Jste zde


Škůdci?
Jaroslav Svoboda

Kdopak nám to tady škodí?

 

"Výskyt škůdců není zapřičiněn nedostatkem pesticidů v životním prostředí, stejně jako bolest hlavy nenastává díky nedostatku aspirinu v krevním oběhu. Bolest hlavy dostáváme kvůli způsobu, jakým vedeme náš život a škůdce na poli máme kvůli tomu, jak na nich hospodaříme."


Útoky škůdců nám ukazují, kde kvalita půdy zasluhuje naši pozornost. Rostliny rostoucí ve zdravé úrodné půdě mají silný imunitní systém a samy škůdce odpuzují. Kde se to neděje, tam je půda v nerovnováze. Náprava problému obnoví zdraví rostlin a škůdci zmizí.


Používat jedovaté postřiky je marné a ještě horší – jedy také zabijí užitečný hmyz, který přirozeně kontroluje populaci škůdců. Množství dnešních hmyzích populací škodících na úrodě bylo způsobeno pesticidy, které vybily jejich přirozené nepřátele.


Zajistit přírodní rovnováhu neznamená úplně vyhubit škůdce. Zdravá zahrada paradoxně potřebuje zdravou populaci škůdců, díky níž také přežívá zdravá populace predátorů. Na správně vedené organické farmě entomologové a odborníci na zdraví rostlin budou schopni najít izolovaně všechny škodlivé i užitečné organismy které hledat budou. Ale nepodaří se jim najít žádné závažnější škody způsobené jejich přítomností !


Další alternativou k chemii jsou postřiky na organické bázi a většina lidí předpokládá, že být organickým (bio) farmářem spočívá jen ve výměně druhu postřiku za neškodný, který může být stejně účinný. To je samozřejmě lepší než škodlivá chemie, nicméně pokusy prokázaly, že když nepoužijete postřik vůbec žádný, ztráty na úrodě jsou buďto stejné nebo menší. V příštích letech při nepoužívání čehokoliv už jen menší. Naprostá většina organických farem se tudíž obejde bez jakéhokoliv postřiku.


Přirozená rovnováha


Je mnoho bezpečných, přírodních a jednoduchých metod jak rostliny chránit a obnovit přirozenou funkci přírodní rovnováhy. Stačí zajistit vhodné životní prostředí pro živočišné druhy, které se škůdci živí. Tím prostředím mohou být tlející klády, jezírka, mokřady, louky, houštiny, staré stromy, hromádky kamenů, větví, listí, atd. Ve zdravém prostředí, když se začnou množit škůdci, se začnou se množit i predátoři -pokud k tomu mají vhodné podmínky.


"Ačkoli používání insekticidů v USA stouplo mezi roky 1945 -1989 desetinásobně, celková ztráta úrody zaviněná hmyzem se téměř zdvojnásobila ze 7 na 13%."


Vypadá to, že většina chorob rostlin a přemnožování škodlivých organismů je způsobeno nerovnováhou mikrobiálních populací v půdě. Problém nerovnováhy je bohužel neustále vytvářen moderními zemědělskými praktikami a podporován nadnárodními korporacemi, jež vydělávají miliardy dolarů na výrobě a prodeji pesticidů, herbicidů a hnojiv. Tyto chemické látky nic neřeší. V dlouhodobém měřítku problém jen zhorší. Moderní chemické pesticidy jsou jedovaté. Jsou nebezpečné lidskému zdraví a ničí velké spektrum života nejen na polích, ale i v daleko širším okolí.


Pro zajímavost: Vědci přišli na to, že některé rostliny (například bavlna, tabák a kukuřice) vysílají specifické signály pro parazitické vosy, aby jim přišly na pomoc, když jsou pod útokem rostlinožravého hmyzu, jehož jsou tyto vosy přirození nepřátelé. Každý druh vosy navíc parazituje jen na určitém druhu škůdce a vědci zjistili, že signál vyslaný rostlinou přitáhl vždy přesně ten druh vosy, který byl potřeba. (ECHO Development Notes, Issue 66, December 1999)


Shrnutí: Vytvořte na své zahradě ekologickou rovnováhu pomocí druhové rozmanitosti, úkrytů pro pro hmyz a dravce a organicky úrodné půdy, a zjistíte, že žádní škůdci vlastně neexistují ..... když už nebudeme muset počítat člověka.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Jaroslav Svoboda

Zaměření:

Kurzy designu ekozahrad a rodových statků, permakultura, vědomý a soběstačný životní styl.

 

Kontakt:

ekozahrady@seznam.cz

Web: http://ekozahrady.com

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více