičítal něčemu jako je dočasné "nasycení" kmitajícího vodiče, tj. zdi zvukovými vlnami a rušením zvukových vln interferencí. Nevím, jestli je něco takového fyzikálně přijatelné.


Vůbec jsem nepředpokládal, že by mohlo jít o nějaký paranormální jev a přestože mě pokaždé udivoval, nepovažoval jsem za nutné blíže se jím zabývat nebo někoho přivolat, abych si ověřil, jestli tikání slyší také. A už vůbec se mi nezdálo vhodné zjišťovat u sousedů, kde mají jaké hodiny.


Zvuk se po jisté době přestal ozývat a od té doby se už neozval.


Nevím, jestli to tedy opravdu bylo ono "tikání hodin smrti". A jestli ano a souviselo to se smrtí sousedky, proč zrovna já jsem se stal recipientem? Přesnou odpověď na tyto otázky nemám. Bylo by jistě zajímavé zjistit, jestli se někdo také setkal s podobným jevem.


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.zahady.cz